mandag 20. januar 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 76: Kunstig intelligens i klasserommet med Morten Goodwin


Den teknologiske utviklingen går i rasende fart, og et av de største temaene er kunstig intelligens. Hvilke konsekvenser kan kunstig intelligens få for skolen? Gjest er Morten Goodwin fra Universitetet i Agder. Hør episoden her:
Morten Goodwin har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er en av våre dyktigste forskere på feltet med mer enn 60 fagvellevurderte publikasjoner bak seg. I tillegg underviser han til daglig på Universitetet i Agder om kunstig intelligens og brenner for formidling og læreryrket. Han er også nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research.

Men hva er egentlig kunstig intelligens? Hva skiller den fra algortimer?

Den leksikale forklaringer er at kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.

- I et kunstig intelligent program dytter man mange eksempler på noe, og så er det opp til den kunstige intelligensen å plukke opp det som er relevant, sier Goodwin.

- For eksempel kan man dytte inn masse eksempler på engelske stiler som er skrevet veldig bra, med karakter A. Og så kan man dytte inn masse eksempler på engelsk-stiler med karakter D. Så er det opp til det kunstig intelligente dataprogrammet å finne ut hva det er som er forskjellen på de to tingene.

- Dette er ikke mulig med et vanlig dataprogram som er styrt av algoritmer, sier han.

I et vanlig dataprogram er alt bestemt på forhånd, mens i kunstig intelligente program er det maskinen som lærer underveis. Og for å lære trenger den masse data.

Du og jeg vil sannslynligvis se forskjell på hunder og katter bare ved å se noen få eksemplarer av hver. Et kunstig intelligent vil trenge 100 000 bilder for å bli sikker.

Der vi mennesker har sunn fornuft, må maskinen øve og øve og øve. Men den trenger også mye datakraft for å bli god. Og hvis du har det tilgjengelig er det imponerende saker som kan skje.

AlphaZero fra DeepMind, som eies av Google, er et godt eksempel. Det AlphaZero er god på er å spille sjakk. Men der har ikke den kunstig intelligensen øvd på tidligere sjakkpartier. Den har bare fått reglene og så har den spilt mot seg selv. I løpet av bare 24 timer ved å spille mot seg selv, ble den bedre enn noe menneske. Nå bruker for eksempel Magnus Carlsen denne teknologien for å bli bedre selv.

Nå når den kunstige intelligensen blir bedre enn oss, kan vi bruke programmet til å bli bedre selv.

Denne teknologien gjør noe med oss. Den gjør noe med elevene, og selvfølgelig med oss skolefolk. Spørsmålet er hva den vil gjøre med undervisningen?

Hvis du tenker at læreren vil forsvinne fra klasserommet på grunn av kunstig intelligens kan du sjekke ut Will Robots Take My Job med søkeordet "teacher". Du får da flere valg. Blant annet "teacher assistant" som er mye mer utsatt enn "teachers and instructors".

- Jeg tror i aller høyeste grad at læreren skal ha kontroll i all overskuelig framtid i undervisningssammenheng. I hvert fall i klasseromsundervisning, sier Goodwin. Det er litt annerledes med nettundervisning der man kan automatisere mer.

Kunstig intelligens kan også være et godt verktøy for å avdekke dysleksi.

- Der kan kunstig intelligens gjøre det ganske bra, ikke perfekt, men ganske bra, ved å blant annet undersøke hvordan øynene beveger seg når du leser. Hvis du leser teksten uten dysleksi, leser du teksten med et bestemt mønster, og hvis du har dysleksi følger du et litt annet mønster, forklarer Goodwin.

En ting som er sikkert, er at uviklingen av kunstig intelligens - også til bruk i klasserommet - utvikler seg fort og at mye vil skje. Forhåpentligvis vil kunstig intelligens bli en god partner for læreren i klasserommet. For det er ikke selve teknologien som er avgjørende, men hvordan du bruker den som er avgjørende.

Kunstig intelligens kommer uten tvil til å påvirke hvordan digitaliseringen av samfunnet utvikler seg, nær sagt på alle områder. Selvsagt vil skole og lærernes oppgaver i klasserommet (hvis vi fortsetter med klasserom) også påvirkes.

I følge Verdens økonomiske forum er noen av høydepunktene når det gjelder kunstig intelligens i årene som kommer at den vil være i stand til å oversette hele tekster godt i 2014, være i stand til å bygge med lego i 2025, og skrive gode selvstendige tekster i 2026.

Uansett utfall vil det bli spennende å følge med på hvor og hva vi vil oppnå med kunstig intelligens de neste årene. Teknologien går som sagt i rasende fart. 

Les også:
Trenger vi kunstig intelligens i klasserommet?

Foto: Joachim Sandvik / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.