mandag 17. februar 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 80: Kritisk tenkning og litteraturglede med Kenneth Barekseten


Hva er kritisk tenkning, og hvordan kan vi jobbe med å lære elevene det? Hvilke rolle spiller lesegleden i dette? I denne episoden snakker vi med Kenneth Bareksten, som jobber ved Stovner videregående skole i Oslo. Han er litteraturviter og lektor i norsk.

Utgangspunktet for denne episoden var kronikken Kritisk tenkning er et flott begrep, men forstår elevene våre hva det innebærer? Kenneth Bareksten skrev i Utdanningsnytt i januar.

- Skal vi lære elevene å tenke kritisk må vi først lære dem hva begrepene innebærer, bokstavelig og overført, skriver han. Vi tar med oss diskusjonen inn i denne episoden av Rekk opp hånda.


Vi diskuterer om det å lese bøker frivillig som barn gjør deg bedre rustet til kritisk tekning senere i livet. Rett og slett om barn som blir lest høyt for, og som leser selv, får en bedre forståelse av verden rundt seg.

- Litteraturens rolle er å være en stemme for de stemmeløse, men også et samfunskor, sier Bareksten. - Det å lese og sette seg inn i andre menneskers tanker og verdensbilde, det åpner for mange ulike nye horisonter.

Anbefaler deg å sjekke nettstedet til Kenneth Bareksten. Der finner du blant annet gode tips til artikkelskriving du kan ta med deg inn i klasserommet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar