torsdag 12. mars 2020

Covid-19: Steng skoler og barnehager nå!

Jan-Petter Hammersland på Nyskolen i Oslo driver nettundervisning med elevene sine.
Det gjør alle de andre lærerne på Nyskolen også. Det fungerer utmerket.

Steng skoler og barnehager nå!

OPPDATERING 12. mars 2020: Alle skoler og barnehager stenges.


Nyskolen i Oslo stengte skolen for elever onsdag 11. mars. Stengingen varer i to uker i første omgang, men blir sannsynligvis utvidet. Dette er en avgjørelse vi har tatt selv. Det finnes faktisk ingen nasjonale retningslinjer for hvordan skoler skal organisere seg ved stenging.


Det er en stor endring i undervisningen både for lærer og elever. For å lykkes med dette er det viktig med god planlegging. Skolen er åpen og jobber etter samme mål, og vi gjør alt vi kan for at dette skal bli kvalitetsmessig god undervisning og læring.

For lærerne er det en stor forandring som tvinger fram nye måter å tenke undervisning på. For elevene er det ikke like stor endring. Mange spiller på fritiden, og på mange måter møter vi elevene på hjemmebane med nettundervisningen. Jeg tror at dette kommer til å gå bra.

Det går altså an å både drive med smittebegrensning med stengt skole og fortsette med god undervisning.

En ny facebook-gruppe tar den jobben på alvor: Corona-dugnad for digitale lærere.

Facebook-gruppa Steng alle skoler og barnehager nå! har på kort tid fått over 20 000 medlemmer.

Og mens jeg skriver dette kommer nyheten om at byrådet i Oslo har besluttet å stenge aller skoler og barnehager med virkning fra mandag 16. mars. Det er bra! Nå forvenyter jeg at resten av landet tar etter så fort som mulig.

Og nå kom nyheten om at Bergen stenger sine skoler og barnehager med virkning fra i morgen. Flere andre kommuner gjør det samme.

- Det viktigste nå er å hindre spredning av smitte og trygge våre innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det samme må gjelde for resten av landet. Jeg forventer at helseminsteren og statsministeren tar grep og stenger samtlige skoler og barnehager i løpet av kort tid.


Hva er en nasjonal dugnad?
Dag Svanæs ved NTNU oppfordrer til nasjonal dugnad for smittebegrensning, og et av tiltakene han anbefaler er å "stenge alle barnehager, skoler og universiteter/høgskoler".

Det kommer ny informasjon fra Folkehelseinstituttet hver dag. Det er bra. Nå er det forbudt med arrangement med fler enn 500 deltagere. Arrangementer med over 100 deltagere må også søke kommunen om å gjennomføre.

Jeg skjønner ikke hva som er forskjellen på et arrangement med fler enn 100 eller 500 deltagere, og på skoler og barnaheger med fler enn 100 eller 500 barn, elever og studenter.

Helesministeren og andre representanter fra myndighetene oppfordrer til nasjonal dugnad. Da er det på sin plass å minne om at en dugnad er det samme som at alle bidrar.

Flere kommuner må finne opp hvordan de skal agere i denne situasjonen. Minner om at det er en pandemi. Det vil si at hele verden er berørt.

Det jeg hadde ønsket meg fra nasjonale myndigheter er en beredsskapsplan for hvordan skolene skal organisere seg ved stenging. Det finnes ikke i dag.

I Stjørdal stengte de alle skoler, barnehager og idrettsklubber onsdag 11. mars på bakgrunn av informasjon fra Folkehelseinstituttet. I nabokommunen Malvik valgte de å ikke stenge på bakgrunn av den samme informasjonen. Det er beskriver situasjonen ganske godt.

Høyere utdanning tar grep
I forbindelse med det pågående utbruddet av Covid-19 anbefaler Kunnskapsdepartementet at alle virksomheter i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) setter krisestab, for å sikre god håndtering av virusutbruddet for virksomheten og planlegging av aktivitet fremover.

Denne beskjeden kom etter at fler høyskoler og universitet opplyste om de stenger hele eller deler av undervisningen.

Krohno har laget en oversikt over hva Universitetet i Oslo, OsloMet, BI og en rekke andre universitet og høgskoler forholder seg til virus-utbruddet og hvordan de organisere undervisningen.

Grunnskolen og videregående skole
Akkurat nå er smittevern og jobben med å begrense spredningen av Covid19 det aller viktigste. Det er en jobb vi må gjøre sammen i god dugnadsånd. Følg rådene fra myndighetene og sørg for at DU gjør DITT for at dette ikke blir en katastrofe.

Men hva som skjer med grunnskolen og videregående er usikkert. Flere kommuner har helt eller delvis stengt sine skoler. Det er opp til kommunen om å ta avgjørelsen. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer fra utdanningsmyndigheter.

Å jobbe på skole er å jobbe tett på mennesker, både syke og friske eller litt snufsete.

Anbefalinger fra myndigheter er å holde minst 1 meters avstand til folk. Det er umulig i et klasserom.

Nyskolen i Oslo stengte onsdag 11. mars og holder stengt i to uker i første omgang.

– Vi tar ingen sjanser. Vi er føre var. Vi har flere sårbare elever. Noen har foreldre som jobber i helsevesenet. Dette må ikke spres, sier daglig leder Sunniva Sandanger.

Les denne setningen en gang til: 
Noen har foreldre som jobber i helsevesenet.

Myndighetene hevder at de er uforsvarlig å stenge skoler unødig fordi foresatte jobber i kritiske samfunnsinstitusjoner:

Jeg vil heller snu det på hodet å si at det er desto viktigere at barna til de i kritiske samfunnsinstitusjoner (og alle andre) holder seg friske. Altså må skoler og barnehager stenges nå sånn at flest mulig unngår å bli smittet. Vi kan ikke bruke barna som buffer.

Dessuten er det dårlig argumentasjon. Skulle tro det var viktig at barna til helsearbeiderne også holder seg friske!

Utdanningsetaten i Oslo jobber nå på spreng med å utarbeide en veileder. Dette arbeidet skulle selvfølgelig vært gjort for lengst. Men sånn er det altså ikke.

Veilederen skal beskrive hvordan skolene kan legge til rette for at elever som må være borte fra skolen kan få god opplæring hjemme.

– Elevene har krav på opplæring. Veilederen det nå jobbes med er myntet på grunnskolebarn, men er også aktuelle for elever i videregående skole. Den handler i stor grad om metodikk og ikke innhold, forklarer kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten.

På onsdag kom nyheten om at Danmark stenger alle sine skoler. Hele det offentlige Danmark lukkes i to uker. En av grunnen er at antallet smittede doblet seg på et døgn. Altså det samme som skjer i Norge.

I følge en en oversikt fra UNESCO er det per i dag er det 22 land som har stengt alle skolene sine, nesten 20 land har stengt skoler i byer eller regioner.

Utdanningsnytt har laget et kart over breørte skoler og barnehager i Norge. Kartet oppdateres jevnlig. Statistikken har endret seg bare mens jeg skrev dette innlegget da Oslo besluttet å stenge alle barnehager og skoler.Foto: Martin Johannessen. Jan-Petter Hammersland er kontaktlærer på mellomtrinnet på Nyskolen i Oslo. Han og alle de andre lærerne har flyttet undervinigen over på nett. Og det fungerer utmerket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar