søndag 15. mars 2020

Korona-dugnad: Flere grupper for lærere på Facebook


Det er enorm pågang av innlegg i gruppa 'Korona-dugnad for digitale lærere'. Gruppa har på kort tid fått over 50 000 medlemmer. Vi har derfor opprettet flere undergrupper som dekker alt fra barnetrinnet og opp til universitet og høgskole, inkludert egen gruppe for voksenopplæring, utdanningsledelse og foresatte.

Du finner linker til alle gruppene her.

Vi er også på jakt etter folk som kan være med å administrere og moderere gruppene. Ikke nøl med å ta kontakt: martin.johannessen@nionett.no

Men; det finnes allerede aktive og velfungerende grupper innenfor de fleste fag og trinn. Under følger en liste. Dersom du ikke allerede er medlem foreslår jeg at du finner grupper som passer for dine behov.

Realfag
Matematikkdidaktikk : "Dette er en gruppe for personer som ser nytten av å dele og informere om forhold som kan forbedre undervisningen i matematikk. Som medlem vil du til enhver tid være førstehånds informert om hva som skjer med matematikkfagene i norsk skole og få en rekke tips om hva som fungerer ift resultater i matematikk."

GeoGebra. Norsk gruppe med hjelp og tips : "I denne gruppa kan elevar, lærarar og andre interesserte stille spørsmål og få svar på det ein måtte lure på om bruken av gratisprogrammet GeoGebra."

Matematikkside for lærere i grunnskolen - del lær spør : "Her kan du dele gode opplegg, linker og tips. Dette er en gruppe for matematikklærere i grunnskolen. Her kan det undres, spørres, deles solskinnsopplegg og kræsjlandinger, luftes idéer og opplegg."

Matematikktips : "Denne gruppen er for oss som underviser i matematikk. Her kan vi dele gode undervisningsopplegg og ulike tips som kan brukes i undervisningen."

Undervisningsopplegg naturfag og matematikk 1-10 trinn : "Gruppen er ment å være en inspirasjonskilde for realfag hvor vi kan dele gode ideer og undervisningsopplegg."

Naturfagdidaktikk : "Dette er en side som raskt og enkelt skal ta for seg spørsmål knyttet til læring og undervisning i naturfag, samt kjemi, biologi og fysikk, slik at vi blir bedre lærere!"


Språkfag
Norsk på undomstrinnet : "Dette er en gruppe for alle som underviser i norsk på ungdomstrinnet. Her kan man dele opplegg og erfaringer. Inviter gjerne andre som kan bidra."

Norskdidaktikk : "For lærere som underviser i norskfaget i grunnskole og videregående. Tips, ideer, ressurser og litteratur om faget."

Norsklærere 2.0 : "Dette er en faggruppe for norsklærere på alle trinn og eventuelt også i andre profesjoner. Gruppa er ment å være et sted hvor vi kan diskutere faget og faglige opplegg. Det er en selvfølge å vise respekt for hverandre, elever og andre både i innlegg og i kommentarer og svar. Gruppa er offentlig."

Norsk som andrespråk : "Dette er ei gruppe for oss som underviser elevar i norsk som andrespråk i grunnskulen, vgs og andre. Her kan du dela idèar, spørsmål eller råd om undervisningsopplegg med oss andre."

Engelsklærere : "Gruppe for engelsklærere på barne- og ungdomstrinnet, videregående skole og eventuelt andre arenaer. Formålet med denne gruppen er å lage en ressurs for alle som underviser i engelskfaget."

English students : "This is a community for Advanced English students from around the world to share and learn tips and advice to become a better language learner. We share blogs and links from top teachers and educators to help you improve."

English Teachers in Vgs Norway : "This group is for us to share ideas, ask for advice and connect with other English teachers in vgs. If you know English Teachers in vgs feel free to add them; the more the merrier."

Spansklærere i Norge : "Her kan vi utveksle erfaringer med hverandre. Hva får du bra til i spansktimene dine? Hvordan motiverer du elevene? Har du noen gode linker på nettet du bruker aktivt? Del med oss!"

Fransklærere i Norge : "Gruppe for fransklærere."Humanistiske fag
Samfunnsfaglærergruppen : "Samfunnsfagslærergruppen er et forsøk på å skape en nasjonal samarbeidsgruppe for norske samfunnsfagslærere."

(K)RLE-lærergruppa : "En gruppe av og for RLE/RE-lærere for å diskutere pedagogiske, didaktiske og kunnskapsmessige spørsmål tilknyttet fagene RLE og Religion & Etikk."

Historielærere : En gruppe for historielærere: Gruppe for å dele undervisningsopplegg i historie og gjerne starte fagdidaktiske diskusjoner."

Undervisning om internasjonale forhold : "Lurer du på hvordan du skal legge opp undervisningen om internasjonale forhold? Ønsker du å integrere internasjonale spørsmål i andre fag enn bare samfunnsfagene? Har du gode undervisningsopplegg du ønsker å dele?"Estestisk fag og kroppsøving
Kunst og design i skolen : “En gruppe for Kunst og design i skolen, interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk. Kunst og design i skolen gir ut bladet FORM.”

Kunst Og Håndverk 1-4 Trinn : "Gruppe som fokuserer mest på kunst- og håndverskoppgaver på småtrinnet."

Kunst og håndverk fra 1-7 trinn : "Denne facebookside har mange gode tips og idèer til hva dere kan gjøre i kunst og håndverk timene."


Kunst- og håndverksoppgaver : "Gruppe for erfaringsdeling og veksling av ideer og oppgaver, for lærere i formgivning, kunst og håndverk. Både korte opplegg, ekstraoppgaver og vikaropplegg, og større, mer tidkrevende oppgaver innenfor ulike teknikker og materialgrupper."

Musikklærere : "I denne gruppa er alle musikklærere velkomne. Her kan vi dele opplegg, det være seg relatert til klasserom- eller instrumentalundvisning; eller erfaringer generelt. Inviter gjerne kolleger og bekjente."

Kroppsøving i ungdoms- og videregående skole : "Tips, tanker og diskusjoner mellom kroppsøvingslærere i ungdoms- og videregående skole (men kroppsøvingslærere på andre trinn er selvsagt velkommen til gruppa). Ønsker alle kroppsøvingslærere velkommen til denne gruppa! Tips/legg gjerne til kroppsøvingslærer du kjenner."

Sal og Scene pedagoger : "En gruppe for lærere som jobber med sal og scene."


Vurdering
Vurdering for læring - lærende nettverk : “Vurdering for læring er en gruppe for alle lærere, skoleledere og skoler som er med i satsingen Vurdering for læring. Gruppa har som mål å være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Her kan du lese og dele undervisningsopplegg, finne og dele linker og aktuelle ressurser om vurdering for læring.”

De yngste elevene
Førsteklasselærere : "Dette er en gruppe for alle som har tilknytning til 1. klasse. Siden er opprettet for å kunne dele tips, ideer, undervisningsopplegg og annen inspirasjon."

Andreklasselærer : "Første trinn er tilbakelagt. Denne siden er ment som et forum for utveksling av opplegg i alle fag. Her kan vi dele tips og ideer slik at flest mulig av elevene våre tilegner seg grunnleggende ferdigheter og dermed er best mulig rustet til det videre skoleløpet."

Det finnes også grupper for tredjeklasselærere og fjerdeklasselærere.Undervisningsopplegg
Undervisningsopplegg : “Er du lærer? Er du lei av å finne opp kruttet selv hver gang du skal i gang med et nytt tema? Har du noen gode minner fra da du selv var elev? Er svaret ja på et eller flere av disse spørsmålene er dette gruppa for deg. Dette er den største gruppa, mend over 60 000 medlemmer."

Undervisningstips : “Her kan vi dele ulike undervisningstips med hverandre.”

Undervisningsopplegg - dele/kjøpe/selge : "Denne gruppen kommer som en frittstående gruppe ved siden av den originale "Undervisningsopplegg". I den originale gruppen er det kun tillatt å dele opplegg, mens i denne gruppen kan man dele opplegg, samt legge ut lenker til opplegg som er betalte."

Undervisningsopplegg ungdomstrinn : "Dette er en gruppe hvor vi deler undervisningstips, tips og triks til undervisningen. Diskusjoner rundt arbeidstid tar vi i andre, mer egnede, fora."

Undervisningsopplegg for VGS : "Gruppen er oppretta for de som underviser på videregående skole. Del dine gode ideer."

UNDERVISNINGSOPPLEGG videregående skole : "Dette er en gruppe hvor vi deler tips, opplegg, linker og triks til undervisningen på videregående skole. Diskusjoner rundt arbeidstid tar vi i andre, mer egnede, fora."

Undervisningsopplegg for vgs, helse- og oppvekstfag : "I denne gruppa kan vi som jobber på videregående skole, primært helse- og oppvekst, kunne hjelpe hverandre med ulike undervisningsopplegg. Og ellers alt annet vi ønsker å tipse hverandre om, eller om det er noe vi lurer på!"Nettbrett - iPad - spill
Bruk av nettbrett i skulen : "Kan bruk av nettbrett i undervisninga føre til auka læring? Her deler vi våre erfaringar. Gruppa er open for alle typar nettbrett. Det er også lov å dele erfaringar med alle typar digitale læringsressursar. Her er det høg takhøgde."

Brettet : "Brettet et læringsnettverk, hvor vi utveksler erfaring iht nettbrett og nyttige (og seff mindre nyttige, bare gøye) apper, steder, greier."

iPad i skolen : "Her kan du dele dine erfaringer med iPad i undervisning. Og er det noe du lurer på er dette et godt sted å stille spørsmål."

Spillbasert læring : "En gruppe for alle som er interessert i spill og læring. Et sted hvor vi kan dele lenker, erfaringer, utfordringer og ideer."Spesialpedagogikk og skolemiljø
Spesialpedagogisk forum : “Spesialpedagogisk forum er ei gruppe der spesialpedagogar kan dele aktuelt fagstoff og reflektere omkring teori, forsking og spesialpedagogisk praksis.”

DIS- data i spesialundervisningen! : "Nettverk for IKT-ansvarlige/interesserte pedagoger/ansatte ved Follo barne-og ungdomsskole, Haug skole og ressurssenter, Skåningsrud skole og ressurssenter, Sofiemyråsen skole og ressurssenter avd. Sofiemyrtoppen, Frydenhaug skole og ressurssenter samt andre samarbeidspartnere!"

DYSLEKSIVENNLIGE SKOLER I NORGE : "Dette er ei lukka gruppe for pedagoger som er interessert i fagstoff om dysleksi, spesifikke språkvansker og dyskalkuli. Denne gruppen startet som ei lukka gruppe for de Dysleksivennlige skolene i Norge. Vi ser behovet for å slippe inn andre interesserte. Del gode fagtips!"

Dyskalkuli : "Mattevansker er et annet litt mer kjent navn på dyskalkuli. Det kan være tall som bytter plass, korttidsminne når man holder på med oppgaver, vansker med å huske på retninger, klokka, vanskelig å forstå verdier av penger, geografi er forvirrende - og mye, mye mer."

Spesifikke språkvansker (SSV) : "Å tilegne seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk gir identitet, felleskap med andre og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Språket er også avgjørende for å tilegne seg ny kunnskap."

IPad i tilpasset opplæring : "Her kan du dele dine erfaringer med bruk av IPad i klasser for tilpasset opplæring."

Skolemiljø : "Hensikten med endringene i Kapittel 9A er at det skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Dette innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende. I denne gruppa kan du poste saker som har med dette å gjøre. Det kan være saker om mobbing, relevant forskning eller gode artikler som behandler temaet. Nå er det i tillegg en ekstra utfordring så lenge skoler og barnehager holder stengt."Diskusjon og skoleledelse
Status lærer : “Gruppen er tenkt som et profesjonsfelleskap hvor vi sammen skal kjempe for å bedre lærernes betingelser og status, og for kvalitet i skolen."

Skoleledelse for framtiden : “En arena for å dele faglige refleksjoner, litteraturtips, forelesnings- og konferansetips og ellers ide'er og tanker om det som skoleledere, skoleutviklere og skoleforskere over det ganske land er og kan bli opptatt av.”


Foto: Piqsels

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.