søndag 8. mars 2020

Korona: Hva gjør du når skolen må stenge - tips til apper, nettsider og nettløsninger


Her er noen ideer til hvordan vi kan opprettholde undervisning for elevene dersom vi må stenge skolene i en lengre periode.

I land som Japan, Italia og Tyskland har skoler blitt stengt. Norske myndigheter mener imidlertid at det nå ikke en er vanskelig pågående smittesituasjon og at det derfor ikke er iverksatt strenge tiltak som i andre land.

– Det iverksettes bare i helt spesielle tilfeller der liv og helse står på spill og det er viktig å gjøre det for å unngå at større deler av samfunnet bryter sammen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.


Dette kan selvfølgelig endre seg. Flere skoler og barnehager i Norge er allerede rammet av koronasmitte. Derfor må skolene være forberedt på å stenge.

- Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset. Skoleeier bør derfor rådføre seg med helsemyndighetene i kommunen i disse spørsmålene, skriver Udir på sine nettsider.

- Vi bør være godt utstyrt for dette i Norge, sier Ann Michaelsen på Sandvika vgs. Hun deler sine råd her. Hun anbefaler at du følger den ordinære timeplanen og at eleven "møter" læreren på vanlig måte. Vanlig i denne sammenhengen kan for eksempel bety Skype-møter eller andre tilsvarende digitale løsninger.

Så langt det er mulig anbefaler hun også at skolene fortsetter å bruke læringsplattformene sine (Google Suite, Microsoft Teams etc). På Nyskolen har vi testet ut Google Meet for 7. trinn og ungdomstrinnet, og det så ut til å fungere godt nok.

Alle skoler må ha en beredskapsplan som inkluderer hva du må gjøre dersom skolen din må stenge:

 • Hva skal elevene gjøre - og hvordan
 • Hva skal lærerne gjøre - og hvordan
 • Skoleledelsen må informere ansatte, foresatte og elever fortløpende

Dessuten må skolene lage en timeplan som er mulig å gjennomføre digitalt, som en nett-skole. Det enkleste er selvfølgelig å ta utgangspunkt i den timeplanen du allerede har. Men sannsynligvis må du gjøre endringer for å få alt til å gå opp og være gjennomførbart.

Forebygging og smittevern er viktig. På Nyskolen følger vi disse retningslinjene:

Til alle foresatte:
 • Informer skolen umiddelbart hvis dere og/eller barna nylig har vært i et område med smitteutbrudd 
 • Ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom
 • Snakk med barna deres om det ikke er farlig for dem, men at det er viktig at vi smitter hverandre minst mulig fordi det finnes en del mennesker som kan bli alvorlig syke

Til alle ansatte:

 • Tenk gjennom om det er personer i din omgangskrets som har vært i et smitterammet område nylig
 • Vær svært nøye med håndvask/antibac gjennom dagen
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Snakk med elevene dine om det ikke er farlig for dem, men at det er viktig at vi smitter hverandre minst mulig fordi det finnes en del mennesker som kan bli alvorlig syke

Dette er forebyggende tiltakene som vi har på Nyskolen nå:

 • Alle som har barn med luftveisinfeksjoner holder dem hjemme. Vi ser at dette overholdes og er takknemlige for det
 • Alle dørhåndtak vaskes med antibac hver dag
 • PC'er vaskes med antibac de stedene der flere har tilgang til samme maskin
 • Elevenes håndvask veiledes og overvåkes
 • Det informeres jevnlig om hvordan elevene kan ta hensyn til hverandre
 • Vi har bedt alle foreldre og ansatte om informasjon om mulige smittekilder i deres nærhet
 • Vi tester ut og forbereder løsninger for nett-skole, slik at undervisningen kan fortsette selv om vi fysisk må holde oss borte fra skolen
 • Frukt deles ut av voksne, med serveringsredskap
 • Streng kontroll med hvem som slipper inn på kjøkkenet
 • Håndspirt-automater på sentrale steder på skolen


Skolens ledelse må dessuten sørge for å gi ærlig og sannferdig informasjon til foresatte, elever og lærere. På Nyskolen er det daglig leder Sunniva Sandanger som administerer alt dette. Til Fri fagbevegelse sier hun at det er et samfunnsansvar å iversette strakstiltak:

- Vår skole er opptatt av å ta samfunnsansvar, og det er en av grunnene til at vi iverksetter strakstiltak, sier hun.

- Jeg vil berømme skolen for å følge råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI), og kan bare oppfordre andre skoler og foreldre til å være like proaktive, skriver epidemiolog ved Veterinærinstituttet Kyrre Kausrud.

- Dette handler ikke bare om å beskytte seg selv og sine nærmeste, men om solidaritet med utsatte mennesker og et samfunnsansvar, sier Sunniva Sandanger.

- Selv om man ikke selv er i risikogruppen, så skal vi ta hensyn til at andre er sårbare. På samme måte som at alle vi som tåler det vaksinerer oss mot for eksempel meslinger, slik at de som ikke tåler det kan være beskyttet, så skal vi forsøke å unngå å smitte sårbare mennesker.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19
Folkehelseinstituttet har en beskrivelse for helsepersonell av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak. Er du skolelder anbefaler jeg at du leser og setter deg inn i denne informasjonen. Det er dette som danner grunnlaget for hvilken avgjørelse du skal ta.

De skiller mellom karantene og isolering.

Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. Dette kan gjøres for enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by.

Hjemmekarantene anbefales for:

 • Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle.
 • Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Hjemmekarantene omfatter å
 • ikke gå på jobb eller skole,
 • unngå reiser,
 • ikke ta offentlig transport, og
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Isolering brukes oftest som begrep når pasienter med smittsom sykdom isoleres i eget rom i helseinstitusjon. Hjemmeisolering vil tilsvarende bety at pasienter med klinisk tegn på og/eller påvist smittsom sykdom isoleres hjemme.

Hjemmeisolering anbefales for:

 • Bekreftet tilfelle, det vil si de som er bekreftet smittet med covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Mistenkt tilfelle, det vil si de som er syke og prøvetas for covid-19.
Helsenorge har også en egen faktaside om covid-19.

Her er noen nett-tips til ulike fag 
Å stenge en skole innebærer store endringer og helt andre måter å tenke undervisning på. Hjemmeundervisning kan i mange tilfeller organiseres på vanlig måte ved at lærerne lager undervisningsopplegg som de distrubierer på læringsplattformen eller epost.

Alle de store forlagene har nettbaserte undervisningsopplegg og du har sikkert mange opplegg selv.

Likevel kan det være greit med noen tips til apper, nettsider og nettløsninger i de ulike fagene basert på alderstrinn. Her er noen tips - jeg tar gjerne imot flere tips!

Norsk

Her er 10 gode nettsteder du kan bruke i norsk. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang.

Matematikk
Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang.

Engelsk
Her er 10 nettsteder du kan bruke i engelsktimene. Nesten alle nettstedene er gratis å bruke. Alle sidene byr på undervisningsopplegg, videoer, spill og ulike aktiviteter. De fleste har også tilhørende apper som er fine å bruke.BookCreator: De har faktisk laget et eget gratis opplegg på bakgrunn av at skoler på stenge og laget en liste med råd til remote learning. De har også tips knyttet til naturfag og matematikk. Læreren tilpasser til alderstrinn.

Ann Michaelsen ved Sandvika vgs tipser om nettsteder du kan bruke på vgs: Educational videos and pages og Useful websites to teach history, litterature, world history and culture, art and more.

User's Guide To Me: Et tekstbasert undervisningsopplegg du kan jobbe med hvor som helst. Opplegget er opprinnelig engelsk, men kan enkelt oversettes til norsk. Det går kort fortalt ut på at elevene skriver en bruksanvisning på seg selv. Når alle elevene er ferdige, deler de med hverandre. På den måten får både klassekameratene og læreren et innblikk i elevenes liv og måte å være på som de ellers ikke ville hatt tilgang til. Passer for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og vgs.

Teach With Movies er et nettsted der du finner arbeidsdokumenter og undervisningsopplegg knyttet til film. Mange bruker film i undervisningen, men mangler gode opplegg knyttet til filmene. På Teach With Movies finner du arbeidsdokumenter, guider og undervisningsopplegg knyttet til filmer, både fiksjon og fakta, innenfor de fleste emner. 
Nettstedet dekker hele skoletiden; fra barneskolen og opp til høyere utdanning.

Samfunnsfag
Her er 10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag. Faget legger opp til at elevene skal få en forståelse for hvordan samfunnet henger sammen, men også om hvilken rolle de selv har. Nettstedene under dekker flere av områdene og kompetansemålene i faget.

World History er en YouTube-kanal som passer for ungdomstrinnet og oppover.
Klasse 6B - fra UNICEFHensikten med episodene i ”Klasse 6B” er å bidra til å øke elevenes forståelse og empati for hverandre så flere barn føler seg trygge, respektert, inkludert og verdsatt. Fem filmsnutter á 3-4 minutter med kjente situasjoner fra barns hverdag er utgangspunktet. Lærerveiledningen gir råd om hvordan filmene kan brukes og knytter situasjonene sammen med sentrale artikler fra FNs barnekonvensjon.

Naturfag
Her er 10 nettsteder du kan bruke i naturfag. Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner, som biologi, fysikk og kjemi og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig fag. På nettstedene og oppleggene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang.

Energiutfordringen: Dette er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema utarbeidet av Enova, NTNU og lærere og baserer seg på kompetansemål i naturfag og samfunnsfag. Det er et interaktivt og nettbaserte verktøyet utarbeidet for mellomtrinnet.

Tips til nettsteder du kan bruke i undervisningen. Her finner du både opplegg som er rettet mot læreren, opplegg som er rettet mot elevene og linker til nettbasert læring:


Nettstedet Min kunnskap har mange opplegg i de fleste fag. Krever registrering og pålogging.

Her en liste med 10 veldig gode YouTube-kanaler som du kan bruke i klasserommet og i planlegging av undervisning.

Her er 10 tips til apper du kan bruke i undervisningen og spesialundervisningen. Statped har laget en oversikt over noen av de aller beste. Her er mine 10 tips til apper du kan bruke i ulike fag og alderstrinn.

10 gode digitale verktøy for å lage tidslinjer. Å lage tidslinjer er et ganske vanlig skoleprosjekt, særlig for historieundervisningen (siden historien egentlig er en diger tidslinje!)

10 fantastiske nettsteder: Lurer du på hvor mange mennesker det er i verden akkurat nå? Eller på hvor mange ganger ordet “utdanning” er sagt på Storinget? Eller hvor i verden det svømmer haier akkurat nå? Da er dette lista for deg.

På Edutopia finner du Open Educational Resources (OER), en stor guide til åpne pedagogiske ressurser.

Her en liste over veldig gode YouTube-kanaler som du kan bruke i undervisningen og i planlegging av undervisning. Og selvsagt kan du lære noe selv også.

Kunnskapsfilm er Snöballs nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer. Nettstedet er bygd opp av filmserier. Hver serie består av filmer med tilhørende oppgaver, ressurser og oversikt over aktuelle kompetansemål.


NDLA: Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplæring.

1 kommentar:

 1. Dersom ein vil ha lesebøker på veldig mange språk og nivå, kan ein fritt bruke https://digitallibrary.io/

  SvarSlett