torsdag 12. mars 2020

Podcast: Rekk opp hånda! EKSTRA: Dette gjør du når skolen må stenge


Alle skoler, barnehager, videregående skoler, universitet og høyskoler stenger. Det betyr at lærerne må tenke nytt og flytte undervisningen over på nett. Gjester i denne episoden er Sunniva Sandanger og Geir Sand Nilsen. Vi snakker om hvordan undervisningen kan fortsette når elevene må være hjemme.

Sunniva Sandanger er daglig leder på Nyskolen i Oslo og er allerede igang med nettskole. Geir Sand Nilsen har 10 års bakgrunn fra utvikling av ny læringsteknologi. Denne uka startet han facebook-gruppa Corona-dugnad for digitale lærere.

Facebook-gruppa er til for skolefolk som vil dele opplegg, tips og ideer med andre. Jeg tror at vi jobber best når vi samarbeider.

I gruppa kan du stille spørsmål knyttet til å flytte undervisningen til nett. Du kan dele dine egne råd og erfaringer, og ikke minst kan vi støtte hverandre.

- Dette kommer til å gå bra, sier Geir Sand Nilsen.

Alt begynner med god kommunikasjon. Derfor må du etablere den digitale kommunikasjonskanalen først.

Nilsen forteller om tiltak som er viktig i begynnelsen:
  • Oppmøte i digital forelesning
  • Tilgang til læremidler
  • Vite hva du skal gjøre gjøre
  • Hvordan du skal få svart på spørsmål
  • Følelsen av tilhørighet

Når du har dette på plass er det bare å sette igang med undervisningen på nett i stedet for i klasserommet.

På Nyskolen i Oslo har vi allerede øvd på hvordan vi skal drive nettskole med elevene før skolen ble stengt. 

- Det har gått veldig bra, sier Sunniva Sandanger. - For noen har det vært vanskelig å komme i gang. Men disse får hjelp av oss. Nesten som det er når elevene er på skolen

For lærerne er det en stor forandring som tvinger fram nye måter å tenke undervisning på. For elevene er det ikke like stor endring. Mange spiller på fritiden, og på mange måter møter vi elevene på hjemmebane med nettundervisningen. Jeg tror at dette kommer til å gå bra.

Hør episoden her:
Foto: Joachim Sandvik / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar