mandag 23. mars 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 85: Tilhørighet og inkludering med mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren


- Vi må jobbe med tilhørighet og inkludering av alle i skolen, sier mobbeombud Kjerstin Owren. Episoden ble spilt inn i slutten av februar. Tematikken er ikke mindre aktuell etter stengningen av landets skoler. Det er viktigere enn noen gang å ta vare på hverandre og de sårbare barna.


Mobbetallene er fremdeles dystre. De ligger på omtrent syv prosent, noe som tilsvarer at 43 000 barn i grunnskolen opplever at de blir mobbet.

Forrige gang hun var gjest i Rekk opp hånda, (2018) hevdet hun at mobbetallene kom til å være stabile i årene som kom. Og det fikk hun rett i. Owren sa også at mobbing er det motsatte av tilhørighet. Nå mener hun at vi også må fokusere på tilhørighet.

Egentlig ønsker Kjerstin Owren å være tilhøringhetsombud.

Det er fortsatt like viktig å jobbe for et inkluderende miljø som et for mobbefritt miljø der alle opplever tilhørighet.

Er mobbing et symptom, men så er det andre underliggende årsaker vi skulle tatt tak i?

- Ja, jeg tenker at mobbing er et symptom for å høre til som ikke er reelt oppfylt, og det handler om en iboende angst for å stå utenfor, sier Owren.

Forebyggende tiltak er helt sentralt og arbeidet må være forankret i ledelsen.Som mobbeombud har Kjerstin Owren ansvar er at ca 100 000 barn og unge har det trygt og godt i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og er en uavhengig instans som har ansvaret for barnehage, grunnskole og videregående skole, og skal være et lavterskeltilbud som kan benyttes av både elever, foresatte og ansatte.

Kjerstin Owren er utdannet lektor, og har videreutdanning i skolemiljøarbeid, skoleledelse og barnerettigheter.

Foto: Joachim Sandvik / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar