mandag 30. mars 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 86: Fellesskolens utfordringer med Gunhild Nohre- Walldén


Mange av utfordringene i skolen i dag, håndteres mot et bakteppe av sosioøkonomiske forhold og politiske valg. Vi snakker med av de sterkeste stemmene i debatten om fellesskolen, Gunhild Nohre-Walldén.

- Jeg har en rektor som har forstått ytringskultur, sier Gunhild Nohre-Walldén.Gunhild Nohre-Walldén er utdannet allmennlærer og jobber ved Mortensrud barneskole i Oslo. Hun har i flere år vært aktiv i den offentlige skoledebatten. Hun er ukens gjest i Rekk opp hånda.

Les også:
Den ekskluderende fellesskolen, av Gunhild Nohre-Walldén (Samtiden, 3-2019 - Abo)


Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar