søndag 16. august 2020

Addito: Splitter ny delingsplattform for undervisningsopplegg

 

Addito er en splitter ny delingsplattform for undervisningsopplegg - av lærere for lærere.

Da koronakrisen stengte alle norske skolebygg i mars 2020 havnet skolen i en slags sjokk-digitalisering. Og ikke alle var like godt forberedt. Det var et stort behov for digitale ressurser og undervisningsopplegg.

Lærerne trengte opplegg som kunne utføres via nett. Facebook-gruppen Korona-dugnad for digitale lærere ble et resultat av dette. Og ganske fort ble det laget en nettside med oversikt gratis digitale ressurser. Den finner du her.


Men det er jo ikke nok. Det er også behov for en god delingsplattform med undervisningsopplegg og gode søkefunksjoner.

Slik ble delingsplattformen Addito til, og der kan du finne alt fra oppgavetekster, vurderingsskjema, undervisningsopplegg og mye mer, helt gratis. Du kan søke på trinn og fag og legge til søkeord. Alt er laget av lærere, og for lærere.

Ida Dahl er en av initiativtakerne til den nye delingsplattform basert på opplegg som ble delt under koronakrisen.

- Norge har fantastisk mange dyktige lærere, som lager spennende og ikke minst faglig relevant utdanningsmateriale og –opplegg, sier hun i et intervju med Kultursenteret.

Linda Kalve-Drønen er en annen av de som står bak delingsplattformen:

- Siden skal være tilgjengelig for alle som ønsker å dele eller hente inspirasjon fra disse. Alle er velkomne til å delta på dugnaden, så vel nyutdannede som erfarne lærere. Alle fag i grunnskolen er representert, og kobling til læreplanen er tydelig.

- På nettsiden finnes også en god del materiale til videregående opplæring. Hensikten er at alle skal kunne gå inn å hente undervisningsopplegg, planer, prøver ol som andre lærere allerede har delt, og forhåpentligvis dele ressurser de selv har laget. Jo flere som deler, jo flere ressurser ligger tilgjengelig.

For at det skal ha et åpent og trygt fellesskap må alle registrere seg med fullt navn i profilen.

Alt materiale skal være gratis og tilgjengelig for alle. Ingen lenker skal vise til materiale som ligger bak betalingsmur.

Undervisningsopplegget du laster opp eller lenker til må være egenprodusert. Du som er forfatter av materialet anses som eier og kan når som helst slette eller endre innholdet.

Ved å laste opp materiale tillater du andre å bruke dette i sin undervisning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar