lørdag 22. august 2020

Livsmestring - korte filmsnutter fra NRK

 

Kort fortalt - livsmestring er en serie fra NRK. I to sesonger tar de korte filmene opp temaer som følelser, sjalusi, frykt og mange fler. Det er 24 episoder i hver sesong. Alle filmene er 3 til 4 minutter lange. Filmene er best egnet på ungdomstrinnet og vgs. Men mange av filmene passer fint på barnetrinnet også. Bare sjekk før du viser dem i klassen din.

Kort fortalt - livsmestring: sesong 1

Kort fortalt - livsmestring: sesong 2

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema er inne i de nye læreplanene. Målet er at skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

I følge overordnet del er: aktuelle områder innenfor temaet fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.


– Videoene er på en måte en destillert utgave av livsmestringsgreiene som skal inn i skolen, som kan brukes som et verktøy av lærere. Men vi håper også at ungdommen selv synes det er såpass hipt at de skal oppsøke det selv, sier tvillingene.

Jeg anbefaler også denne episoden av Rekk opp hånda der vi snakker med Helsesista om hvordan snakke med ungsom om vanskelig tema.

- Nå er det tre ting som er viktig, og det er kropp, prestasjon og status, sier hun.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar