søndag 30. august 2020

Skolen etter Korona: En heldigital konferanse om den nye skolehverdagenSkolen etter Korona: En heldigital konferanse om den nye skolehverdagen.

Dette er en digital konferanse som har som målsetting å ta med seg alle fordeler ved den tradisjonelle konferansen, med unntak av reise og oppholdskostnader.

Det vil bli lagt til rette for digitale minglegrupper, det vil være anledning til å treffe andre som arbeider med samme problemstilling i pauser, og muligheter å knytte kontakter for samarbeid og videreutvikling.

Først og fremst er formålet å formidle kunnskap om hva skolene rundt om i landet har lært om egen virksomhet under koronakrisen. Hvilke løsninger bør man ta med seg videre? Hva har fungert? Og sist men ikke minst, hva har vi lært?


Fra programmet:

Anders Bakken, forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning: I månedsskiftet april/mai 2020 gjennomførte NOVA og Universitetet i Oslo en undersøkelse blant elever over 12 000 ungdommer. Spørsmålene dekket alt fra undervisning og læring, familieliv, fritid, smittevern, livskvalitet og helse. Hovedpunktet er at hjemmeskolen ikke var en faglig suksess, men hvem slet, og hva gikk galt?

Frida Hagen, nestleder i Elevorganisasjonen: De har fått en strøm av henvendelser under koronakrisen. Hun mener at mange av de problemene mange elever har hatt med hjemmeskole, i stor grad syngligjør svakhetene som allerede var tilstede før Korona slo til. Hva mener elevene vi bør lære av krisen, og hvilke løsninger har dukket opp som skolen bør ta med seg videre?

Monica Melby-Lervåg, professoren ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO: For elever med eksempelvis generelle lærevansker, ADHD eller autisme ble det ekstra tydelig at behovene for god oppfølging økte med fjernundervisning. Hva har vi lært som vi kan ta med oss videre?

Cecilie Pedersen Dalland, førsteamanuensis ved OsloMet: Opplevelsene av hjemmeskole har vært svært variert, både for lærere og elever, men også for skoleledere, samarbeidspartnere og foreldre. Dersom vi får nye perioder med nedstenging, eller dersom vi har elever som fortsatt trenger hjemmeskole, hva har vi lært?

Trude Havik, postdoktor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger: Enkelte som vegret seg for å dra på skolen fikk plutselig en bedre hverdag, mens mange fikk det vanskeligere. For andre igjen ble dørstokken for å komme seg på skolen enda høyere. Kan metodene vi har brukt under Koronakrisen, gradvis få noen tilbake gjennom en forsiktig sosial og faglig tilnærming?

Ingrid Grimsmo Jørgensen, pedagog og høgskoleskolelektor ved HiNN: Skolen har plikt til å bygge et trygt og godt læringsmiljø der alle elevene får den støtten de trenger til faglig og sosial utvikling. For å greie dette er skolen og foreldrene nødt til å samarbeide. Vi vet at elevenes sosiale og faglige læringsutbytte henger sammen med foreldrenes deltakelse i skolemiljøet. Under pandemien har mange elever savnet skolen, venner og lærere. Samtidig viser undesøkelser at flere elever har hatt det tryggere hjemme og har gruet seg til gjenåpningen.


Foto: Fagfokus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar