onsdag 30. september 2020

Om ferdigheter og hvordan vi går fra nybegynner til ekspert


Brødrene Dreyfus har sett nærmere på hvordan mennesker lærer seg nye ferdigheter og hvordan læreprosesser ser ut. Det er interessant for oss skolefolk.

Hubert L. Dreyfus (1929 - 2017) var professor i filosofi ved Universitetet i California. Broren Stuart E. Dreyfus er professor emerius ved samme universitetet. Sammen har de blant annet skrevet boka Mind Over Machine (1986). Og det er i den boka de beskriver de en fasemodell for hvordan vi tilegner oss ferdigheter.

De baserer sin teori på empiriske studier og observasjoner av sensomotoriske ferdighetsutøvelse som sykling, svømming, flyvning og kognitiv ferdighetsutøvelse som sjakkspilling.

De har gjort en rekke studier av menneskers læreprosesser og hevder læring av ferdigheter skjer gjennom ulike faser:

Nybegynner: Som nybegynner lærer man ved å bli vist og undervist. Man lærer at visse regler, fakta og trekk ved en situasjon er spesielt relevante å forholde seg til. Nybegynnerens læringssituasjon er beskyttet fra ”det virkelige livet.

Avansert begynner: Den avanserte begynneren har større praktisk erfaring enn nybegynneren. Viktige dimensjoner og forhold i situasjonen blir gjenkjent. Utøveren ser likhetstrekk med tidligere erfarte situasjoner, men gjenkjennelse er konkret og kontekstavhengig.

Kompetent utøver: Den kompetente utøver (etter å ha jobbet et halvt år) har erfaringsgrunnlag for å velge ut og prioritere i en situasjon. Innslag av fortolkning og skjønn er i noen grad til stede. Erfaringsgrunnlaget er betydelig større enn hos den avanserte nybegynneren.

Kyndig utøver: Den kyndige utøveren gjenkjenner nye situasjoner intuitivt og umiddelbart. Handlinger er preget av raske intuitive koblinger mellom tidligere erfaring og nye situasjoner. Intuisjon og analyse står i et vekselvirkningsforhold til hverandre. Skjønnsmessige vurderinger og fortolkende trekk er mer fremtredende enn hos den kompetente utøveren.

Ekspert: Forskjellen på eksperten og den kyndige utøveren er at eksperten har en intuitiv lynkjapp oppfatning av hva som er den beste beslutningen, strategien eller handlingen. Handlingen er basert på en helhetlig vurdering av situasjonen.

De har også to mulige trinn til: mester og innovatør. Dette diskuterer de i filmen "The Skill - model" (2008).

I dette videoforedraget legger Hubert Dreyfus vekt på at for å nå ekspertnivået må man tørre å utsette seg selv for risikofylte handlinger (i kontrast til rutinebaserte handlinger). Man blir ikke ekspert uten å ha gjort seriøse feil som man har lært noe av:


I alle perioder og i alle fag skal elevene lære noe nytt.

Hvis vi blir gode til å lære på mange forskjellige måter, er det nesten ikke noe som kan stoppe oss fra å utvikle oss på en god måte. Å ha et mangfold av metoder er positivt. Og det er derfor viktig å vite hvor vi er i læringsprosessen.

Jeg tenker at dette kan være særlig nyttig i møte med elever som motsetter seg læring, elever som mener undervisningen er kjedelig eller vegrer seg for sette i gang med aktiviteter som oppleves utrygt fordi de ikke allerede kan det.

Mange elever forventer at de ikke skal få til ting på skolen og opplever dermed at de er dumme. Det er de jo ikke, de har bare ikke lært de skal lære akkurat nå. Alle er nybegynnere når de skal begynne på noe nytt.

Dette gjelder både for faglig og sosial læring.

Podcast
Postdoktor Magnar Ødegård ved Universitetet i Oslo har skrevet en doktoravhandling om denne forskningen. Han er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda.

- Ferdighetsmodellen kan ha stor nytte for analyse av både elever og læreres ferdighetsutvikling, sier han.


Kilder:Om ferdigheter og hvordan vi går fra nybegynner til ekspert


Brødrene Dreyfus har sett nærmere på hvordan mennesker lærer seg nye ferdigheter og hvordan læreprosesser ser ut. Det er interessant for oss skolefolk.

Hubert L. Dreyfus (1929 - 2017) var professor i filosofi ved Universitetet i California. Broren Stuart E. Dreyfus er professor emerius ved samme universitetet. Sammen har de blant annet skrevet boka Mind Over Machine (1986). Og det er i den boka de beskriver de en fasemodell for hvordan vi tilegner oss ferdigheter.

De baserer sin teori på empiriske studier og observasjoner av sensomotoriske ferdighetsutøvelse som sykling, svømming, flyvning og kognitiv ferdighetsutøvelse som sjakkspilling.

De har gjort en rekke studier av menneskers læreprosesser og hevder læring av ferdigheter skjer gjennom ulike faser:

Nybegynner: Som nybegynner lærer man ved å bli vist og undervist. Man lærer at visse regler, fakta og trekk ved en situasjon er spesielt relevante å forholde seg til. Nybegynnerens læringssituasjon er beskyttet fra ”det virkelige livet.

Avansert begynner: Den avanserte begynneren har større praktisk erfaring enn nybegynneren. Viktige dimensjoner og forhold i situasjonen blir gjenkjent. Utøveren ser likhetstrekk med tidligere erfarte situasjoner, men gjenkjennelse er konkret og kontekstavhengig.

Kompetent utøver: Den kompetente utøver (etter å ha jobbet et halvt år) har erfaringsgrunnlag for å velge ut og prioritere i en situasjon. Innslag av fortolkning og skjønn er i noen grad til stede. Erfaringsgrunnlaget er betydelig større enn hos den avanserte nybegynneren.

Kyndig utøver: Den kyndige utøveren gjenkjenner nye situasjoner intuitivt og umiddelbart. Handlinger er preget av raske intuitive koblinger mellom tidligere erfaring og nye situasjoner. Intuisjon og analyse står i et vekselvirkningsforhold til hverandre. Skjønnsmessige vurderinger og fortolkende trekk er mer fremtredende enn hos den kompetente utøveren.

Ekspert: Forskjellen på eksperten og den kyndige utøveren er at eksperten har en intuitiv lynkjapp oppfatning av hva som er den beste beslutningen, strategien eller handlingen. Handlingen er basert på en helhetlig vurdering av situasjonen.

De har også to mulige trinn til: mester og innovatør. Dette diskuterer de i filmen "The Skill - model" (2008).

I dette videoforedraget legger Hubert Dreyfus vekt på at for å nå ekspertnivået må man tørre å utsette seg selv for risikofylte handlinger (i kontrast til rutinebaserte handlinger). Man blir ikke ekspert uten å ha gjort seriøse feil som man har lært noe av:


I alle perioder og i alle fag skal elevene lære noe nytt.

Hvis vi blir gode til å lære på mange forskjellige måter, er det nesten ikke noe som kan stoppe oss fra å utvikle oss på en god måte. Å ha et mangfold av metoder er positivt. Og det er derfor viktig å vite hvor vi er i læringsprosessen.

Jeg tenker at dette kan være særlig nyttig i møte med elever som motsetter seg læring, elever som mener undervisningen er kjedelig eller vegrer seg for sette i gang med aktiviteter som oppleves utrygt fordi de ikke allerede kan det.

Mange elever forventer at de ikke skal få til ting på skolen og opplever dermed at de er dumme. Det er de jo ikke, de har bare ikke lært de skal lære akkurat nå. Alle er nybegynnere når de skal begynne på noe nytt.

Dette gjelder både for faglig og sosial læring.

Podcast
Postdoktor Magnar Ødegård ved Universitetet i Oslo har skrevet en doktoravhandling om denne forskningen. Han er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda.

- Ferdighetsmodellen kan ha stor nytte for analyse av både elever og læreres ferdighetsutvikling, sier han.


Kilder:tirsdag 29. september 2020

Boktips: Superhjernen - de beste strategiene for læring, av Olav Schewe og Barbara Oakley


Kunnskapen i denne boka er basert på etablert forskning og på helt ferske studier. Alle er født med en superhjerne hevder forfatterne. Menneskehjernen lærer raskere enn noe annet vi kjenner til. Hjernen er langt kraftigere enn den beste og mest avanserte datamaskinen som finnes.

Likevel er det ikke slik at alle bruker hjernen optimalt. For optimal læring må du nemlig forstå hvordan hjernen lærer, og hvilke teknikker som passer til ulike situasjoner.

I boka skriver de om konsentrasjon, hukommelse, arbeidsminnet, selvdisiplin, dybdelæring, motivasjon og effektiv lesing.

På slutten av boka er det også en nyttig sjekkliste for hvordan du kan lære raskere og bedre.

Å ha en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født med, men hvordan du bruker den du har.

I denne boka har Norges fremste ekspert på studieteknikk slått seg sammen med en av verdens ledende eksperter på læring, Olav Schewe og Barbara Oakley.

Her gir de leseren de mest effektive strategiene for læring, basert på den nyeste forskningen. Strategiene virker fordi de spiller på lag med hjernens måte å lære, huske og forstå på. Å ha en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født med, men hvordan du bruker den du har.

Når du forstår hvordan hjernen lærer best, kan du:

 • øke konsentrasjonen din når du jobber
 • unngå frustrasjon når du lærer
 • lære på en måte som gjør at du ikke glemmer
 • utvikle dybdeforståelse for det du lærer
 • bearbeide store mengder informasjon
 • bruke pauser som et strategisk våpen

Olav Schewe er forfatter av den internasjonale bestselgeren Superstudent som er oversatt til 18 språk. Han brenner for læring og har gjennom bøker, foredrag og digitale verktøy hjulpet studenter over hele verden med å lære mer effektivt.

Olav Schewe er gjest i denne episoden av Rekk opp håda der vi snakker om droner, blekksprut og kjetting - og hvilke strategier som er best for læring:


Barbara Oakley er amerikansk professor og en av verdens ledende eksperter på læring. Som skaper av verdens største nettkurs, Learning How to Learn. Oakley er en prisbelønt formidler som er kjent for å gjøre komplisert innsikt om hjernen enkel å forstå.Boktips: Superhjernen - de beste strategiene for læring, av Olav Schewe og Barbara Oakley


Kunnskapen i denne boka er basert på etablert forskning og på helt ferske studier. Alle er født med en superhjerne hevder forfatterne. Menneskehjernen lærer raskere enn noe annet vi kjenner til. Hjernen er langt kraftigere enn den beste og mest avanserte datamaskinen som finnes.

Likevel er det ikke slik at alle bruker hjernen optimalt. For optimal læring må du nemlig forstå hvordan hjernen lærer, og hvilke teknikker som passer til ulike situasjoner.

I boka skriver de om konsentrasjon, hukommelse, arbeidsminnet, selvdisiplin, dybdelæring, motivasjon og effektiv lesing.

På slutten av boka er det også en nyttig sjekkliste for hvordan du kan lære raskere og bedre.

Å ha en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født med, men hvordan du bruker den du har.

I denne boka har Norges fremste ekspert på studieteknikk slått seg sammen med en av verdens ledende eksperter på læring, Olav Schewe og Barbara Oakley.

Her gir de leseren de mest effektive strategiene for læring, basert på den nyeste forskningen. Strategiene virker fordi de spiller på lag med hjernens måte å lære, huske og forstå på. Å ha en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født med, men hvordan du bruker den du har.

Når du forstår hvordan hjernen lærer best, kan du:

 • øke konsentrasjonen din når du jobber
 • unngå frustrasjon når du lærer
 • lære på en måte som gjør at du ikke glemmer
 • utvikle dybdeforståelse for det du lærer
 • bearbeide store mengder informasjon
 • bruke pauser som et strategisk våpen

Olav Schewe er forfatter av den internasjonale bestselgeren Superstudent som er oversatt til 18 språk. Han brenner for læring og har gjennom bøker, foredrag og digitale verktøy hjulpet studenter over hele verden med å lære mer effektivt.

Olav Schewe er gjest i denne episoden av Rekk opp håda der vi snakker om droner, blekksprut og kjetting - og hvilke strategier som er best for læring:


Barbara Oakley er amerikansk professor og en av verdens ledende eksperter på læring. Som skaper av verdens største nettkurs, Learning How to Learn. Oakley er en prisbelønt formidler som er kjent for å gjøre komplisert innsikt om hjernen enkel å forstå.mandag 28. september 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 103: Digitalisering gir muligheter med Åsne Midtbø AasI august publiserte Klassekampen en rekke kritiske artikler under vignetten “skjermbarna”. Der kunne vi lese om digitale prøvekaniner og alt det fæle som kan skje når barnet lærer via en skjerm.

Det er ikke foretatt noen konsekvensutredning over at elevene bruker stadig mer tid foran en skjerm i klasserommet. Og dermed åpner det opp for mye negativt, ifølge kritikerne. Vi vet altså ikke hva som kan skje.

Etter hvert kom det flere nyanserte innspill. Ett av de kom fra Caroline Solem og Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge.

Åsne Midtbø Aas er pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge og en rutinert foredragsholder.

Hun sier at en unyansert debatt om digitale verktøy stigmatiserer de elevene som faktisk trenger digital støtte.

- Det er rart at folk skal mene noe så sterkt om lærerens verktøykasse. Det handler om den muligheten du har til å drive god og variert undervisning hele tiden, sier Åsne Midtbø Aas.

For å lykkes med digitale verktøy i klasserommet må du ha gode digitale verktøy tilgjengelig: Lydstøtte, skrivestøtte, tale til tekst - det er også lurt å lære touch å ha gode digitale verktøy til å lage tankekart.

Og viktigst av alt: Det er elevens behov som skal styre hva som ligger i den digitale verktøykassa.

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 103: Digitalisering gir muligheter med Åsne Midtbø AasI august publiserte Klassekampen en rekke kritiske artikler under vignetten “skjermbarna”. Der kunne vi lese om digitale prøvekaniner og alt det fæle som kan skje når barnet lærer via en skjerm.

Det er ikke foretatt noen konsekvensutredning over at elevene bruker stadig mer tid foran en skjerm i klasserommet. Og dermed åpner det opp for mye negativt, ifølge kritikerne. Vi vet altså ikke hva som kan skje.

Etter hvert kom det flere nyanserte innspill. Ett av de kom fra Caroline Solem og Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge.

Åsne Midtbø Aas er pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge og en rutinert foredragsholder.

Hun sier at en unyansert debatt om digitale verktøy stigmatiserer de elevene som faktisk trenger digital støtte.

- Det er rart at folk skal mene noe så sterkt om lærerens verktøykasse. Det handler om den muligheten du har til å drive god og variert undervisning hele tiden, sier Åsne Midtbø Aas.

For å lykkes med digitale verktøy i klasserommet må du ha gode digitale verktøy tilgjengelig: Lydstøtte, skrivestøtte, tale til tekst - det er også lurt å lære touch å ha gode digitale verktøy til å lage tankekart.

Og viktigst av alt: Det er elevens behov som skal styre hva som ligger i den digitale verktøykassa.

lørdag 26. september 2020

FN-Sambandet: Skolekonferanse 2020FN-Sambandets skolekonferanse arrangeres årlig i forbindelse med FN-dagen. I år skjer det på Sentralen i Oslo torsdag 22. oktober.

Dato: Torsdag 22.oktober - arrangementet streames
Sted: Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Klokkeslett: 10:00 - 14:00

Årets tema er hvordan sikre at fremtidens skole gir handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling?

Frem mot 2030 vil vi bli målt på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger svarer på blant annet:

 • Utdanning for globalt medborgerskap
 • Utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil
 • Likestilling
 • Menneskerettigheter
 • Det å fremme en freds- og ikkevoldskultur
 • Verdsetting av kulturelt mangfold

FN-Sambandet har invitert en håndfull personer for å diskutere hvordan skole-Norge ligger an i arbeidet med å implementere de nye læreplanene, spesielt med tanke på bærekraftig utvikling som gjennomgående tema.

Denne høsten trer fagfornyelsen i kraft, og fokus vil være er på hvordan dette kan gripes tak i av skolene. Dessuten er vi inne i handlingens tiår når det gjelder Bærekraftsmålene, og dette henger også tett sammen med fagfornyelsen.

Deltagere
Jeg gleder meg til å delta sammen med dette kompetente panelet. Jeg skal snakke om tverrfaglig undervisning med bærekraftig utvikling i sentrum.

Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Astrid Sinnes, professor ved NMBU

Martin Johannessen, lærer på Nyskolen i Oslo og programleder i podcasten "Rekk opp hånda"

Tormod Korpås, leder for lederråd, Sentralstyret Utdanningsforbundet

Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet

Moderator for konferansen er Anne Karin Sæther fra Utdanningsforbundet.

FN-Sambandet: Skolekonferanse 2020FN-Sambandets skolekonferanse arrangeres årlig i forbindelse med FN-dagen. I år skjer det på Sentralen i Oslo torsdag 22. oktober.

Dato: Torsdag 22.oktober - arrangementet streames
Sted: Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Klokkeslett: 10:00 - 14:00

Årets tema er hvordan sikre at fremtidens skole gir handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling?

Frem mot 2030 vil vi bli målt på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger svarer på blant annet:

 • Utdanning for globalt medborgerskap
 • Utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil
 • Likestilling
 • Menneskerettigheter
 • Det å fremme en freds- og ikkevoldskultur
 • Verdsetting av kulturelt mangfold

FN-Sambandet har invitert en håndfull personer for å diskutere hvordan skole-Norge ligger an i arbeidet med å implementere de nye læreplanene, spesielt med tanke på bærekraftig utvikling som gjennomgående tema.

Denne høsten trer fagfornyelsen i kraft, og fokus vil være er på hvordan dette kan gripes tak i av skolene. Dessuten er vi inne i handlingens tiår når det gjelder Bærekraftsmålene, og dette henger også tett sammen med fagfornyelsen.

Deltagere
Jeg gleder meg til å delta sammen med dette kompetente panelet. Jeg skal snakke om tverrfaglig undervisning med bærekraftig utvikling i sentrum.

Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Astrid Sinnes, professor ved NMBU

Martin Johannessen, lærer på Nyskolen i Oslo og programleder i podcasten "Rekk opp hånda"

Tormod Korpås, leder for lederråd, Sentralstyret Utdanningsforbundet

Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet

Moderator for konferansen er Anne Karin Sæther fra Utdanningsforbundet.

torsdag 24. september 2020

10 nettsteder du kan bruke i kroppsøving


Her finner du 10 nettsider du kan bruke i kroppsøving. Du finner gode tips til opplegg og aktiviteter for hele skoleløpet; fra barnehagen og ut videregående. Lykke til!


Aktivitetskassen
Aktivitetskassen er en verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet fra Nasjonalt senter for mat, heles og fysisk aktivitet. Her finner du opplegg for småtrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående. Du kan søke på trinn, aktivitet og også flerfaglige opplegg.

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene har vi også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett.

Kroppsøving
Kroppsøving er et opplegg fra NDLA og rettet mot elever på videregående. Siden er sortert etter basistrening, treningsplanlegging, helse og livsstil og mere.

Gymtroll er en ressursside med ferdige undervisningsopplegg og enkeltøvelser i kroppsøving og andre tverrfaglige opplegg. Det er lærerne Kent Kirkhaug og Kine Caspersen som staår bak nettsiden og oppleggene.

På denne nettsiden finner du tips til aktiviteter som tar fem minutter innenfor de fleste fag i grunnskolen. Du kan søke både på trinn og fag. Mye moro samlet på ett sted.

LivegymSkole er et nettbasert trenings- og aktivitetstilbud tilpasset elever i grunnskolen. Her finner du tips til treningen hele veien fra barnehage til videregående skole.

Aktiv og glad
Dette er et nettbasert aktivitetstilbud med oversiktlig og enkel og opplæring du kan bruke uten opplæring. Aktivitetene kan utføres der man er, uten utstyr, som for eksempel i klasserommet.

Dette nettstedet er for elever og lærere i kroppsøving. Her formidler de kunnskap og inspirasjon i form av en blogg og en podcast. Siden for elever er basert på "omvendt undervisning" der eleven ser en video som forberedelse til undervisningen. Lærersiden er tenkt som "videreutdanning" i aktuelle tema. Innholdet blir fortløpende oppdatert.

Kittys oppgaver er kjent for mange skolefolk - med opplegg for de fleste fag. I dette opplegget handler det om svømming. Her finner to svømmeopplegg; et for 3. trinn og et for 5. trinn. Du kan selvfølgelig ta utgangspunkt i disse oppleggene for andre trinn. Sjekk også opplegget Trygg i vann.

Fotspor
Fotspor er et program hvor både barn og voksne kan lage sine egne opplevelsesturer og som kan deles med andre som en app. Basert på bruk av GPS. Skattejakt i barnehagen, historiske vandringer i byen, en krim-fortelling i nærmiljøet - her er det mange muligheter.

10 nettsteder du kan bruke i kroppsøving


Her finner du 10 nettsider du kan bruke i kroppsøving. Du finner gode tips til opplegg og aktiviteter for hele skoleløpet; fra barnehagen og ut videregående. Lykke til!


Aktivitetskassen
Aktivitetskassen er en verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet fra Nasjonalt senter for mat, heles og fysisk aktivitet. Her finner du opplegg for småtrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående. Du kan søke på trinn, aktivitet og også flerfaglige opplegg.

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene har vi også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett.

Kroppsøving
Kroppsøving er et opplegg fra NDLA og rettet mot elever på videregående. Siden er sortert etter basistrening, treningsplanlegging, helse og livsstil og mere.

Gymtroll er en ressursside med ferdige undervisningsopplegg og enkeltøvelser i kroppsøving og andre tverrfaglige opplegg. Det er lærerne Kent Kirkhaug og Kine Caspersen som staår bak nettsiden og oppleggene.

På denne nettsiden finner du tips til aktiviteter som tar fem minutter innenfor de fleste fag i grunnskolen. Du kan søke både på trinn og fag. Mye moro samlet på ett sted.

LivegymSkole er et nettbasert trenings- og aktivitetstilbud tilpasset elever i grunnskolen. Her finner du tips til treningen hele veien fra barnehage til videregående skole.

Aktiv og glad
Dette er et nettbasert aktivitetstilbud med oversiktlig og enkel og opplæring du kan bruke uten opplæring. Aktivitetene kan utføres der man er, uten utstyr, som for eksempel i klasserommet.

Dette nettstedet er for elever og lærere i kroppsøving. Her formidler de kunnskap og inspirasjon i form av en blogg og en podcast. Siden for elever er basert på "omvendt undervisning" der eleven ser en video som forberedelse til undervisningen. Lærersiden er tenkt som "videreutdanning" i aktuelle tema. Innholdet blir fortløpende oppdatert.

Kittys oppgaver er kjent for mange skolefolk - med opplegg for de fleste fag. I dette opplegget handler det om svømming. Her finner to svømmeopplegg; et for 3. trinn og et for 5. trinn. Du kan selvfølgelig ta utgangspunkt i disse oppleggene for andre trinn. Sjekk også opplegget Trygg i vann.

Fotspor
Fotspor er et program hvor både barn og voksne kan lage sine egne opplevelsesturer og som kan deles med andre som en app. Basert på bruk av GPS. Skattejakt i barnehagen, historiske vandringer i byen, en krim-fortelling i nærmiljøet - her er det mange muligheter.

søndag 20. september 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 102: Gode tiltak mot mobbing med Ingrid Grimsmo Jørgensen


Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Og det er ikke bare enkelt å jobbe med. Men vi må lære oss å håndtere det når det skjer. Vi må finne gode tiltak som faktisk virker.

En som vet mye om dette er Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun er pedagog på Høgskolen i Innlandet og forsker på avdekking, håndtering og forebygging av mobbing.

- Mobbing er mekanismer der utrygghet sprer seg i grupper, mer enn individuelle årsaker hos enkeltbarn, sier Ingrid Grimsmo Jørgensen.

Det betyr at mobbing er et sosialt gruppefenomen. Årsaken til at mobbing oppstår finner man derfor mer i gruppene enn hos det enkelte barn.

I denne episoden snakker vi om hvilke tiltak vi må sette i gang for å skape et skolemiljø der alle elevene trives og har det bra.

Noen stikkord er god klasseledelse, trygge relasjoner mellom voksne og elever, god 
foreldreinvolvering. og et nytt blikk på rutiner, rammer og forventninger.
Les også:

Visste du at det ikke er ET barn sin skyld hvis mobbing skjer i en klasse eller i en gruppe? Innlegg skrevet av Ingrid Grimsmo Jørgensen på Facebook.

Om første og andre ordens forståelse av mobbing: Approaches to Reduce Bullying in Schools

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 102: Gode tiltak mot mobbing med Ingrid Grimsmo Jørgensen


Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Og det er ikke bare enkelt å jobbe med. Men vi må lære oss å håndtere det når det skjer. Vi må finne gode tiltak som faktisk virker.

En som vet mye om dette er Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun er pedagog på Høgskolen i Innlandet og forsker på avdekking, håndtering og forebygging av mobbing.

- Mobbing er mekanismer der utrygghet sprer seg i grupper, mer enn individuelle årsaker hos enkeltbarn, sier Ingrid Grimsmo Jørgensen.

Det betyr at mobbing er et sosialt gruppefenomen. Årsaken til at mobbing oppstår finner man derfor mer i gruppene enn hos det enkelte barn.

I denne episoden snakker vi om hvilke tiltak vi må sette i gang for å skape et skolemiljø der alle elevene trives og har det bra.

Noen stikkord er god klasseledelse, trygge relasjoner mellom voksne og elever, god 
foreldreinvolvering. og et nytt blikk på rutiner, rammer og forventninger.
Les også:

Visste du at det ikke er ET barn sin skyld hvis mobbing skjer i en klasse eller i en gruppe? Innlegg skrevet av Ingrid Grimsmo Jørgensen på Facebook.

Om første og andre ordens forståelse av mobbing: Approaches to Reduce Bullying in Schools

lørdag 19. september 2020

Undervisningsopplegg: Jødenes historie i Norge frem til 1945

 


Dette undervisningsopplegget handler om jødenes historie frem til 1945. Det er ment som et flerfaglig eller tverrfaglig prosjekt i fagene samfunnsfag, KRLE og norsk. Det kan selvfølgelig brukes i hvert av de enkelte fagene også.

Opplegget er tilpasset kompetansemålene i fagfornyelsen.

Nederst i saken finner du en presentasjon som du kan bruke som utgangspunkt for arbeidet. Etter den historiske biten er det også en gjennomgang av de viktigste jødiske festene og høytidene.

Du finner også en solid kildeliste sortert etter hendelser og emner.

Jødenes historie i Norge frem til 1945
Norske jøder er i dag en nasjonal minoritet, og har bodd i landet siden grunnlovsforbudet ble opphevet i 1851.

Det er ca. 2000 jøder i Norge i dag. Det finnes organiserte menigheter med synagoger i Oslo og Trondheim.

Noen har bodd her i fem generasjoner, mens andre igjen har innvandret fra blant annet Danmark, USA og Israel.

Nærmere halvparten av de jødiske nordmennene ble deportert og utryddet av nazistene under andre verdenskrig.

Kompetansemål i samfunnsfag (etter 10. trinn):
 • Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.
 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og samanhengar
Elevane skal forstå samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold og korleis desse forholda kvar for seg og saman har påverka og påverkar menneske og samfunn.

Kompetansemål i KRLE (etter 10. trinn):
 • Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt.

Kjernelementer: Kjennskap til religioner og livssyn
Elevene skal også få innsikt i hvordan kristendom og andre religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv.

Kompetansemål i norsk (etter 10. trinn):
 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.
 • Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter.

Kjerneelementer: Tekst i kontekst
Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid

Læringsmål og oppgaver
Dette er noen forslag til læringsmål og oppgaver som kan brukes på tvers av fagene:

Læringsmål 1: Få en oversikt over Jødenes historie i Norge frem til 1945.

Læringsmål 2: Med utgangspunkt i jødenes historie i Norge forstå hvordan holdninger og handlinger blir påvirket i dag.

Læringsmål 3: Du skal få en oversikt over hvordan jødenes historie i Norge henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv.Læringsmål 4: Forstå hvordan holocaust kan ha sammenheng med aktuelle samtidige hendelser.

Oppgave 1: Skrive en saktekst om jødenes historie i Norge.

Oppgave 2: Skrive en novelle som tar utgangspunkt i en eller flere av hendelsene i denne presentasjonen.

Oppgave 3: Skrive et fiktivt intervju med en eller flere av personene i denne presentasjonen, eller andre sentrale personer i jødenes norske historie.

Oppgave 4: Lage en tidslinje over jødenes historie i Norge. Det kan gjøres enten analogt som en veggavis, eller digitalt. Tips til digitale verktøy finner du her.

Dokumentar: Trikken til Auschwitz
Trikken til Auschwitz er en norsk dokumentar som er tilgjengelig på NRK sine nettsider. Den handler om Samuel Leon "Sammy" Steinmann. Han var en av de få norske jødene som overlevde å bli deportert under holocaust i Norge. Dokumentaren forteller hans historie. Anbefaler å se denne før du setter igang med undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegg: Jødenes historie i Norge frem til 1945

 


Dette undervisningsopplegget handler om jødenes historie frem til 1945. Det er ment som et flerfaglig eller tverrfaglig prosjekt i fagene samfunnsfag, KRLE og norsk. Det kan selvfølgelig brukes i hvert av de enkelte fagene også.

Opplegget er tilpasset kompetansemålene i fagfornyelsen.

Nederst i saken finner du en presentasjon som du kan bruke som utgangspunkt for arbeidet. Etter den historiske biten er det også en gjennomgang av de viktigste jødiske festene og høytidene.

Du finner også en solid kildeliste sortert etter hendelser og emner.

Jødenes historie i Norge frem til 1945
Norske jøder er i dag en nasjonal minoritet, og har bodd i landet siden grunnlovsforbudet ble opphevet i 1851.

Det er ca. 2000 jøder i Norge i dag. Det finnes organiserte menigheter med synagoger i Oslo og Trondheim.

Noen har bodd her i fem generasjoner, mens andre igjen har innvandret fra blant annet Danmark, USA og Israel.

Nærmere halvparten av de jødiske nordmennene ble deportert og utryddet av nazistene under andre verdenskrig.

Kompetansemål i samfunnsfag (etter 10. trinn):
 • Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.
 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og samanhengar
Elevane skal forstå samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold og korleis desse forholda kvar for seg og saman har påverka og påverkar menneske og samfunn.

Kompetansemål i KRLE (etter 10. trinn):
 • Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt.

Kjernelementer: Kjennskap til religioner og livssyn
Elevene skal også få innsikt i hvordan kristendom og andre religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv.

Kompetansemål i norsk (etter 10. trinn):
 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.
 • Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter.

Kjerneelementer: Tekst i kontekst
Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid

Læringsmål og oppgaver
Dette er noen forslag til læringsmål og oppgaver som kan brukes på tvers av fagene:

Læringsmål 1: Få en oversikt over Jødenes historie i Norge frem til 1945.

Læringsmål 2: Med utgangspunkt i jødenes historie i Norge forstå hvordan holdninger og handlinger blir påvirket i dag.

Læringsmål 3: Du skal få en oversikt over hvordan jødenes historie i Norge henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv.Læringsmål 4: Forstå hvordan holocaust kan ha sammenheng med aktuelle samtidige hendelser.

Oppgave 1: Skrive en saktekst om jødenes historie i Norge.

Oppgave 2: Skrive en novelle som tar utgangspunkt i en eller flere av hendelsene i denne presentasjonen.

Oppgave 3: Skrive et fiktivt intervju med en eller flere av personene i denne presentasjonen, eller andre sentrale personer i jødenes norske historie.

Oppgave 4: Lage en tidslinje over jødenes historie i Norge. Det kan gjøres enten analogt som en veggavis, eller digitalt. Tips til digitale verktøy finner du her.

Dokumentar: Trikken til Auschwitz
Trikken til Auschwitz er en norsk dokumentar som er tilgjengelig på NRK sine nettsider. Den handler om Samuel Leon "Sammy" Steinmann. Han var en av de få norske jødene som overlevde å bli deportert under holocaust i Norge. Dokumentaren forteller hans historie. Anbefaler å se denne før du setter igang med undervisningsopplegget.

mandag 14. september 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 101: Kjerneelementene i norsk med Susanne Andreassen


I denne episoden snakker vi om det nye norskfaget sånn det ser ut med fagfornyelsen. Hva er egentlig nytt? Vi tar også en grundig gjennomgang av kjerneelementene i faget. Gjest er norsklærer Susanne Andreassen.

Vi snakker også om flerfaglig og tverrfaglig undervisning. Vi snakker om å bruke litteratur for å forstå verden. Hvordan skal vi få elevene til å lese romaner?

- Når du selv synes det er gøy, smitter det over på elevene, sier Susanne Andreassen.

Susanne Andreassen jobber som trinnleder på 9. trinn på Hovedgården skole i Asker. Hun underviser i krle og norsk - er utdannet allmennlærer med videreutdanning i sosialpedagogikk, veiledning av lærere og lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse.Hør også:Foto: Magnus Andersen / Både Og

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 101: Kjerneelementene i norsk med Susanne Andreassen


I denne episoden snakker vi om det nye norskfaget sånn det ser ut med fagfornyelsen. Hva er egentlig nytt? Vi tar også en grundig gjennomgang av kjerneelementene i faget. Gjest er norsklærer Susanne Andreassen.

Vi snakker også om flerfaglig og tverrfaglig undervisning. Vi snakker om å bruke litteratur for å forstå verden. Hvordan skal vi få elevene til å lese romaner?

- Når du selv synes det er gøy, smitter det over på elevene, sier Susanne Andreassen.

Susanne Andreassen jobber som trinnleder på 9. trinn på Hovedgården skole i Asker. Hun underviser i krle og norsk - er utdannet allmennlærer med videreutdanning i sosialpedagogikk, veiledning av lærere og lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse.Hør også:Foto: Magnus Andersen / Både Og

lørdag 12. september 2020

Undervisningsopplegg: Den kalde krigen

 

Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående.

Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.

Læringsmål 1: Kunne gjøre greie for årsaker til, og noen konsekvenser av perioden den kalde krigen.

Læringsmål 2: Kjenne til og greie ut om endringer i samfunnet etter andre verdenskrig og frem til begynnelsen av 1990-tallet.

Her kan du selvfølgelig endre til egne læringsmål, men jeg tenker at dette kan være et godt  utgangspunkt.

I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 1945 til 1991.

Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte på den ene siden, og USA og deres allierte på den andre siden.

Vi sier gjerne at dette var en ideologisk konflikt mellom øst og vest; mellom kommunisme og demokrati, mellom kapitalisme og planøkonomi.

Men det var frykten for en tredje verdenskrig som førte til den kalde krigen.

Uttrykket den kalde krigen ble visstnok første gang brukt i USA av president Harry S. Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.

Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til direkte væpnet kamp mellom supermaktene Sovjet og USA, selv om det var nære på enkelte ganger.

Den kalde krigen var preget av oppbygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og av ideologiske motsetninger.


Dokumentar: Tyskland og den kalde krigen
“Tyskland og den kalde krigen” er en dokumentar i to episoder. Tyskland var på mange måter sentrum for den kalde krigen. Den handler om striden mellom øst og vest i etterkrigstida. En strid som var både politisk, militær, økonomisk og kulturell.

Dokumentaren finner du på NRK (se linker under) og er tilgjengelig til 14. oktober 2022.

Episode 1 - Frykt styrer verden: Med Tysklands kapitulasjon i 1945 starter supermaktenes kamp for ideologisk herredømme, som skal prege verden i fire tiår.

Episode 2 - Siste kapittel: Europa er frosset i en stabil maktbalanse, andre steder er det åpen konflikt. Hvilke krefter fører fram til den kalde krigens slutt?

Jeg anbefaler å se begge episodene før du begynner på presentasjonen. I dokumentaren blir elevene kjent med mange av personene og hendelsene under den kalde krigen. Det gjør det lettere å følge med videre på presentasjonen.

Hva er den kalde krigen?
Bildene i presentasjonen under tar for seg alle de største hendelsene og begivenhetene som fant sted i løpet av den kalde krigen. Hver hendelse er representert med et bilde og en kort tekst.

Til sammen er det 70 hendelser og begivenheter som blir beskrevet. 

Hensikten er at elevene skal få en oversikt av perioden som en helhet. Til sammen danner bildene og teksten en tidslinje.

Elevene skal lage denne tidslinjen selv eller i grupper. Det kan gjøres digitalt eller analogt som en veggavis.

Undervisningsopplegg: Den kalde krigen

 

Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående.

Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.

Læringsmål 1: Kunne gjøre greie for årsaker til, og noen konsekvenser av perioden den kalde krigen.

Læringsmål 2: Kjenne til og greie ut om endringer i samfunnet etter andre verdenskrig og frem til begynnelsen av 1990-tallet.

Her kan du selvfølgelig endre til egne læringsmål, men jeg tenker at dette kan være et godt  utgangspunkt.

I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 1945 til 1991.

Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte på den ene siden, og USA og deres allierte på den andre siden.

Vi sier gjerne at dette var en ideologisk konflikt mellom øst og vest; mellom kommunisme og demokrati, mellom kapitalisme og planøkonomi.

Men det var frykten for en tredje verdenskrig som førte til den kalde krigen.

Uttrykket den kalde krigen ble visstnok første gang brukt i USA av president Harry S. Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.

Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til direkte væpnet kamp mellom supermaktene Sovjet og USA, selv om det var nære på enkelte ganger.

Den kalde krigen var preget av oppbygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og av ideologiske motsetninger.


Dokumentar: Tyskland og den kalde krigen
“Tyskland og den kalde krigen” er en dokumentar i to episoder. Tyskland var på mange måter sentrum for den kalde krigen. Den handler om striden mellom øst og vest i etterkrigstida. En strid som var både politisk, militær, økonomisk og kulturell.

Dokumentaren finner du på NRK (se linker under) og er tilgjengelig til 14. oktober 2022.

Episode 1 - Frykt styrer verden: Med Tysklands kapitulasjon i 1945 starter supermaktenes kamp for ideologisk herredømme, som skal prege verden i fire tiår.

Episode 2 - Siste kapittel: Europa er frosset i en stabil maktbalanse, andre steder er det åpen konflikt. Hvilke krefter fører fram til den kalde krigens slutt?

Jeg anbefaler å se begge episodene før du begynner på presentasjonen. I dokumentaren blir elevene kjent med mange av personene og hendelsene under den kalde krigen. Det gjør det lettere å følge med videre på presentasjonen.

Hva er den kalde krigen?
Bildene i presentasjonen under tar for seg alle de største hendelsene og begivenhetene som fant sted i løpet av den kalde krigen. Hver hendelse er representert med et bilde og en kort tekst.

Til sammen er det 70 hendelser og begivenheter som blir beskrevet. 

Hensikten er at elevene skal få en oversikt av perioden som en helhet. Til sammen danner bildene og teksten en tidslinje.

Elevene skal lage denne tidslinjen selv eller i grupper. Det kan gjøres digitalt eller analogt som en veggavis.

mandag 7. september 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 100: Trenger vi livsmestring på timeplanen? Med Ole Jacob Madsen


Folkehelse og livsmestring skal inn på timeplanen som tverrfaglige emner dette skoleåret. Men er livsmestring på skolen noe elevene trenger? Kan det i verste fall gjøre vondt verre? 

En som mener mye om dette er Ole Jacob Madsen. Han er professor ved professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han er aktuell med boka Livsmestring på timeplanen. Rett medisin til elevene? (Spartacus, 2020). Han har tidligere gitt ut Generasjon prestasjon (Universitetsforlaget, 2018) som fikk mye oppmerksomhet.


I boka spør han om livet egentlig lar seg mestre. Og vil livsmestring i skolen løse de vanskene barn sliter med i dag?


Vi retter et kritisk blikk på livsmestring i skolen og spør om det går an at elevene skal bli små selvreguleringsmaskiner. Trenger vi egentlig livsmestring på timeplanen?
Les også:

Pensum: Å takle livet (Morgenbladet)

Essay: Å mestre eller ikke mestre livet er dessverre blitt spørsmålet. Av Ole Jacob Madsen (Morgenbladet)

Sosiologisalongen: Livsmestring som løsning, med Ole Jacob Madsen, Mette Pless og Kristoffer Chelsom Vogt (Litteraturhuset i Bergen)


Ny studie: Mindfulness kan føre til angst (NRK)

Foto: Magnus Andersen / Både Og