torsdag 24. september 2020

10 nettsteder du kan bruke i kroppsøving


Her finner du 10 nettsider du kan bruke i kroppsøving. Du finner gode tips til opplegg og aktiviteter for hele skoleløpet; fra barnehagen og ut videregående. Lykke til!


Aktivitetskassen
Aktivitetskassen er en verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet fra Nasjonalt senter for mat, heles og fysisk aktivitet. Her finner du opplegg for småtrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående. Du kan søke på trinn, aktivitet og også flerfaglige opplegg.

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene har vi også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett.

Kroppsøving
Kroppsøving er et opplegg fra NDLA og rettet mot elever på videregående. Siden er sortert etter basistrening, treningsplanlegging, helse og livsstil og mere.

Gymtroll er en ressursside med ferdige undervisningsopplegg og enkeltøvelser i kroppsøving og andre tverrfaglige opplegg. Det er lærerne Kent Kirkhaug og Kine Caspersen som staår bak nettsiden og oppleggene.

På denne nettsiden finner du tips til aktiviteter som tar fem minutter innenfor de fleste fag i grunnskolen. Du kan søke både på trinn og fag. Mye moro samlet på ett sted.

LivegymSkole er et nettbasert trenings- og aktivitetstilbud tilpasset elever i grunnskolen. Her finner du tips til treningen hele veien fra barnehage til videregående skole.

Aktiv og glad
Dette er et nettbasert aktivitetstilbud med oversiktlig og enkel og opplæring du kan bruke uten opplæring. Aktivitetene kan utføres der man er, uten utstyr, som for eksempel i klasserommet.

Dette nettstedet er for elever og lærere i kroppsøving. Her formidler de kunnskap og inspirasjon i form av en blogg og en podcast. Siden for elever er basert på "omvendt undervisning" der eleven ser en video som forberedelse til undervisningen. Lærersiden er tenkt som "videreutdanning" i aktuelle tema. Innholdet blir fortløpende oppdatert.

Kittys oppgaver er kjent for mange skolefolk - med opplegg for de fleste fag. I dette opplegget handler det om svømming. Her finner to svømmeopplegg; et for 3. trinn og et for 5. trinn. Du kan selvfølgelig ta utgangspunkt i disse oppleggene for andre trinn. Sjekk også opplegget Trygg i vann.

Fotspor
Fotspor er et program hvor både barn og voksne kan lage sine egne opplevelsesturer og som kan deles med andre som en app. Basert på bruk av GPS. Skattejakt i barnehagen, historiske vandringer i byen, en krim-fortelling i nærmiljøet - her er det mange muligheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.