lørdag 26. september 2020

FN-Sambandet: Skolekonferanse 2020FN-Sambandets skolekonferanse arrangeres årlig i forbindelse med FN-dagen. I år skjer det på Sentralen i Oslo torsdag 22. oktober.

Dato: Torsdag 22.oktober - arrangementet streames
Sted: Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Klokkeslett: 10:00 - 14:00

Årets tema er hvordan sikre at fremtidens skole gir handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling?

Frem mot 2030 vil vi bli målt på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger svarer på blant annet:

  • Utdanning for globalt medborgerskap
  • Utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil
  • Likestilling
  • Menneskerettigheter
  • Det å fremme en freds- og ikkevoldskultur
  • Verdsetting av kulturelt mangfold

FN-Sambandet har invitert en håndfull personer for å diskutere hvordan skole-Norge ligger an i arbeidet med å implementere de nye læreplanene, spesielt med tanke på bærekraftig utvikling som gjennomgående tema.

Denne høsten trer fagfornyelsen i kraft, og fokus vil være er på hvordan dette kan gripes tak i av skolene. Dessuten er vi inne i handlingens tiår når det gjelder Bærekraftsmålene, og dette henger også tett sammen med fagfornyelsen.

Deltagere
Jeg gleder meg til å delta sammen med dette kompetente panelet. Jeg skal snakke om tverrfaglig undervisning med bærekraftig utvikling i sentrum.

Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Astrid Sinnes, professor ved NMBU

Martin Johannessen, lærer på Nyskolen i Oslo og programleder i podcasten "Rekk opp hånda"

Tormod Korpås, leder for lederråd, Sentralstyret Utdanningsforbundet

Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet

Moderator for konferansen er Anne Karin Sæther fra Utdanningsforbundet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar