lørdag 12. september 2020

Undervisningsopplegg: Den kalde krigen

 

Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående.

Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.

Læringsmål 1: Kunne gjøre greie for årsaker til, og noen konsekvenser av perioden den kalde krigen.

Læringsmål 2: Kjenne til og greie ut om endringer i samfunnet etter andre verdenskrig og frem til begynnelsen av 1990-tallet.

Her kan du selvfølgelig endre til egne læringsmål, men jeg tenker at dette kan være et godt  utgangspunkt.

I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 1945 til 1991.

Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte på den ene siden, og USA og deres allierte på den andre siden.

Vi sier gjerne at dette var en ideologisk konflikt mellom øst og vest; mellom kommunisme og demokrati, mellom kapitalisme og planøkonomi.

Men det var frykten for en tredje verdenskrig som førte til den kalde krigen.

Uttrykket den kalde krigen ble visstnok første gang brukt i USA av president Harry S. Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.

Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til direkte væpnet kamp mellom supermaktene Sovjet og USA, selv om det var nære på enkelte ganger.

Den kalde krigen var preget av oppbygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og av ideologiske motsetninger.


Dokumentar: Tyskland og den kalde krigen
“Tyskland og den kalde krigen” er en dokumentar i to episoder. Tyskland var på mange måter sentrum for den kalde krigen. Den handler om striden mellom øst og vest i etterkrigstida. En strid som var både politisk, militær, økonomisk og kulturell.

Dokumentaren finner du på NRK (se linker under) og er tilgjengelig til 14. oktober 2022.

Episode 1 - Frykt styrer verden: Med Tysklands kapitulasjon i 1945 starter supermaktenes kamp for ideologisk herredømme, som skal prege verden i fire tiår.

Episode 2 - Siste kapittel: Europa er frosset i en stabil maktbalanse, andre steder er det åpen konflikt. Hvilke krefter fører fram til den kalde krigens slutt?

Jeg anbefaler å se begge episodene før du begynner på presentasjonen. I dokumentaren blir elevene kjent med mange av personene og hendelsene under den kalde krigen. Det gjør det lettere å følge med videre på presentasjonen.

Hva er den kalde krigen?
Bildene i presentasjonen under tar for seg alle de største hendelsene og begivenhetene som fant sted i løpet av den kalde krigen. Hver hendelse er representert med et bilde og en kort tekst.

Til sammen er det 70 hendelser og begivenheter som blir beskrevet. 

Hensikten er at elevene skal få en oversikt av perioden som en helhet. Til sammen danner bildene og teksten en tidslinje.

Elevene skal lage denne tidslinjen selv eller i grupper. Det kan gjøres digitalt eller analogt som en veggavis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.