fredag 4. september 2020

UNICEF: Barnas tale 2020Barnas tale 2020 er et undervisningsopplegg fra UNICEF.

Barn og unge har mange viktige synspunkter som fortjener å bli hørt. I Barnas Tale får de både skrivetrening, øvelse i fremføring og en arena der de kan bruke sin ytringsfrihet!

Målet med opplegget er å gi elevene muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter som løfter deres tanker, meninger og engasjement for samfunnet.


Her finner du ideer til hvordan du kan bruke Barnas Tale i undervisningen. En gratis motivasjonsfaktor er at talene kan filmes og sendes inn. Én av talene vil bli sendt i forkant av H.M.Kongens tale på nyttårsaften og statsministerens tale første nyttårsdag.

Andre taler kan bli brukt i undervisningsopplegg om temaer som talerne tar opp. Alle barn i Norge kan sende inn bidrag, enten alene eller sammen med andre barn.

Elevene velger temaer de brenner for selv, men de trenger gode tips om hvordan de skriver en tale. Bruk inspirasjonsfilmene, la elevene samarbeide og tren på kroppsspråk, blikkontakt, artikulasjon og stemmebruk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar