onsdag 2. september 2020

Webinar: ÅpenDialog: 130 år med skole, på tide å tenke nytt?


Webinar: ÅpenDialog: 130 år med skole, på tide å tenke nytt?
Torsdag 10. september 2020 – kl. 18.00 til 19.15.

Medvirkende: Espen Schaaning, Alexandra Aga Schioldborg, Nina Johansen, Vilde Stabel, Martin Johannessen og Ingvild Halderaker Husby.

Programledere: Dialogen fasiliteres av Liv Ronglan og Geir Harald Hagberg.


ÅpenDialog inviterer til dette webinaret der filosof og idéhistoriker Espen Schaanning innleder til temaet, og spør; Hva er poenget med skolen og hvordan ser fremtidens drømmeskole ut?

I boka "Farvel til skolen" (2019) skriver Espen Schaaning om den amerikanske skolekritikeren John Holt. Holt tok til orde for at at skolen burde avskaffes stilte seg i spissen for hjemmeundervisningsbevegelsen.

Espen Schaaning knytter Holts pedagogiske filosofi til sentrale motkulturelle protestbevegelser på 1960- og 70-tallet og viser hvordan han dro veksler på en rekke andre skolekritikere, som Paul Goodman, Alexander Sutherland Neill, George Dennison, Everett Reimer og Ivan Illich.

Nå er mange skoletrøtte, flere får diagnoser, lærerne bruker mye tid på rapportering og elevene bruker mye tid på prøver. Hvordan havnet vi der? Er dette en god skole for alle barn, slik det legges føringer om i skolens formålsparagraf?

Jeg gleder meg til å delta i panelet på dette webinaret. Så få vi se om vi klarer å si noe fornuftig om de store spørsmålene som samtalen drier seg om:
  • Hvis vi kunne finne opp skolen på nytt, hvordan ville vi formet den i dag?
  • Hva vet vi om obligatorisk skolegang, motivasjon og læring?
  • Hvordan gi rom for individuelle behov?
  • Hva konkret kan skolen gjøre i morgen så den oppleves bedre for alle barn?

Webinaret er gratis. Med det lønner seg å reservere plass. Da får du din personlige webinar-lenke og kan delta aktivt gjennom chat og Q&A. Du får også tilsendt opptaket i ettertid.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar