tirsdag 1. september 2020

Webinar: SPOR 2020 - En fornyet kulturarv?


 
Webinaret SPOR 2020: En fornyet kulturarv? finner sted 9. september, kl. 9.30 - 13.30.


Hvordan utfordrer vi oss selv til å tenke nytt om form og innhold i DKS? Hvordan kan DKS bidra til å gjøre kulturarven relevant? Trenger vi en fornyet kulturarv?

Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Det nye læreplanverket fokuserer på relevans, refleksjon, kritisk tenking og dybdelæring. Med dette følger nye krav og nye muligheter. Hvordan kan DKS bidra til å realisere de nye læreplanmålene? Tilbyr Fagfornyelsen et utvidet mulighetsrom for DKS? Og kan et forsterket fokus på fornyelse styrke kulturarvens rolle i DKS?

Disse spørsmålene utgjør rammen for andre utgave av SPOR – arena for kulturarv i DKS. Hjertelig velkommen! til webinar fra Stiklestad 9. september.

Påmeldingsfrist: 7. september 2020 kl. 23.00.


Innledere: Lasse Sonne, Carina Gjelsvik og Ingvild Onsøien Strøm.

Lasse Sonne: Prinsippene i fagfornyelsen: hvor kommer begrepene fra og hvilke konsekvenser får fagfornyelsen for lærerutdanningen.

Carina Gjelsvik: Fagfornyelsens rolle i DKS – kunst som middel eller mål.

Ingvild Onsøien Strøm: Fagfornyelsen – rom for kulturarv og DKS i skolehverdagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar