lørdag 10. oktober 2020

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse: Vær oppmerksom. Vise interesse. Spør mer.10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.

Tema for 2020 - Spør mer: Vær oppmerksom. Vise interesse. Spør mer.

Her er fem grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:
  • At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Å styrke den psykiske helsen
  • Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
  • Et rausere samfunn

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

Skolestress
- Nyere forskning viser at mange elever i den norske skolen opplever et betydelig press om å oppnå gode skolefaglige prestasjoner, og symptomene som oppstår som følge av dette presset karakteriseres om psykiske helseplager. Så alvorlig anses situasjonen, at skolen nå betegnes som en ny helserisiko, skrev Marit Uthus ved NTNU i en kronikk i Adresseavisen i 2017.

Å gå på skolen kan altså være en helserisiko, særlig hvis du allerede sliter med noe.

Å utvikle evnen til å klare utfordringer er vanskeligere for en elev med psykiske helseplager enn for andre. Derfor har disse elevene behov for støtte og tettere oppfølging på skolen.

Flere studier viser dessverre en klar sammenheng mellom skolestress og psykiske helseplager hos ungdom.

Ifølge forskerne snakker ungdommene om skolepresset på to måter. For det første legger de stor vekt på det daglige skolepresset med mange arbeidsoppgaver og høyt arbeidspress. For det andre handler skolestress om det å komme inn på riktig videregående skole og bekymring rundt fremtidig utdanning og karriere.

Vi lærere må bli bedre til å se elevene, spørre hvordan de har det og være interessert og nysgjerrig på hva de svarer.

En kollega vil også mest sannsynlig bli glad for at du spør om det går bra, hvordan de har det eller om det er noe du kan gjøre.

Spør mer - vær nysgjerrig!
Årets tema er "Spør mer", vær oppmerksom og vis interesse.

Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På skolen, i pausen, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige mennesker på bussen.

De fleste mennesker setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med.

Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer.

Nysgjerrighet fremmer individets utvikling, kognitivt, sosialt, emosjonelt og fysisk. Evnen til å vise nysgjerrighet påvirker flere aspekter ved menneskets livsløp, fra utvikling av identitet og tilknytning til sosial kompetanse og tilfredshet.

Nysgjerrighet er dermed direkte relevant for vår mentale helse.

Her kan du få hjelp
Alle skoler skal ha et system for å håndtere alt som har med elevene våre å gjøre: helsesykepleier, kontaktlærer, spesialpedagoger og sosiallærere er alle en del av dette systemet. Likevel opplever mange elever å ikke bli hørt eller ikke ha noen å snakke med.

Og noen ganger trenger vi som skole hjelp utenfra. Under finner du en liste med hjelpetiltak.

Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv.

SOS-Chat - Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker. Åpent fra 1830–2230 på hverdager og 0130 på fredager.

Kors på halsen (Røde Kors). Tlf. 800 33 321. I tillegg mulig å sende e-post (svar innen 2–3 dager).

Ungdomstelefonen, tlf. 400 00 777.

Alarmtelefonen for barn og unge – tlf. 116111

Angstringen – tlf. 22223530

Barneombudet – tlf. 22993950

Dixi, ressurssenter for voldtatte – tlf. 22444050

Hjelpelinjen for spillavhengige – tlf. 80080040

Kirkens SOS Anonym chattetjeneste: soschat.no

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte – tlf. 80057000

LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – tlf. 22361700

Mental helse, Hjelpetelefonen – tlf. 116123

Mental helse, sidetmedord.no

Pårørendesenteret i Oslo – tlf. 22491922

Rustelefonen – tlf. 08588

Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse – tlf. 22491922

Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser – tlf. 94817818

Unghjelp – tlf. 98806120

ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom – tlf. 46615000

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar