fredag 20. november 2020

Ann S. Michaelsen: En honnør til lærere i en krevende situasjonEn honnør til lærere i en krevende situasjon 
Ann S. Michaelsen - skoleleder og medlem av Utdanningsforbundet


Hele Europa er rødt, og smitten øker kraftig mange steder i Norge. Strenge restriksjoner blir iverksatt for å stoppe smittespredning. De som kan, blir oppfordret til å jobbe hjemme. Samtidig vet vi at barn og unge må være på skolen. Det finnes utallige undersøkelser og forskning som viser at mange elever hadde lite utbytte av digital hjemmeskole i tiden mars, april og mai. Det vet vi som jobber i skolen veldig godt.

Den 31. oktober skrev jeg følgende melding på Twitter;


Meldingen var adressert til Erna Solberg, Guri Melby og Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet. I utdanningsnytt.no fulgte de opp oppfordringen: Bakgrunnen for forslaget er min bekymring som skoleleder. Jeg ser at mange lærere begynner å bli veldig slitne nå, og det må vi ta på alvor. Det bør ikke komme som en overraskelse på noen. Vi ser stadig overskrifter som dette; "Smittefrykt i skolen: Elever streiker mot dårlige tiltak". 115 elever og ni lærere er satt i karantene etter at en elev på Greveskogen videregående skole i Tønsberg er smittet av koronaviruset.

Min hverdag som skoleleder består mye i å tilrettelegge for lærere og elever en periode med røde timeplaner, der alle elevene skal være på skolen, samtidig som vi ivaretar smittevernreglene. Dagen starter med å ta imot alle elever og passe på at de spriter hendene. I tillegg gir lærere store utfordringer når noen elever er hjemme, noen elever er på skolen, samtidig som vurderinger skal tilrettelegges og rettes, og bekymrede foreldre ringer morgen og kveld. Ja, vi befinner oss i en særdeles stressende situasjon og jeg har hatt lærere som gråter på kontoret mitt fordi de er så slitne.

Samtidig "gleder" vi oss til jul og tid med familien, med god mat og ro rundt oss. Men hvor mange vil få til det i år? Hvor mange kan være med foreldre og besteforeldre nå de jobber i skolen? Mange skoler har flere hundre elever og lærere samlet hver dag. Tør alle være sammen med familien i julen i år?

Under OL på Lillehammer i 1994, gikk kommune-Norge nesten mann av huse for å sikre barna OL-fri: Nesten tre av fire skolebarn fikk to ukers vinterferie i forbindelse med arrangementet. Til og med daværende statsråd Gudmund Hernes gikk langt i å anbefale skolene å gi elevene ekstra OL-fri.

Kunne vi gjort det samme i år? Vi vet at mange lærere var misfornøyde med resultatet i lønnsoppgjøret i år. Kunne dette vært en liten kompensasjon?

Elever har krav på undervisning, men litt fleksibilitet har vi. Hva med å gi elevene følgende prosjektoppgave som skal løses i dagene de er hjemme? Skriv en tekst der du beskriver det du har opplevd i 2020. Inkluder følgende tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap. Hvordan kan disse tema knyttes opp mot andre fag du har på skolen? Hva er vår plikt som medborgere under en pandemi og hvordan kan vi sammen bidra til livsmestring for alle rundt oss? Del svaret ditt med andre. Kall det; slik var det å være elev i Norge i 2020.

Foto: Pxfuel

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar