lørdag 14. november 2020

Boktips: Hva foregår i norsktimene? Av Astrid Roe og Marte Blikstad-Balas


Marte Blikstad-Balas og Astrid Roe har fulgt 178 timer med norskundervisningen i 47 ulike klasserom. Denne boka gir deg et unikt innblikk i hva som faktisk foregår i norskfaget på ungdomstrinnet.

I boka "Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet" kan vi lese hva de fant ut. Boka burde være selvsagt pensum for alle som underviser i norsk, men også for alle andre som underviser i lesing, skriving og muntlige ferdigheter.

LISA-studien
Utgangspunktet for boka er LISA-studien (Linking Instruction & Student Achievement), som er en omfattende videostudie av norsktimer på ungdomstrinnet. LISA-studien ledes av professor Kirsti Klette.

LISA-studien må sies å være en av de mest innovative og ambisiøse forsøkene på å kartlegge undervisningspraksiser, elevoppfatninger og læringsutbytte på tvers av en rekke timer med en rekke lærere fra ulike deler av landet.

Forskere og assistenter i LISA-prosjektet har gjennom skoleåret 2014/2015 reist rundt i Norge og filmet undervisning i norsk og matematikk. Elevene besvarte også en spørreundersøkelse om norsktimene og norskundervisningen. Prosjektet fikk også tilgang til de samme elevenes resultater på de nasjonale prøvene i lesing på åttende trinn, før de ble filmet, og på niende trinn.

Hva foregår i norsktimene?
- Boka fremtvinger refleksjon og ansporer til diskusjon, egenskaper som gjør den særlig interessant å ta inn i skolens utviklingsarbeid, skriver Marion G. Stavsøien, Norsklæreren nr. 3, 2020.

Det er dette som gjør boka interessant. Du blir konfrontert med din egen undervisning i møte med eksemplene fra boka.

Alle lærere kan bli bedre i klasserommet og i denne boka kan du lese hvorfor og hvordan.

Boka tar for seg leseopplæring, skriveopplæring og muntlighet, og hvor viktig det er å jobbe godt med lese- og skrivestrategier. Vi kan også lese om skjønnlitteratur og sakprosa i undervisningen.

Nynorsk som sidemål, og grammatikkens plass i undervisningen er viet egne kapitteler.

Det er interessant å lese om hvordan opplever elevene norsktimene. Variasjon er et viktig stikkord:

- Jeg vil heller gjøre kreative ting, enn å sitte og lese og svare på oppgaver. Jeg bli mest engasjert hvis læreren varierer undervisningen ved å introdusere meg for nye læremåter, sier Stella Young, elev i 9. klasse (2016).

Helt til slutt skriver forfatterne om god norskundervisning, som ikke er uten utfordringer, og kommer med gode forslag til forbedring.

Boka er også tema i denne episoden av Rekk opp hånda:


Marte Blikstad-Balas er professor i norskdidaktikk på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun har nylig skrevet boka “Inn i sakens prosa” sammen med Johan Tønnesson.

Astrid Roe er seniorforsker på samme sted. Hun har tidligere vært både lærer og rektor. Hun har blant annet skrevet boka “Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen” som mange kjenner til. Har også skrevet i den spiltter nye “Like muligheter til god leseforståelse” som er basert på PISA-resultatene fra 2018. Hun har vært leder lesinga i PISA-testen frem til hun ble med i LISA-prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar