mandag 9. november 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 109: 178 norsktimer på ungdomstrinnet med Marte Blikstad-Balas og Astrid Roe


Astrid Roe og Marte Blikstad-Balas har fulgt undervisningen i 47 ulike klasserom i til sammen 178 norsktimer. Dermed har de et unikt innblikk i hva som faktisk foregår i norskfaget på ungdomstrinnet.

Utgangspunktet her er LISA-studien (Linking Instruction & Student Achievement), som er en omfattende videostudie av norske klasserom. LISA-studien
 ledes av Kirsti Klette.

Den danner grunnlag for boka “Hva foregår i norsktimene?” med undertittel “Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet”.


Marte Blikstad-Balas er professor i norskdidaktikk på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun har vært gjest i Rekk opp hånda flere ganger tidligere. Hun har nylig skrevet boka “Inn i sakens prosa” sammen med Johan Tønnesson.

Astrid Roe er seniorforsker på samme sted. Hun har tidligere vært både lærer og rektor. Hun har blant annet skrevet boka “Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen” som mange kjenner til. Har også skrevet i den spiltter nye “Like muligheter til god leseforståelse” som er basert på PISA-resultatene fra 2018. Hun har vært leder lesinga i PISA-testen frem til hun ble med i LISA-prosjektet.

Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar