mandag 16. november 2020

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 110: Hvordan bekjempe rasisme med Peder Nustad


Peder Nustad er prosjektleder for Dembra-satsingen. I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om hvordan skoler kan jobbe med gruppefiendtlighet, negativt språkbruk, hatytringer, radikalisering og demokratisk dannelse - og mot udemokratiske holdninger. Dembra dekker hele skoleløpet, fra barneskole til videregående skole.

Dembra står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Dembra støtter skoler og lærerutdanninger i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet, udemokratiske holdninger og radikalisering.

Alt du trenger å vite om Dembra-satsingen finner du her.

Dembra passer for skoler med ledelse og lærere som ønsker å arbeide mer systematisk med kritisk tenkning, demokratisk danning og inkludering - eller opplever at skolen har utfordringer eller kan komme til å få utfordringer knyttet til gruppefiendtlighet.Peder Nustad leder satsningen Dembra. Nustad har lang erfaring med å undervise og utvikle materiell til elever, studenter og lærere om antisemittisme, rasisme og ekstremisme. Han veileder skoler og gir kurs i rammen av Dembra-prosjektet og har vært prosjektleder for utviklingen av pedagogiske ressurser om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Nustad har tidligere arbeidet som høgskolelektor i religion og etikk ved lærerskolen i Hedmark og er medforfatter av lærebok-serien " Vi i verden" fra Cappelen Damm.

Foto: Magnus Andersen / Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar