lørdag 5. desember 2020

Boktips: Notatet. Fra flau til profesjonell lærer - av Simen Spurkland


- Jeg har forsøkt å skrive den boka jeg skulle ønske jeg fikk lese da jeg tok lærerutdanningen. Boka gir deg ikke svaret på alt du lurer på, men den kan hjelpe deg å ta de første selvstendige skrittene som profesjonell lærer.

Da Simen Spurkland var ferdig med lærerutdanningen og hadde jobbet ett år i skolen skrev han et notat.

Notatet handlet om hva han skulle ønske han hadde lært mer om under lærerutdanningen. Til sammen ble det 17 punkter. Senere har han føyd til seks til og listen teller dermed 23 punkter over saker og ting vi gjerne skulle lært mer om i løpet av lærerutdanningen.

Profesjonalitet
Boka åpner med noen betraktninger rundt sveitsiske Étienne Wenger, en anerkjent pedagogisk teoretiker og praktiker. Wenger skriver blant annet om hva som kjennetegner et praksisfellesskap, og hva som skal til for å oppnå et slikt fellesskap.

- Hvis man kombinerer dette med definisjonen av en profesjon, har man mye å jobbe med når man skal utvikle sin egen profesjonsidentitet, skriver Spurkland i boka.

Det er særlig to ting som kjennetegner en profesjon:

  1. Profesjonen har en tydelig domenespesifikk kunnskap eller kompetanse.
  2. Profesjonen forholder seg til en klart definert gruppe klienter eller brukere.

I følge Wenger er det tre premisser som må med dersom et praksisfellesskap skal kunne oppstå:

  1. Et praksisfellesskap må ha et tydelig felles prosjekt.
  2. Deltagerne må ha et gjensidig engasjement.
  3. Det må finnes et felles eller delt reportoar.

Notatene
De neste kapitlene tar for seg de ulike notatene og danner hoveddelen av boka: foreldresamarbeid, planlegging, samarbeid, karakterer og vurdering, at det er lov å bli sliten og om forholdet til ledelsen.

Ideen er så god at jeg er litt misunnelig på at jeg ikke kom på den selv, men så skrev jeg heller ingen notater etter endt utdanning.

Jeg skal ikke avsløre her hva Spurkland skriver om i de ulike notatene, og hvilke tips vi kan lese om, men litt må det jo bli. Jeg liker særlig godt kapitlet om roller og relasjoner.

For er det noe man har mye av som lærer er det roller, og hvordan disse påvirker relasjonene til elever, foreldre, kolleger, ledelsen.

- Jeg ble overrasket over hvilke roller og egenskaper jeg ble tillagt uten egentlig å ha fortjent dem eller bevist at jeg mestrer dem, skriver han.

- De ble tillagt meg fordi jeg var lærer med utdanning, og da har man automatisk én eller flere roller.

Et av spørsmålene han gir til lærerne er: Kan du si to genuint positive ting om hver av elevene dine?

Personlig mener jeg er dette er et av de viktigste spørsmålene du kan stille deg selv som lærer. Og er det vanskelige å få øye på må du lete til du finner dem. Da vil det oppstå en bedre relasjon enn før du fikk øye på disse egenskapene.

Boka er et must for lærerstudenter og lærere.

Rekk opp hånda
Simen Spurkland er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda der vi snakker om boka, om lærerutdanning og hva det vil si å være en profesjonell lærer:


Boka kan bestilles fra forlaget:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar