lørdag 13. februar 2021

La kidsa lese: Litteratur som grunnleggende ferdighetLa kidsa lese!

Den svenske læreren og forfatteren Jenny Edvardsson argumenterer godt for at litteraturen skal inn i alle fag:

- Vi använder för lite romaner i undervisningen, sier hun i dette intervjuet med Grunnskolläraren.

Hun har skrevet boka Skönlitteratur i värdegrundsarbetet (2020). Der dykker hun dypere ned i argumentasjonen om hvorfor romaner, noveller og dikt kan være viktige verktøy for å diskutere likestilling, solidaritet og at alle mennesker er like mye verdt.


Gjennom litterære karakterer kan du reise hvor som helst og oppleve hva som helst. Hvilke verdier har personene i boka? Ligner de på dine egne? Har de erfart noe du ikke har gjort? Helt sikkert.

Gjennom å lese lærer du om hvordan det er å være menneske i relasjon med verden. Litteratur burde være en grunnleggende ferdighet som er like naturlig i norsk som i alle andre fag.

Grunnleggende ferdigheter er nødvendige redskaper for læring og utvikling. Først lærer vi å lese, så leser vi for å lære. Det er ingenting som sier at lære-lesingen skal begrenses til fagtekster og sakprosa. Litteratur er minst like gode kilder til kunnskap, noen ganger bedre.

Man kan kanskje være pirkete å hevde at den grunnleggende ferdigheten å lese dekker dette. Men det det gjør det ikke. Litteratur handler om mye mer en rene leseferdigheter. Det handler om å forstå verden. Den gode litteraturen får oss til å stille gode spørsmål.

Lister
Jenny Edvardsson hevder at litteratur passer godt i naturfag når vi snakker om trusler samfunnet står overfor, som epidemier, klimakrisen og terrorisme. Sølvberget biblioktek og kulturhus i Stavanger har laget en liste over bøker om klima, miljø og olje.

Dystopiske romaner kan si oss mye om hva slags samfunn vi ikke vil ha, men like mye om hvilke verdier et samfunn burde ha for å fungere godt. Mona Fonnes fra biblioteket i Bergen tipser om ti dystopiske miljøkollapser.

Alle fag er dessuten delt opp i tema og emner. Og det skal godt gjøres å finne et emne som ikke er behandlet i en roman, novelle eller dikt. Du trenger ikke å bruke hele romanen, gode utdrag
er også bra.

Litteraturlistene for samfunnsfag, engelsk og Krle kan bli ganske lange. Sølvberget har laget flere emnelister som kan være nyttige når du skal finne relevant litteratur. Jeg tar gjerne imot tips til annen litteratur som kan knyttes opp til ulike emner.

Foreningen Les har også ulike lister knyttet opp til emner. For eksempel denne om kreft der de har samlet et utvalg av bøker for barn, ungdom og voksne som på ulike måter omhandler sykdommen.

Denne lista fra Foreningen Les tar for seg emner innen rasisme. Og disse listene tar for seg de tverrfaglige emnene folkehelse og livsmestringbærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.


Menneskeverdet
Menneskeverdet er forankret i overordnet del av lærerplanen: Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten.

Romaner og fiktive fortellinger åpner opp et helt univers av innlevelse og empati; de utgjør et gigantisk bibliotek i menneskekunnskap.

- Å lese litteratur er å lære å mestre livet, skriver Thom Jambak i Utdanningsnytt- Den gode litteraturen får oss til å stille spørsmål ved vår egen atferd.

Læring kan defineres som en relativt varig endring (eller potensiell endring) i atferd som følge av erfaring. Å lese bøker er en erfaring.

En læringsform er lære ved å se på konsekvensene av din egen atferd. Da gjør vi erfaringer ved å prøve ut ulike handlinger, og læring skjer ved erfaringen disse konsekvensene gir. Igjen; her er litteraturen en bunnløs kilde til all slags konsekvenser og erfaring.

Ved å lese skjønnlitterære tekster blir du ikke bare en god leser, men du utvider den mentale horisonten din til favne om mennesker, opplevelser og situasjoner fra alle kriker og kroker av verden.

Litteratur i undervisningen
Det er for lite litteratur i skolen som det er, og det kan derfor virke naivt å hevde at litteratur må inn i alle fag. Men jeg mener det i fullt alvor. Jeg tror at romaner, dikt og noveller er minst like viktige som sakprosa og fagtekster.

Til og med i norskfaget er det for lite litteratur, og kanskje også en for snever tilnærming.

– Det ser ut til at litteraturen totalt sett får en svært liten og tilbaketrukket plass i norskfaget, sier forsker Ida Lodding Gabrielsen til Forskning.no.

Sammen med professor Marte Blikstad-Balas og og Michael Tengberg fra Karlstads universitet har hun undersøkt bruken av litteratur på ungdomstrinnet. De finner at det er særlig fire hovedkategorier som går igjen:

 • Undervisning om sjanger og litterære virkemidler
 • Individuell stillelesing
 • Muntlig eller skriftlige bokpresentasjoner
 • Litterære samtaler i klasserommet

Det er viktige å jobbe med dette for å forstå hva litteratur er. Siden må det bli like viktig å bruke denne litteraturen til forståelse i andre fagene.

- Skjønnlitteraturen kan reise nyanserte spørsmål, og gi et innblikk i en fiktiv skjebne som både er partikulær, og kan si noe om noe universelt, skriver forfatter Maria Kjos Fonn i Samtiden.

- Skjønnlitterære bøker er ikke først og fremst debattbøker. Men de kan være nyttige tilskudd til debatt.

Litteraturen bidrar dessuten med levende fortellinger i tillegg til "tørre" fakta. Litteraturen kan derfor gjøre fagene mer levende enn de er i dag. D
en gode litteraturen utvider alltid virkelighetsbegrepet. Å lese er en kilde til stadig større forestillingskraft, livsglede og innlevelse i andre menneskers tilværelse.

Litteratur som grunnleggende ferdighet handler om å likestille romaner, noveller og dikt som like naturlige læremidler som fakta og sakprosa. Både gammel og ny litteratur vil gjøre nytten.

Den gode litteraturen kan endre måten vi forstår verden. Det er viktig når vi tenker på at læring handler om endring. Gjennom bøkene kan vi observere virkeligheten vi er en del av. Litteratur er mer enn et personlig møte mellom tekst og leser. Litteraturen er derfor en grunnleggende forutsetning for at dette møtet skal ha mulighet til å oppstå. Litteratur er faktisk en grunnleggende ferdighet vi må begynne å ta på alvor i skolen.

2 kommentarer:

 1. Hej!

  Vilket intressant inlägg! Tack för att du lyfter fram min bok och bjuder på så många lästips.

  Hälsningar
  Jenny Edvardsson

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.