mandag 8. februar 2021

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 123: Hva skjer med voksenopplæringen under koronakrisen med Britt Rødal VikhagenHva skjer egentlig med voksenopplæringen under koronakrisen. De er det eneste utdanningstilbudet uten egen smittevern-veileder. Eller nesten, de skal følge veilederen for videregående skoler. Men voksenopplæringen og videregående befinner seg på to forskjellige planeter.

Britt Rødal Vikhagen jobber med voksenopplæring i Oslo i grunnskoleavdelinga - altså med voksne som ikke har grunneskoleopplæring. Hun er ukens gjest i Rekk opp hånda.

- Voksenopplæringen blir mer og mer "den glemte skolen", sier hun. - Det er overraskende lite fokus på voksenopplæringa.

Voksenopplæringa er ikke prioritert når det kommer til ressursbruk, fagbøker og materiell, og i debatten om god integrering. 
Det er ingen spesielle faglige krav utenom lærerutdanning for å jobbe i voksenopplæringa.

Voksenopplæringa er et sammensatt system med en sammensatt elevgruppe. De har for eksempel et eget tilbud for hørselshemmede deltakere som har norsk som andrespråk og bruker tegn. Det krever en spesiell kompetanse for å lære disse norsk.

Voksenopplæringa er kommunestyrt, mens norskopplæring som du har plikt til å gjennomføre når du kommer til Norge, er statlig. Det er en utfordring både for lærere og elever. Hvem har egentlig ansvaret når?

Når voksne folk som har vært mange år i yrkeslivet, men ikke har grunnskole, kommer til Norge, får de ikke egne fagbøker. Det må ofte bruke det de yngste elevene i skolen bruker. Lærerne på voksenopplæringa har ikke egne lærerverk til denne gruppen. Derfor må lærerne produsere eget materiell.Foto: Martin Johannessen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar