mandag 15. februar 2021

Podcast: Rekk opp hånda! ep. 124: Et folk med manglende dømmekraft med Thom Jambak


 
- Om vi legger for stor vekt på ferdigheter og målbare resultater, kan vi få en nasjon bestående av folk med manglende dømmekraft, skriver Thom Jambak i en kronikk med tittelen Kunnskap, dannelse og læreplaner i Utdanningsnytt.

Kronikken tok utgangspunkt i stormingen av Kongressen i januar. Jambak trekker frem et dårlig skolesystem som en mulig årsak for at dette kunne skje.

Det er ingen som ønsker et folk med manglende dømmekraft. Vi tar diskusjonen videre til Norge og klasserommet. I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om kunnskap, dannelse og lærerplaner. Hvordan styrer vi skolen? Hva kan litteraturens rolle i klasserommet være?

- Vi har en samling med litteratur, både norsk og internasjonal, som står i fare for å gå i glemmeboken. Og sammen med den, all den kunnskapen og livserfaringen som ligger der. Det er urovekkende, for å lese litteratur er å lære å mestre livet, mener Thom Jambak.

Vi drister oss derfor ut med noen gode forslag til titler i en fremtidig kanon for norskfaget.


Thom Jambak er medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet. Han er adjunkt med tilleggsutdanning og har undervist i historie og filosofi, og norsk og historie i videregående skole.

Hør alle episodene av Rekk opp hånda!

4 kommentarer: