tirsdag 23. mars 2021

Nyskolen i Oslo søker lærere i norsk og matematikk!


Nyskolen i Oslo søker lærere i norsk og matematikk!


To lærere med 60 studiepoeng i norsk eller matematikk, gjerne allmenlærere

100 % stilling, fast

Søknadsfrist: 8. april 2021

Send søknad og CV til: sunniva.sandanger@nionett.no


Nyskolen i Oslo søker to engasjerte, menneskekjære og faglig sterke lærere som har norsk eller matematikk i fagkretsen - vi trenger en av hver. Vi har bruk for lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk eller matematikk, og minst en av dere må ha utdannelse til å jobbe på 1. - 4. trinn. De lærerne vi ønsker å ansette har gode erfaringer med å jobbe sammen med andre i team, og har lyst til å drive pedagogisk utviklingsarbeid både innen eget fag, tverrfaglig og knyttet til demokrati og sosial trivsel for store og små. De har humor og omsorg og har egen nysgjerrighet og lærelyst intakt, og  har erfaring fra skole eller andre relevante arenaer.

 

På Nyskolen i Oslo får du spennende arbeid i et engasjert og inspirert kollegium. Du får stor innflytelse og tilsvarende ansvar, og vil ha tett kontakt med både elever, foreldre og kolleger. Du vil lære om og delta i Nyskolens utstrakte direktedemokrati og arbeider ut fra et helhetlig syn på elevene. Du får mulighet til å lære om dialogisk pedagogikk, problemløsning gjennom samarbeid og vår tverrfaglige prosjektmodell Heureka, og du bidrar til å videreutvikle en helt særegen og unik liten skole med direktedemokrati, aldersblanding og stor grad av tverrfaglighet. 

 

Om Nyskolen i Oslo

Nyskolen i Oslo er en friskole med 100 elever fra 1. til 10. trinn og ligger sentralt på Kampen/Vålerenga. Skolens visjon er å humanisere samfunnet. Måten vi jobber mot dette, er å øve barna å bli bevisste på sin rolle i et sosialt fellesskap, både på skolen og i et større perspektiv.


Nyskolen er direktedemokratisk, og alle elevene er ukentlig med på å diskutere, drøfte og bestemme saker som angår skolehverdagen. Elevene tilhører aldersblandede grupper, der tre og tre trinn går sammen. Klassene er små, slik at læreren har god mulighet til å følge opp hvert enkelt elev tett.


Elevene jobber med tverrfaglige prosjekter flere perioder hvert år, kalt “Heureka”. I disse periodene fordyper elevene seg i egenvalgte tema innen forhåndsbestemte emner. Hver elev ender opp med en skriftlig rapport, en presentasjon og et estetisk uttrykk.


Skolen jobber etter prinsipper for dialogisk pedagogikk. Dialogisk pedagogikk er en måte å tenke på som setter møtet mellom elev og lærer i sentrum. Det er der læringen foregår; i møtet mellom mennesker.


Elever og lærere spiser varm lunsj sammen hver dag, og elever og voksne har praktiske oppgaver i og for fellesskapet.


Manifestet for Nyskolen i Oslo er et dokument som klargjør skolens pedagogiske og verdimessige grunnlag og utgjør en forpliktende kontrakt for alle som arbeider på Nyskolen i Oslo og Nyskolens skolefritidsordning uansett funksjon på skolen. Den uttrykker også skolens forventninger til elever og foreldre. Visjonene er konkretisert i blant annet vår lokale læreplan i demokrati og demokratisk deltakelse


Arbeidsoppgaver

 • utarbeide periodeplaner og undervisningsopplegg

 • gjennomføre undervisning og legge til rette for elevenes læring

 • utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med spesialpedagog

 • delta i planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekt

 • samarbeid med foreldre, andre lærere og eventuelle eksterne samarbeidspartnere (PPT o.l.)

 • delta på skolens fellesmøter og det pedagogiske utviklingsarbeidet 

 • eventuelt kontaktlæreransvar


Krav til kvalifikasjon

 • utdannet lærer, gjerne allmennlærer, med 60 studiepoeng i matematikk eller norsk

 • gode muntlige og skriftlige norskferdigheter


Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner

 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig

 • gode kommunikasjonsferdigheter i arbeid med både voksne og barn

 • høy omstillingsevne

 • positiv og løsningsorientert

 • kunne planlegge både kortsiktig og langsiktig

 • være glad i å jobbe med mennesker, både voksne, barn og ungdom

 • være opptatt av demokrati, elevmedvirkning og inkludering

Vi kan tilby

 • lønn etter avtale og tilpasset arbeidstidsavtale

 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 • morsomt og hyggelig arbeidsmiljø

 • en stilling ved en demokratisk, levende skole der du er med å utvikle skolen og løfte den til nye høyder

 • høy lærertetthet

 • en stilling ved en skole der vi setter gode relasjoner mellom ansatte og elever svært høyt

 • behandlingsforsikring hos Gjensidige


To lærere med 60 studiepoeng i norsk eller matematikk, gjerne allmenlærere

100 % stilling, fast

Søknadsfrist: 8. april 2021

Send søknad og CV til: sunniva.sandanger@nionett.no

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar