lørdag 10. april 2021

Meld din klasse på "Et grenseløst skoleprosjekt" høsten 2021"Skoleprosjektet tar utgangspunkt i Leger Uten Grensers glemte kriser og glemte fremskritt, som blir lansert hver sommer. På denne nettsiden vil elevene etter prosjektstart få tilgang til detaljert informasjon om de ulike krisene, feltbrev og informative videoer.

Læringsopplegget går ut på at ungdomsskoleelever får mulighet til å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land og kriser får mer oppmerksomhet enn andre.

Skoleprosjektet passer inn flere av kompetansemålene for norsk, samfunnsfag, KRLE, mediefag og "med innsats for andre". Det kan også brukes tverrfaglig.

Alle skolene som deltar får besøk og foredrag av en feltarbeider.

Elevene får deretter i oppgave å skape oppmerksomhet rundt én eller flere av de glemte krisene. Prosjekter fungerer best erfaringsmessig gjennom gruppearbeid.

Dette kan gjøres på en rekke måter og her finner du konkrete forslag til oppgaver, tips og andre relevante kilder og bilder elevene kan bruke i skoleprosjektet.

Skoleprosjektet vårt er nå lagt opp til å passe inn i de nye kompetansemålene for ungdomsskolen i blant annet norsk, samfunnsfag, KRLE, mediefag og med innsats for andre. Skoleprosjektet kan også brukes tverrfaglig, og erfaringsmessig fungerer prosjektet godt i grupper.

I forbindelse med skoleprosjektet finner du en egen nettside hvor all relevant informasjon ligger tilgjengelig her.

Dette kan du få:
  • Besøk av feltarbeider (digitalt om fysisk besøk ikke er mulig)
  • Materiale og informasjon som elevene kan bruke i prosjektet
  • Forslag til oppgaver
  • Delta i skoleprosjektkonkurransen

Om læringsopplegget
Hvert år mister millioner av mennesker livet i humanitære kriser rundt om i verden. Uten medienes søkelys blir noen kriser fort glemt.

Læringsopplegget går ut på at ungdomsskoleelever får mulighet til å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land og kriser får mer oppmerksomhet enn andre.

Elevene vil få muligheten til å gå i dybden og skape oppmerksomhet rundt én eller flere av de glemte krisene. Dette kan elevene gjøre på mange ulike måter som skrive artikler eller kronikker, lage film eller podcast eller arrangere et event.

Det vil ligge mange forslag på oppgaver på skoleportalen.

Påmeldingsfristen er 1. juni og påmeldingen må skje via kontaktskjemaet på denne siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar