mandag 28. juni 2021

Rekk opp hånda! ep. 148: Assistenten - med Audun MortensenEtter en veldig spennende sesong med kloke skolefolk av alle slag er det på tide med sesongfinale og sommerspesial. Jeg har tenkt til å bruke ferien til lesing og benytter derfor denne episoden til å komme med et aktuelt boktips for lærere, skoleledere, studenter og ikke minst assistenter.

Audun Mortensen er forfatter og kunstner. Han har skrevet en rekke diktbøker og er nå aktuell med romanen “Assistenten”. Den handler om Øyvind på 30 år, en mann som går fra en tabloid journalistjobb til å bli assistent på en aktivitetsskole på Oslos østkant.

Romanen tar opp problemstillinger knytta til dagens skolesystem og verdien av denne typen arbeid. Det er alltid spennende når forfattere skriver om livet i skolen. Hva er det de ser som jeg ikke får øye på? Hvilke utfordringer tar de opp?
Foto: Martin Johannessen

mandag 21. juni 2021

Rekk opp hånda! ep. 147: Praktisk bruk av VR i klasserommet - med Terje Pedersen og Kim Nilsen Aarberg


 
Hva er den lureste måten å bruke VR på i klasserommet? Går det an å knytte det til psykisk helse? Kan vi bruke VR mot skolevegring? Hva gjør VR med motivasjonen? Vi snakker om praktisk bruk av VR som et nyttig verktøy i undervisningen.

Terje Pedersen (Rothaugen skole i Bergen) og Kim Nilsen Aarberg (Follese skole i Askøy kommune) holder på med praktisk bruk av VR i klasserommet. De er gjester i ukens episode av Rekk opp hånda.

Stikkord er opplevelser, konkretisering og deltakelse.

- VR er en metode for økt motivasjon for elevene, sier Kim Nilsen Aarberg.

- VR skaper et engasjement hos elevene og gjør det lettere å konsentrere seg, sier Terje Pedersen.

Vi snakker om praktisk bruk av VR i undervisningen og hva man kan få til. Hva er det med VR som gjør det til et godt verktøy i undervisningen?

Terje Pedersen og Kim Nilsen Aarberg legger ut opplegg på en bloggen VR i klasserommet. Så her er det bare å klikke seg fram og finne opplegg du kan bruke med dine elever.

mandag 14. juni 2021

Rekk opp hånda! ep. 146: Hva gjør Montessoriskolene? Med Nina JohansenHva skiller Montessoriskolene fra Steinerskolen og den offentlige skolen? Hvorfor er aldersblanding bra for elevene? Hvordan ser en skoledag ut?

Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda. Gjest er Nina Johansen. Hun er lærer, montessorilærer, montessoriforelder og daglig leder i Montessori Norge.

Det finnes over 100 montessoriskoler og -barnehager i Norge. De har egen læreplan der dybdelæring alltid har vært en integrert del av pedagogikken.

Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet.

Montessoripedagogikken er basert på hvordan barn lærer, og barn og unges behov i visse perioder av livet, sier Nina Johansen. Den er like mye et syn på utvikling som en utdanning.

- Målet er selvstendige barn, sier hun.


Les også:


Foto: Martin Johannessen.

mandag 7. juni 2021

Rekk opp hånda! ep. 145: Læring med digital teknologi - med Anders Kluge

 

Spørsmålet om hvordan digital teknologi endrer læringsprosesser er særlig interessant i disse dager.

Hva sier forskningen om digital teknologi i undervisningen? Hvordan har teknologien endret skolen frem til nå? Hvilke utfordringer og muligheter finnes? 
Kommer teknologien til å overta for læreren?

- Det er åpenbart at vi må digital teknologi i skolen, men vi må hele tiden jobbe for å gjøre den mer effektiv, gjøre det til bedre læremidler, og integrere det bedre som et læringshjelpemiddel i skolen, sier Anders Kluge.

Anders Kluge har skrevet boka “Læring med digital teknologi. Teorier og utviklingstrekk”. Han er er forsker ved Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo. Kluge har har jobbet tverrfaglig med læring og digital teknologi siden 2000.

Boka tar utgangspunkt i de viktigste læringsteoriene og sentrale tema som samarbeidslæring, programmering i skolen, læring med digitale spill og interaktive digitale representasjoner, læringsanalyse og kritisk tenkning, og viser hvordan teknologien gir nye muligheter og nye utfordringer for læring.

- Vi er fremdeles nybegynnere når det gjelder digital teknolog. Det er lett å spore av, sier Kluge


torsdag 3. juni 2021

Rekk opp hånda! ep. 144: Hvordan skal et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem se ut?

 

Er det noe poeng med nye læreplaner, når styringsverktøyene og vurderingskulturen henger fast i fortiden? Går det an å endre skolen, uten å endre styringssystemet?

Vi snakker om nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i denne episoden av Rekk opp hånda, eller rettere sagt om hvorfor vi trenger radikale endringer i vurderingsformene i skolen.

Hvordan legger vi til rette for en offentlig debatt som er mer kunnskapsbasert og ikke ideologisk? Hvordan skal et nasjonalt vurderingssystem være skrudd sammen for å legge til rette for at elevene faktisk lærer? Hvordan bør et kvalitetsvurderingssystem rigges for å være støttende for intensjonene i læreplanen?

Gjester er Kjell Lars Berge og Roar Ulvestad.

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved universitetet i Oslo. Han har jobbet mye med NKVS siden 2003 og var en av dem som utviklet nasjonale skriveprøver - som ble lagt ned av Udir i 2016 - de var utvalgsprøver, læringsstøttende og hadde kosta 40 millioner. Velkommen!

- Ingen nasjonale prøver bør ha andre hensikter enn å være læringsstøttende for lærernes arbeid i klasserommet i arbeidet med lesing, skriving og muntlighet, sier Kjell Lars Berge.

Roar Ulvestad er lektor i norsk og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, skribent og debattant.

- Endringer i nasjonalt kvalitetsvurderingssystem blir forsøkt gjennomført uten tilstrekkelig forankring i partssamarbeidet, skriver Roar Ulvestad i en kronikk i Utdanningsnytt.

Kunnskapsminister Guri Melby foreslo tidligere i år nye progresjonsprøver i skolen. Den ene delen skal være nasjonale prøver, som vi kjenner i dag. Den andre prøven skal være en progresjonsprøve, som blant annet ved hjelp av teknologi skal tilpasses elevens nivå (adaptiv teknologi). Tanken er at progresjonsprøvene skal erstatte dagens kartleggingsprøver, karakterprøver og læringsstøttende prøver.

Det har ikke uventet møtt motstand. Prøve-ekspertene Jostein Andresen Ryen og Olav Dalsegg Tokle skrev på vegne av prøveutviklingsmiljøene ved Universitetet i Oslo og ved NTNU et brev til Guri Melby der de blant annet peker på at kunnskapsgrunnlaget er for svakt og at de er bekymret for at de skal brukes for å frambringe styringsinformasjon, og ikke er en del av underveisvurderingen på skolene.

Og denne uka vil altså kunnskapsministeren gå i dialog med folk i utdanningssystemet om dette. Hun vil nemlig ikke sette ned et utvalg for å 
gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, som Stortinget ba om i 2018. I stedet vil hun ha dialog med partene i utdanningssektoren, i stil med arbeidet som ble gjort med Fagfornyelsen.

Sånt blir det bråk av. Vi tar diskusjonen videre i Rekk opp hånda!


Les også:

Venstre styrker testregimet uten å spørre noen (Roar Ulvestad, Utdanningsnytt)

Melby vil heller ha dialog enn å sette ned et vurderingsutvalg (Utdanningsnytt)

Prøve-eksperter gir lav karakter til ny prøveplan (VG)

Forbereder nytt prøve-regime i skolen (VG)

Brev til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (Fra Jostein Andresen Ryen og Olav Dalsegg Tokle)