torsdag 3. juni 2021

Rekk opp hånda! ep. 144: Hvordan skal et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem se ut?

 

Er det noe poeng med nye læreplaner, når styringsverktøyene og vurderingskulturen henger fast i fortiden? Går det an å endre skolen, uten å endre styringssystemet?

Vi snakker om nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i denne episoden av Rekk opp hånda, eller rettere sagt om hvorfor vi trenger radikale endringer i vurderingsformene i skolen.

Hvordan legger vi til rette for en offentlig debatt som er mer kunnskapsbasert og ikke ideologisk? Hvordan skal et nasjonalt vurderingssystem være skrudd sammen for å legge til rette for at elevene faktisk lærer? Hvordan bør et kvalitetsvurderingssystem rigges for å være støttende for intensjonene i læreplanen?

Gjester er Kjell Lars Berge og Roar Ulvestad.

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved universitetet i Oslo. Han har jobbet mye med NKVS siden 2003 og var en av dem som utviklet nasjonale skriveprøver - som ble lagt ned av Udir i 2016 - de var utvalgsprøver, læringsstøttende og hadde kosta 40 millioner. Velkommen!

- Ingen nasjonale prøver bør ha andre hensikter enn å være læringsstøttende for lærernes arbeid i klasserommet i arbeidet med lesing, skriving og muntlighet, sier Kjell Lars Berge.

Roar Ulvestad er lektor i norsk og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, skribent og debattant.

- Endringer i nasjonalt kvalitetsvurderingssystem blir forsøkt gjennomført uten tilstrekkelig forankring i partssamarbeidet, skriver Roar Ulvestad i en kronikk i Utdanningsnytt.

Kunnskapsminister Guri Melby foreslo tidligere i år nye progresjonsprøver i skolen. Den ene delen skal være nasjonale prøver, som vi kjenner i dag. Den andre prøven skal være en progresjonsprøve, som blant annet ved hjelp av teknologi skal tilpasses elevens nivå (adaptiv teknologi). Tanken er at progresjonsprøvene skal erstatte dagens kartleggingsprøver, karakterprøver og læringsstøttende prøver.

Det har ikke uventet møtt motstand. Prøve-ekspertene Jostein Andresen Ryen og Olav Dalsegg Tokle skrev på vegne av prøveutviklingsmiljøene ved Universitetet i Oslo og ved NTNU et brev til Guri Melby der de blant annet peker på at kunnskapsgrunnlaget er for svakt og at de er bekymret for at de skal brukes for å frambringe styringsinformasjon, og ikke er en del av underveisvurderingen på skolene.

Og denne uka vil altså kunnskapsministeren gå i dialog med folk i utdanningssystemet om dette. Hun vil nemlig ikke sette ned et utvalg for å 
gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, som Stortinget ba om i 2018. I stedet vil hun ha dialog med partene i utdanningssektoren, i stil med arbeidet som ble gjort med Fagfornyelsen.

Sånt blir det bråk av. Vi tar diskusjonen videre i Rekk opp hånda!


Les også:

Venstre styrker testregimet uten å spørre noen (Roar Ulvestad, Utdanningsnytt)

Melby vil heller ha dialog enn å sette ned et vurderingsutvalg (Utdanningsnytt)

Prøve-eksperter gir lav karakter til ny prøveplan (VG)

Forbereder nytt prøve-regime i skolen (VG)

Brev til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (Fra Jostein Andresen Ryen og Olav Dalsegg Tokle)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar