mandag 7. juni 2021

Rekk opp hånda! ep. 145: Læring med digital teknologi - med Anders Kluge

 

Spørsmålet om hvordan digital teknologi endrer læringsprosesser er særlig interessant i disse dager.

Hva sier forskningen om digital teknologi i undervisningen? Hvordan har teknologien endret skolen frem til nå? Hvilke utfordringer og muligheter finnes? 
Kommer teknologien til å overta for læreren?

- Det er åpenbart at vi må digital teknologi i skolen, men vi må hele tiden jobbe for å gjøre den mer effektiv, gjøre det til bedre læremidler, og integrere det bedre som et læringshjelpemiddel i skolen, sier Anders Kluge.

Anders Kluge har skrevet boka “Læring med digital teknologi. Teorier og utviklingstrekk”. Han er er forsker ved Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo. Kluge har har jobbet tverrfaglig med læring og digital teknologi siden 2000.

Boka tar utgangspunkt i de viktigste læringsteoriene og sentrale tema som samarbeidslæring, programmering i skolen, læring med digitale spill og interaktive digitale representasjoner, læringsanalyse og kritisk tenkning, og viser hvordan teknologien gir nye muligheter og nye utfordringer for læring.

- Vi er fremdeles nybegynnere når det gjelder digital teknolog. Det er lett å spore av, sier Kluge


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar