mandag 2. august 2021

Rekk opp hånda! ep. 149: 10 tips til en god skolestart for lærere

 

Nå er det august og skolestart er rett rundt hjørnet. Snart er det planleggingsdager. Og snart må periodeplaner og halvårsplaner være på plass.

Siste rest av Fagfornyelsen skal også innføres. Og det er fortsatt sånn at det er mye må du huske og huske på. Og mye å tenke på.

Det er over 600 000 elever i grunnskolen og nesten 3000 skoler her i landet. Og cirka 60 000 elever begynner i første klasse på skolen sin for aller første gang og har magen full av sommerfugler. Og tusenvis av andre skal fortsette der de slapp i juni. Og ganske mange skal begynne på en helt ny skole.

Alle sammen fortjener et trygt og godt skolemiljø. Alle sammen fortjener gode lærere.

Derfor er det viktig at vi får skolestarten til å bli så god som mulig. 
Du kan bidra til nettopp dette!

Det er ganske mange lærere som har sin første arbeidsdag også. De har minst like mange sommerfugler i magen som de ferske førsteklassingene. Et nytt skoleår er en stor begivenhet. Både for lærere og elever og foreldre.

Den nye sesongen med Rekk opp hånda kommer til å handle om alle sider av skolen; om fag, om læringsmiljø, om digitalisering, om god praksis i klasserommet, om forskning og aktuell skoledebatt.

Rekk opp hånda er en podcast hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelset og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Her er mine 10 tips til en god skolestart for lærere:1. Vær blid og si hei! Et vennlig smil er det enkleste og beste trikset i boka for at folk skal føle seg sett. Hvis du føler deg sett allerede første skoledag er sjansen stor for at du føler deg sett de neste dagene også. Dessuten er det hyggelig.

Dette skoleåret byr selvfølgelig på alternative måter å hilse elevene inn i klasserommet på. Jeg liker spesielt godt når elevene rekker frem hendene som en skål og at læreren svarer med en dæsj antibac og sier god morgen.

Da får du sett eleven i øynene allerede når timen begynner og det er jo en bra ting.

2. Vær godt forberedt! Du er sjefen i klasserommet. Det er du som kan faget du underviser i best. Alle skal lære seg å skrive, lese, regne og tenke selvstendige tanker. Alle skal lære seg å løse problemer som oppstår. Alle skal lære seg å lære. En faglig trygg lærer motiverer elevene.

3. Vær nysgjerrig! Alle mennesker har en historie som er spennende. Alle elever har en historie å fortelle. Det er din jobb å tro på den!

Dessuten er det egentlig ikke grenser for hva du kan være nysgjerrig på - særlig hvis du er nysgjerrig fra før.

4. Finn juvelen i hvert barn! Læring er mye mer enn det vi kan måle gjennom tester og prøver. Elevene har mange talenter og mange gode egenskaper. Dessverre er det ikke alltid at disse ferdighetene blir viet særlig oppmerksomhet i skolen. Men hva om vi virkelig gjorde en innsats for å finne disse juvelene i hvert enkelt barn, finne talentene, interessene, egenskapene og ferdighetene, at vi fokuserte på overfloden av evner og ferdigheter – virkelig fant juvelene – og så jobbet aktivt for å inkludere dem i undervisningen?

Juvelen kan være interesser som tegning, at de spiller et instrument, sport (fotball, turn, sjakk eller isdans), eller er drivende god til å spille Fortnite.

5. Vær inkluderende! Når du tar på deg inkluderingsbrillene ser du hvor viktig det er å styrke skolens kapasitet til å skape et fellesskap for elevene uavhengig av læreforskjeller og utfordringer.

Det handler om å utvikle en skole der ansatte og elever opparbeider seg, og bruker kompetanse der respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer gjelder. For å øke inkluderingen, må skolen alltid arbeide for å motvirke de ulike utstøtningsmekanismene som finnes i skolen. En forutsetning er at skolen må se forskjellighet og mangfold som en verdi og styrke.

6. Ha et positivt elevsyn! En bærebjelke i alt pedagogisk arbeid er at vi har et positivt elevsyn. At vi ser på elevene som positive og viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må vi inkludere alle elevene i undervisningen. Våre positive forventninger til elevene kan være med på å gi dem den motivasjonen de trenger i klasserommet. Et positivt elevsyn teller mer enn alle studiepoeng til sammen.

7. Vær ambisiøs! Å ha ambisjoner på elevenes vegne gjelder både for det sosiale og det faglige. Du må legge til rette for et godt læringsmiljø i klasserommet.

Det skal være trygt å rekke opp hånda for si sin mening. Det skal være trygt å spørre om å få være med på leken i pausen. Det skal være trygt å vise følelser overfor andre.

Alle elever skal føle seg trygge på hverandre og særlig deg som lærer. Trivsel, læring og mestring går hånd i hånd med trygghet, nysgjerrighet og opplevelser.

8. Vær motivert! Som lærer må du være foran eleven for å oppmuntre, men du må også være bak for å hjelpe til og ved siden av, så elevene ikke er alene. Dessuten må du stille krav. For å stille gode krav til elevene, må du motivere. For å motivere elevene, må du være motivert selv.

9. Holde deg oppdatert! Kunnskap er ikke statisk. Alle fag er i stadig endring. Sørg for å holde deg faglig oppdatert! Les bøker, les artikler, se videoer, hør på podcaster, bli med på kurs og konferanser. En faglig oppdatert lærer, er en bedre lærer.

10. Vær snill mot kollegaene dine! 
Å være ny lærer på en skole kan være skummelt. Derfor er det viktig at nettopp du sørger for å være snill mot alle de nye lærerne som begynner på din skole. Det skader ikke å være snill mot de du kjenner fra før heller.

Oppsummert blir det sånn:

Vær blid og si hei
Vær godt forberedt
Vær nysgjerrig
Finn juvelen i hvert barn
Vær inkluderende
Ha et positivt elevsyn
Vær ambisiøs
Vær motivert
Hold deg oppdatert
Vær snill mot kollegaene dine


Lykke til med nytt skoleår!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar