mandag 23. august 2021

Rekk opp hånda! ep. 152: Læreplan i demokrati med Sunniva Sandanger (Nyskolen i Oslo)Nyskolen i Oslo er nå godkjent av Udir som en profilskole, med demokrati og demokratisk deltagelse som profil. Det betyr at vi må ha en egen læreplan i demokrati. Hensikten er å gi elevene opplæring i demokrati, og praktisering av demokrati.

Sunniva Sandanger er daglig leder på Nyskolen i Oslo. Hun var også med å starte Nyskolen tilbake i 2004. Hun har sammen med alle de ansatte formulert den nye læreplanen i demokrati. Hun er ukas gjest


Læreplanen er organisert at Nyskolen har flettet inn egne mål i overordnet del og kompetansmål i fagene. Disse er markert med gult. 

Et eksempel er Nyskolens tillegg i verdigrunnlaget:

"Nyskolen i Oslo har som mål å humanisere samfunnet. Å humanisere samfunnet betyr at alle mennesker, uten unntak, respekteres som ukrenkelige og verdifulle i kraft av seg selv, og at alle mennesker, uten unntak, viser omtanke for hverandre. Et humanisert samfunn er et samfunn der menneskeverdet gjelder alle, og der fellesskap og individuell frihet hele tiden er i balanse. Skolen må derfor drives slik at elevene er preget av demokratiske verdier."

Et annet eksempel er dette:

"Skolen skal til enhver tid sikre operative arenaer for praktisering av demokrati. Dette gjøres ved å gjennomføre regelmessige demokratiske møter, allmøter, der alle elever og ansatte har både tale- og stemmerett og beslutninger kan tas med reell myndighet. Alle elever og ansatte skal ha anledning til å ta opp saker i disse møtene."

I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om hvorfor elevmedvirkning er viktig, og hvordan demokrati og demokratisk deltagelse kan gjennomføres og øves på i prakis.


Mer om Nyskolen:

Foto: Martin Johannessen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar