mandag 27. september 2021

Rekk opp hånda! ep. 157: Skoleserien med Katinka Lønne ChristiansenSkoleserien er en ny bokserie fra Cappelen Damm Akademisk. Den tar for seg temaer som lekser, relasjonskompetanse, mobbing og foreldremøtet. Og etterhvert alt annet som skolefolk er opptatt av.

Jeg er så heldig å sitte i redaksjonsrådet og er med på å diskutere hvilke temaer og forfattere som skal bli til nye bøker i Skoleserien. Det er et spennende arbeid!

Katinka Lønne Christiansen er seniorredaktør for bøkene som handler om lærerutdanningene, og en av redaktørene for Skoleserien. Hun er ukas gjest i Rekk opp hånda.

Hensikten med Skoleserien er å publisere relevante bøker i et lite format som er kjappe å lese og som har klasseromsnære temaer som er relevante for lærere.

- Bøkene er ment å inspirere, gi innsikt og kanskje løsninger på de utfordringene som lærere møter i hverdagen, sier Katinka Lønne Christiansen.

Foto: Martin Johannessen

lørdag 25. september 2021

Karakterer, prøver og vurdering: Hva mener du?Hva mener du om karakterer, prøver og vurderinger?

Karakterer, prøver og vurderinger er noe som angår elevene i stor grad. Likevel er det lite som tyder på at den reelle elevmedvirkningen er særlig reell når det gjelder dette.

I disse tre podcastepisodene går vi dypere ned i problematikken:

Nyttige tilbakemeldinger
- En nyttig tilbakemelding er en tilbakemelding som forteller eleven noe om kvaliteten på arbeidet som er gjort, og noe om hvordan kvaliteten på arbeidet kan forbedres, sier vurderingsforsker Tony Burner.


Vurdering uten prøver
Kan god vurdering føre til dybdelæring? Er det noen læringsaktiviteter som gir bedre mulighet for vurdering enn andre? Hva er det som kjennetegner god vurdering?

- Quiz er en øvelse i klisterhjerne i mye større grad enn en øvelse i forståelse, sier Nils Håkon Nordberg.

Derfor er det er viktig å finne læringsaktiviteter om gir deg bedre mulighet for vurdering: Fagartikkel, videopresentasjoner, problemløsningsoppgaver og mappevurdering er gode eksempler.


Karakterfrie skoler
- Vurderingsarbeidet er noe av det viktigste lærerne gjør med elevene sine, sier vurderingsforsker Tony Burner. Han argumenterer godt for hvorfor vi bør satse på karakterfri underveidvurdering.Les også: Og verst av alt er fokuset på snittkarakteren (Lærerbloggen, 2021)

mandag 20. september 2021

Rekk opp hånda! ep. 156: LUDENSO - læring med 3D og AR: med Ingrid Skrede og Harald Manheim


 
Ludenso er en oppstartsbedrift som utvikler et gratis læringsverktøy i samarbeid med blant andre UDIR og Statped. Læringsverktøyet lar elever visualisere ideene sine i 3D og dele det de har laget gjennom AR-opplevelser (augmented reality).

Hvordan kan 3D og AR være gode verktøy å bruke i klasserommet? Hvordan kan elevene bli digitale skapere? Er digital teknologi veien å gå mot fremtidens arbeidsliv?

Ingrid Skrede og Harald Manheim i Ludenso jobber for at skolen kan gjøres mer framtidsrettet gjennom samarbeid mellom tech-bedrifter og lærere. De er ukens gjester i Rekk opp hånda.

Sjekk ut Ludenso her. Der finner du to ulike opplegg: Ludenso Create og Ludenso Explore. Du finner også en rekke undervisningsopplegg sortert etter fag, tema og alder.

Ludenso står bak løsningen som knytter digital visualisering og klassiske lærebøker sammen på en ny måte. Denne høsten får skolebøker som brukes av cirka 50.000 elever i Norge mulighet til å utvides med digitale visualiseringer ved hjelp av augmented reality.

lørdag 18. september 2021

Undervisningsopplegg: Er dette politikk?Er dette politikk? Undervisningsopplegg i samfunnsfag (4 x 30 minutter)

Er dette politikk? er en serie fra NRK. Hver episode varer i ca 8 minutter. Hva har sex og fillers med politikk å gjøre? Hva er god dyrevelferd? Er ytringsfriheten viktig på sosiale medier?

Et av kjerneelementene i faget handler om at elevene skal analysere hvordan makt og maktrelasjoner har virket og virker inn på ulike forhold i samfunnet. I dette opplegget gjør du nettopp det.

I fire episoder tar Bahare Viken opp temaer mange ikke ser på som politikk, men som faktisk er det.

Oppleggene under er beregnet på ungdomstrinnet og til å vare i ca 30 minutter per episode. Da rekker du to opplegg i løpet av en time. Dersom du har 45 minutters økter passer det med en episode til hver time.

1. Ytringsfrihet på sosiale medier: Hvor går grensa på hva som er lov å si og gjøre på sosiale medier ifølge ytringsfriheten, og kan det bli for mye ytringsfrihet i Norge?

Tenk på disse spørsmålene mens du ser episoden:
 1. Hva er det som kan være sårende eller krenkende overfor andre?
 2. Hva betyr å diskriminere noen?
 3. Hva er hatefulle ytringer?
 4. Hvem setter grensene for hva som er lov til å ytre seg om?
Etter episoden:
Svar på spørsmålene for deg selv (3 minutter).

Diskuter svarene på gruppa eller læringspartner (5 minutter).
Del i plenum.

2. Samtykkeloven: Hvordan stiller de ulike partiene seg til å innføre en samtykkelov, og er det egentlig den beste løsningen for å forhindre voldtekt?

Tenk på disse spørsmålene mens du ser episoden:
 1. Hva er samtykkeloven?
 2. Hvorfor kan en slik lov være viktig?
 3. Hva kan være problemene med en slik lov?
 4. Tror du samtykkeloven vil bli innført med ny regjering?
Etter episoden:
Svar på spørsmålene for deg selv (3 minutter).
Diskuter svarene på gruppa eller læringspartner(5 minutter).
Del i plenum.

3. Dyrevelferd og kjøttproduksjon: Får bønder ufortjent hat for å drive med kjøttproduksjon? Og er det vi som forbrukere som vil ha billigere kjøtt som gjør at dyrene lider?

Tenk på disse spørsmålene mens du ser episoden:
 1. Hvorfor er det viktig med god dyrevelferd?
 2. Hva kan du som forbruker gjøre for å bedre dyrevelferden?
 3. Hvorfor trenger vi norske bønder?
Etter episoden:
Svar på spørsmålene for deg selv (3 minutter).
Diskuter svarene på gruppa eller læringspartner (5 minutter).
Del i plenum.

4. Kosmetiske injeksjoner: I Norge i dag er det 16-års grense på kosmetiske injeksjoner, men burde det egentlig være 18 år?

Tenk på disse spørsmålene mens du ser episoden:
 1. Hvor gammel synes du man må være for å ta kosmetiske injeksjoner (fillers)?
 2. Skulle det vært en forbud mot dette?
 3. Hvordan kan du være med på å påvirke en endring?
Etter episoden:
Svar på spørsmålene for deg selv (3 minutter).
Diskuter svarene på gruppa eller læringspartner (5 minutter).
Del i plenum.


Årets OD-prosjekt støtter ungdom i Sør-AfrikaHver høst arrangeres Operasjon Dagsverk og internasjonal uke. OD er en solidaritetsaksjon og holdningskampanje av og for ungdom der målet er å bevisstgjøre elevene på internasjonale spørsmål. Årets OD-prosjekt støtter ungdom i Sør-Afrika.

Av Martin Johannessen

Internasjonale uker arrangeres fra 18. til 29. oktober og selve OD-dagen er torsdag 4. november. Jeg oppfordrer med dette alle skoler til å delta i årets OD-aksjon.

Årets OD-prosjekt støtter ungdom i Sør-Afrika. Du finner alle ressursene her.

Alle skoler som gjennomfører Internasjonal uke og OD-dagen må ha en skolekomite. OD skal være et elevstyrt prosjekt og skolekomiteen må bestå av elever sammen med en lærer eller to. Det kan også være lurt at du lar elevene dine høre denne episoden som en forberedelse.

Du finner ressursene du trenger til arrangering her.

Husk at du også kan bestille folk fra OD og få besøk på skolen din. Dette gjelder hele landet. I år tilbyr de foredrag om årets prosjekt, om tre grunner til at verden er urettferdig, i tillegg kan du bestille gjennomføring av en øvelse med elevene på skolen. Se oversikt her.
I denne episoden av Rekk opp hånda snakker jeg med Hedda Oven Halvorsen. leder i OD. Her får du tips til hvordan skolen din kan gjennomføre OD og internasjonal uke, og hvordan du setter sammen en skolekomite som blir ansvarlig for arrangeringen av alle de ulike aktivitetene og oppleggene.Webinar
Nytt av året er at OD arrangerer flere webinarer. Det neste webinaret finner sted på Verdens lærerdag tirsdag 5. oktober kl 14.00 til 15.30. Temaet er et dypdykk i årets prosjekt: Ungdom i Sør-Afrika. Webinarene er selvfølgelig gratis.


Årets prosjekt støtter ungdom i Sør-Afrika
Sør-Afrika er et urettferdig land hvor noen få blir født med fordeler, mens resten må kjempe dobbelt så hardt for å lykkes i livet. Mange steder er fattigdom og vold utbredt. Skoler i fattige områder har få ressurser til å følge opp elevene sine, og flere dropper ut av skolen. Mange finner sine tryggeste fellesskap i kriminelle gjenger. Politikere tar ikke ungdom og deres behov på alvor. Prosjektet skal skape trygge møteplasser, hjelpe ungdom som sliter med skolen, og gi opplæring i politisk påvirkning sammen med KFUK-KFUM Global.

Sør-Afrika er et av verdens mest urettferdige land, med enorme forskjeller mellom fattig og rik. Hvilken del av byen, eller hvilken hudfarge en blir født med, bestemmer for mange hvilke muligheter en får i livet. Vold og rasisme er utbredt. Prosjektet skal skape muligheter og hjelpe ungdom å håndtere vanskelige opplevelser.

Prosjektet består av tre deler
Ungdom skal være med å være med bygge et mer rettferdig Sør-Afrika fra bunnen. For at det skal bli virkelighet, er det viktig at ungdom:

1. Bli sett av gjengen
Det er ikke sant at gutter ikke gråter. Vi skal vise unge gutter at det finnes måter å bli sett, uten å måtte være tøffest i gjengen. Vi trenger alle trygge fellesskap å ta del i. Det skal vi skape gjennom:
 • å lage møteplasser hvor ungdom kan finne fellesskap og tilhørighet.
 • å snakke med unge gutter om de vanskelige forventningene til hvordan "ekte menn" skal være.
Det blir gitt opplæring i rettigheter og demokrati for å skape endring. Slik kan ungdom skape en bedre fremtid, og påvirke politikk.

2. Bli sett på skolen
Det er lett å falle utenfor på skolen. Med hjelp til lekser og til alt det sosiale og følelsesmessige rundt skolen, skal det bli lettere for ungdom som sliter å komme seg gjennom. Vi skal:
 • tilby støtte til ungdom som sliter med vanskelige tanker.
 • hjelpe til med lekser og andre ting som kan gjøre skolen litt lettere.
Gjennom terapi og samtale lærer ungdom hvordan de bedre kan håndtere stress og vanskelige opplevelser, for å fungere bedre i hverdagen.

3. Bli sett av verden
Sør-Afrika er et urettferdig land hvor mange ikke blir sett og hørt av politikerne. Men ungdom burde selv få være med å skape et mer rettferdig samfunn. Vi skal:
 • skolere ungdom i hvilke rettigheter de har.
 • skolere ungdom i hvordan de kan være med å påvirke politikk.
Utdanning skaper muligheter, og bidrar til utvikling for mennesker og samfunn. Ungdom skal styre verden i morgen, og hvis vi skal skape bærekraftig utvikling, er våre perspektiver viktige i dag. Ungdom er en av verdens viktigste ressurser.


mandag 13. september 2021

Rekk opp hånda! ep. 155: OD og Internasjonal uke 2021 med Hedda Oven HalvorsenHver høst arrangeres Operasjon Dagsverk og internasjonal uke. Men; OD er mye mer enn en dag der ungdommer jobber inn penger til årets prosjekt. OD er en solidaritetsaksjon og holdningskampanje av og for ungdom der målet er å bevisstgjøre elevene på internasjonale spørsmål.

Hedda Oven Halvorsen er leder i Operasjon Dagsverk. Hun er gjest i ukas episode av Rekk opp hånda.

- Å myndiggjøre ungdom er et av våres viktigste mål, sier hun. Operasjons dagsverk skal være elevstyrt.

I denne episoden får du tips til hvordan skolen din kan arrangere OD og internasjonal uke, og hvordan du setter sammen en skolekomite som blir ansvarlig for gjennomføringen av alle de ulike aktivitetene og oppleggene.


Internasjonale uker arrangeres fra 18. til 29. oktober og selve OD-dagen er torsdag 4. november.


Alle skoler som gjennomfører Internasjonal uke og OD-dagen må ha en skolekomite. OD skal være et elevstyrt prosjekt og skolekomiteen må bestå av elever sammen med en lærer eller to. Det kan også være lurt at du lar elevene dine høre denne episoden som en forberedelse.


Husk at du også kan bestille folk fra OD og få besøk på skolen din. Dette gjelder hele landet. I år tilbyr de foredrag om årets prosjekt, om tre grunner til at verden er urettferdig, i tillegg kan du bestille gjennomføring av en øvelse med elevene på skolen. Se oversikt her.


Nytt av året er at OD arrangerer flere webinarer. Det neste webinaret finner sted på Verdens lærerdag tirsdag 5. oktober kl 14.00 til 15.30. Temaet er et dypdykk i årets prosjekt: Ungdom i Sør-Afrika. Webinarene er selvfølgelig gratis.

Denne videoen er fin å vise til elevene dine. Der får du høre hvorfor det er lurt å delta på OD:


Foto: Martin Johannessen

torsdag 9. september 2021

Podcaster du kan bruke i klasserommet - sortert etter fagPodcaster er tilgjengelig overalt og kan være fine å bruke i klasserommet. Det gjelder bare å finne de som egner seg best til dine elever. I dette blogginnlegget finner du podcaster du kan bruke - sortert etter fag.

Av Martin Johannessen

Hvis du trenger å søke opp et emne på en hvilken som helst podcast er søkemotoren Listen Notes suveren. Enkel og gratis å bruke. Søk på nesten hva som helst og du vil få en liste med tips.

Hvis du har lyst til å komme i gang med podcast i med dine elever, kan du ta en titt på denne guiden: Kom i gang med podcast i klasserommet (Lærerbloggen, 2020).

Jeg tar veldig gjerne imot tips til andre podcaster som er fagrelaterte!


NORSK
Fra Snorre til Snap
Apple - Spotify
Bli eksamensklar med Mina og Victoria! Om du skal opp i norsk eksamen som elev eller privatist er dette podcasten for deg. Vi går gjennom pensum fra norskfaget på videregående.

Kjente bøker på 4 minutter
NRK - Apple - Spotify
Hvor ofte har du ikke kjent på følelsen av at det var bøker du burde ha lest? Frykt ikke! Radioprogrammet Utakt har fått hjelp av forfatter og litteraturviter Janne Stigen Drangsholt. Nå kan du lære deg en bok på kun få minutter! Etterpå kan du enkelt briljere med kunnskapen i sosiale lag, og ingen vil kunne avsløre at du ikke har lest bøkene.

Snipp Snapp Snute: 
Apple - Spotify
Hver uke leser Snipp Snapp Snute eventyr for barn og store, som du kan lytte til hvor du vil – i bilen, i senga før du legger deg, mens du tegner et troll, hos bestemor.

PodKæst: Apple - Spotify
PodKæst er en podkastserie for ungdom. I hver episode inviterer programleder Felipe "Fela" Orellana en ny gjest for å snakke om bøker, lesing og livet. Det er organisasjonen Leser søker bok som produserer podcasten. De jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. I denne podkasten blir du bedre kjent med bøkene de jobber med.

Akademisk skrivingApple - Spotify
Bli en bedre student mens du jogger, vasker huset eller sitter på bussen. Podkasten om akademisk skriving er et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Unge !leser: Spotify - Apple - Foreningen !les
I podkasten unge !leser snakker unge lesere om bøker med forfattere og hverandre. Hvert år deltar mer enn 400 000 barn og unge i Foreningen !les sine ulike prosjekter. De leser, diskuterer og vurderer årets litteratur, både for barn, ungdom og voksne. I prosjekter som Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris samtaler de unge leserne med de prisnominerte forfatterne. I podkasten unge !leser publiserer Foreningen !les disse og andre litteratursamtaler.


REALFAG
Abels tårn
NRK - Apple - Spotify
Ditt fyrtårn i den postfaktuelle tåka. Hver uke sender lytterne oss en bunke geniale spørsmål. Tre forskere navigerer gjennom jungelen av alternative fakta i jakten på sannheten om hvordan verden fungerer.. Blir det tidevann i et melkeglass? Suger våte kluter bedre enn tørre? Stopper tiden i et sort hull? Hvor lang blir jorda om den gjøres om til en agurk?

Snakke matte: Spotify 
Aschehoug Undervisning har lansert Snakke matte. Hvordan skaper vi et klasserom der elevene får utforske, snakke matte med hverandre og selv oppdage matematiske sammenhenger?

Podkasten tar for seg matte på 5.–10. trinn, men du vil også finne episoder om utforskende undervisning i hele skoleløpet, metoder for å engasjere elevene uansett alder og hvordan foresatte kan hjelpe med matte hjemme.

Asbjørn Lerø Kongsnes er forfatter for læremiddelet Matemagisk og lærer på Marikollen ungdomsskole. Andreas Stien-Leenderts er lærer på Høyenhall skole og programleder for podkasten Utforsk.

HjernepoddenApple - Spotify
Vi vil gjerne ha en robust og sterk hjerne som tåler en «trøkk». I denne serien møter du hjerneforskere og alminnelige folk med en hjerne (!) som snakker om hvordan vi får god hjernehelse. Hjernen er uerstattelig. Hjernen styrer livet ditt. Hjernen er deg! En podkast av Hjernerådet med programleder Pia Pedersen.

Lørn.Tech
Apple - Spotify
Vi i LØRN.TECH inviterer hele Norge til læringsdugnad for teknologi. Silvija Seres & venner skaper en ny norsk plattform for livslang læring. Dette gjør vi gjennom korte og konkrete podkastepisoder med noen av landets fremste innenfor de ulike teknologikategoriene.

Smartere på 10 minutter: NRK - Apple - Spotify
Hvorfor sier vi "hallo"? Er 5G helseskadelig? Finnes det noe som lever evig? Selda Ekiz gir deg vitenskapelige fun facts op en morsom og lærerik måte.

Verdens ekleste podkast: NRK 
Bli med på laboratoriet til Alexander H. Sandtorv og Bæsjemonsteret. De synes alt som er ekkelt er spennende.


SAMFUNNSFAG OG KRLE
Fortell meg om!: 
Apple - Spotify
Fortell meg om er podkasten for alle barn som vil vite mer om hvordan verden henger sammen. Still et spørsmål - og vips - så får du en radioreise inn i det du lurer på. Podkasten er laget av Tine Eide og gis ut i samarbeid med Deichmanske bibliotek

Historiepodden
Apple - Spotify
Verdenshistorien har utrolig mye fascinerende å by på. Her serveres du heftige begivenheter, og møter noen av tidenes mest fengslende helter og skurker, svindlere og bedragere.

Forklart
Aftenposten - Apple - Spotify
En podcast fra Aftenposten. Her får du de største nyhetssakene forklart på 15 minutter. Ypperlig i for eksempel samfunnsfagtimene. De har også en Forklart Junior for de yngre elevene.

JuniorrådetAftenposten - Apple - Spotify
Dette er en podkast for barn, også den produsert av Aftenposten. Den skal hjelpe elevene med å forstå og takle små og store problemer du møter på skolen, hjemme og på nett.

Magefølelsen
Apple - Spotify
Hva betyr det å følge magefølelsen, lytte til hjertet og leve i tråd med egne verdier? I podkasten snakker Therese med inspirerende damer som virkelig har vært modige, åpne, ærlige, engasjerte, sårbare og innovative på veien. De forteller om veien som tidvis har vært humpete og preget av både utfordringer, muligheter, oppturer og nedturer.

KRLEpoddenApple - Spotify
Dette er en podkast om KRLE-faget og religion i skolen. Episodene kan brukes i undervisningen, og fungerer som en plattform hvor de som jobber med faget kan utveksle ideer, argumenter og perspektiver.

Hele historien: NRK - Apple - Spotify
En podcast fra NRK med sterke historier fra norsk virkelighet. Fortalt av de som opplevde dem. Podcasten tar for seg hendelser som har gjort inntrykk i offentligheten og media.

Opplysningsvesenet - en podcast om selvkritisk tenkning: Nettsted - Apple - Spotify
I denne podkasten inviterer forfatterparet Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad en rekke kjente gjester for å diskutere temaer som blant annet kildekritikk, bruk av statistikk, konspirasjonsteorier og kognitive feilslutninger.


KRØ
Krø: Apple - Spotify
Krø er en podcast om kroppsøving med lærer Ove Østerlie.


ENGELSK
Audio Poem of the Day: NettsideApple - Spotify
Dette er en podcast som legger ut et nytt dikt hver dag. Ypperlig i engelsktimene fordi du får høre den riktige uttalen. De kan være fine å bruke som en del av den digitale undervisningen. Diktene er dessuten tilgjengelige som tekst.

Hardcore History: Nettsted
Apple - Spotify
Mange mener dette er den best epodcasten av dem alle! Episodene er muligens for lange til å spille av i klasserommet, men kvaliteten er skyhøy. Det er journalist Dan Carlin som er ansvarlig for podcasten.

Encyclopedia Womannica
Apple - Spotify
Dette er en podcast med korte episoder om bemerkelsesverdige kvinner gjennom historien. Serien tar deg gjennom forskjellige kulturer, land og århundrer og setter søkelys på kvinner hvis historier ofte har blitt oversett av dominerende historiske fortellinger.


Flere gode tips her:

Listen and Learn: The 40 Best Educational Podcasts in 2021

Edutopia: 8 Podcasts for Learning

mandag 6. september 2021

Rekk opp hånda! ep. 154: Droner, VR og dataspill i undervisningen med Sigrid Sjåstad og Anne-Marit Selstø Rathke


 
Hvordan kan bruk av droner føre til at undervisningen blir mer spennende? Kan VR gi elevene andre typer opplevelser enn de ellers ville fått? Hvordan kan du bruke dataspill på en pedagogisk måte i klasserommet?

Digital læringsteknologi har kommet for å bli. Det gjelder bare å vite hvilke verktøy man skal bruke og hvordan. I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om bruk av VR, droner og dataspill i undervisningen på ungdomstrinnet.

Sigrid Sjåstad og Anne-Marit Selstø Rathke som begge jobber på Rothaugen ungdomsskole i Bergen og underviser i matematikk og naturfag i hver sine klasser, men utvikler oppleggene sammen.

- Godt samarbeid og god kultur for deling er viktig, sier de.

På Rothaugen skole har de innredet et framtidens klasserom med alt utstyr du trenger: store stasjonære pc-er med stor skjerm, kraftige spillmaskiner, klassesett med VR-briller, nettbrett og eget podcaststudio. Det er et rom utviklet for digital læring.

- God bruk av digitale verktøy bidrar til  mer utforskende undervisning og utforskende metoder i klasserommet. På sitt aller beste sørger det for økt motivasjon og opplevelse av mestring, sier Sjåstad og Rathke.

Sjåstad og Rathke har mange ideer til fornuftig bruk av Minecraft og andre spill i undervisningene. De bruker ogspå droner og VR på en måte som gjør elevene nysgjerrige på det de skal lære.

Trenger du input og kreative ideer til digital læring i klasserommet? Da er denne episoden noe for deg.


Hør også:lørdag 4. september 2021

Boktips: "Foreldremøtet" av Gøril Lyngstad


 
Dette er en bok jeg har venta på lenge. En praktisk bok om hvordan man best kan gjennomføre foreldremøtet. "Foreldremøtet" er en ny bok i Skoleserien fra Cappelen Damm Akademisk.

Av Martin Johannessen

- Et godt samarbeid mellom skolen og foreldrene har stor betydning for elevenes trivsel og læring. Med litt investering i forkant, tydelig mål og styrt opplegg kan foreldremøtene bli noe alle ser fram til, skriver Gøril Lyngstad i boka.

- Foreldrene må få større plass på foreldremøtene.

Trenger vi egentlig foreldremøtene? Hvem er de til for, og hva skal de brukes til? Foreldre gruer seg og læreren kjeder seg – eller var det motsatt? Sånn trenger det ikke være.

Et godt samarbeid mellom skolen og foreldrene har stor betydning for elevenes trivsel og læring. Med litt investering i forkant, tydelig mål og styrt opplegg kan foreldremøtene bli noe alle ser fram til.

24 prosent av spurte foreldre oppgir at de hverken var innkalt til digitalt eller fysisk foreldremøte i løpet av koronaåret. Derfor er det ekstra viktig i høst, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

– Foreldremøtene har mange steder nærmest stivnet i en egen sjanger, hvor det er lagt opp til enveisinformasjon fra skolen, og foreldrene sitter tause helt til de skal gå hjem. Slik bør det jo ikke være, sier Gøril Lyngstad i et intervju i Aftenposten.

I denne episoden av Rekk opp hånda snakker jeg med Gøril Lyngstad og lærer May Iren Jakobsen om hvordan vi kan gjennomføre alle de ulike møtene med foreldrene på best måte:


Les også:Du er innkalt til foreldremøte. Slik blir det best for alle parter. (Aftenposten, 2021)

-------------------------------------------------------------

Gøril Lyngstad er inspektør i Osloskolen og har erfaring med foreldresamarbeid fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), som lærer, rådgiver, avdelingsleder og som forelder til to barn.