mandag 29. november 2021

Rekk opp hånda! ep. 168: Mobbeforebygging i fellesskapsperspektiv - med Selma Lyng og Jorun SandsmarkDet er de voksnes ansvar at elevene opplever tilhørighet til fellesskapet på skolen. Det er de voksnes ansvar at alle elevene blir inkludert. Men; Elevundersøkelsen høsten 2020 viser at cirka 6 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Samtidig øker andelen elever som mobbes digitalt.

Mobbing er mekanismer der utrygghet sprer seg i grupper, mer enn individuelle årsaker hos enkeltbarn. Mobbing er altså sosiale prosesser på avveie.

Arbeidet mot mobbing har likevel vært (og er vel fremdeles) rettet mot enkeltelever og ikke mot skolen som helhet. Hvorfor er dette så vanskelig å snu?


Jorun Sandsmark er spesialrådgiver i avdeling oppvekst, kultur og utdanning i KS og alt som har med lærerutdanning og profesjonsutvikling å gjøre. Sammen med Frode Restad er hun en av redaktørene av boka “Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv”.

Selma Lyng er seniorforsker ved OsloMet og har en doktorgradgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun forsker på skolemiljø, mobbing og krenkelser og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen - desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp). Hun er en av bidragsyterne i boka og skriver om fellesskapende didaktikk og undervisning, og om utfordringer og muligheter.

Vi snakker om fellesskapende didaktikk og undervisning som forebygging mot mobbing i ukens episode av Rekk opp hånda.Boktips:

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv, av Jorun Sandsmark og Frode Restad
Boka presenterer en forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, forårsaket av barn og unges eksistensielle behov for å høre til og frykt for å bli utestengt fra fellesskapet. En slik forståelse krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av fellesskapet i skolen.

Gjennom begrepet fellesskapende didaktikk retter boka oppmerksomheten mot skolens kjernevirksomhet – undervisningen – og hvordan denne kan skape fellesskap mellom elever og forebygge mobbing. Praktiske erfaringer og refleksjoner fra lærere, ledere og skoleeiere viser hva mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv kan være, og hvordan det kan utøves.

Bokas hovedbudskap er at det er mulig å tenke nytt i arbeidet mot mobbing.

Foto: Martin Johannessen

Rekk opp hånda! ep. 168: Mobbeforebygging i fellesskapsperspektiv - med Selma Lyng og Jorun SandsmarkDet er de voksnes ansvar at elevene opplever tilhørighet til fellesskapet på skolen. Det er de voksnes ansvar at alle elevene blir inkludert. Men; Elevundersøkelsen høsten 2020 viser at cirka 6 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Samtidig øker andelen elever som mobbes digitalt.

Mobbing er mekanismer der utrygghet sprer seg i grupper, mer enn individuelle årsaker hos enkeltbarn. Mobbing er altså sosiale prosesser på avveie.

Arbeidet mot mobbing har likevel vært (og er vel fremdeles) rettet mot enkeltelever og ikke mot skolen som helhet. Hvorfor er dette så vanskelig å snu?


Jorun Sandsmark er spesialrådgiver i avdeling oppvekst, kultur og utdanning i KS og alt som har med lærerutdanning og profesjonsutvikling å gjøre. Sammen med Frode Restad er hun en av redaktørene av boka “Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv”.

Selma Lyng er seniorforsker ved OsloMet og har en doktorgradgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun forsker på skolemiljø, mobbing og krenkelser og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen - desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp). Hun er en av bidragsyterne i boka og skriver om fellesskapende didaktikk og undervisning, og om utfordringer og muligheter.

Vi snakker om fellesskapende didaktikk og undervisning som forebygging mot mobbing i ukens episode av Rekk opp hånda.Boktips:

Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv, av Jorun Sandsmark og Frode Restad
Boka presenterer en forståelse av mobbing som sosiale prosesser på avveie, forårsaket av barn og unges eksistensielle behov for å høre til og frykt for å bli utestengt fra fellesskapet. En slik forståelse krever nye tiltak og strategier for å forebygge mobbing gjennom å bidra til at alle elever opplever at de er en del av fellesskapet i skolen.

Gjennom begrepet fellesskapende didaktikk retter boka oppmerksomheten mot skolens kjernevirksomhet – undervisningen – og hvordan denne kan skape fellesskap mellom elever og forebygge mobbing. Praktiske erfaringer og refleksjoner fra lærere, ledere og skoleeiere viser hva mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv kan være, og hvordan det kan utøves.

Bokas hovedbudskap er at det er mulig å tenke nytt i arbeidet mot mobbing.

Foto: Martin Johannessen

lørdag 27. november 2021

Rekk opp hånda! ep. 167: 10 nettsteder du kan bruke i norskJakten på gode nettsteder til bruk i undervisninga tar aldri slutt og det dukker stadig opp nye nettsteder som er relevant og interessant for akkurat ditt fag.

I denne episoden tipser jeg deg om 10 gode nettsteder du kan bruke i norsktimene. På alle nettstedene finner du mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Nyttig til både planlegging og gjennomføring av undervisning.

Rekk opp hånda! ep. 167: 10 nettsteder du kan bruke i norskJakten på gode nettsteder til bruk i undervisninga tar aldri slutt og det dukker stadig opp nye nettsteder som er relevant og interessant for akkurat ditt fag.

I denne episoden tipser jeg deg om 10 gode nettsteder du kan bruke i norsktimene. På alle nettstedene finner du mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Nyttig til både planlegging og gjennomføring av undervisning.

mandag 22. november 2021

Rekk opp hånda! ep. 166: Ungdom som flykter til Norge - med Ingeborg Aspfors-Sveen, Mohd og Shilan Ahmadian


 
Mohd hadde bodd hele sitt liv i en palestinsk flyktningleir utenfor Damaskus i Syria. Familien hadde bodd der i generasjoner, helt siden 1948. Han var 16 år og satt og spilte Counter-Strike da bombeangrepet kom.

- Det var som om krigen i spillet fylte rommet mitt, sier han. Mohd forteller sin historie om oppveksten i en flyktningleir og den dramatiske flukten til Norge i denne episoden av Rekk opp hånda.

Det er over 80 millioner flyktninger i verden og cirka 34 millioner som har flyktet fra sitt hjemland til et annet land. I snitt er de som flykter på flukt i 17 år! Noen av dem kommer aldri frem. Noen av dem kommer til Norge og noen av dem er ungdommer. Hvorfor måtte de flykte?

I mange norske klasserom sitter det elever som har flyktet. Dette er ungdom som har forlatt alt de eier, reist fra stedet de kalte hjem, og gått en farlig vei i håp om å finne trygghet.

Shilan Ahmadian og Ingeborg Aspfors-Sveen er begge lærere i videregående skole. Sammen med Camilla Bruu Næsmo har de skrevet boka Fortellinger om flukt. Boka er basert på intervjuer med 10 ungdommer de har møtt gjennom årene som lærere. Alle var ungdommer da de kom til Norge. Alle bærer med seg sterke historier og et ønske om å fortelle dem videre

Boka løfter fram forskjellige sider ved det å flykte, og sammen gir historiene innblikk i temaer som ensomhet, identitet, utenforskap og håp. Målet med boka er å gi unge mennesker bak statistikken og nyhetsoverskriftene et ansikt. De ti historiene er fortalt av skoleelever til lærere, og så gjenfortalt i bokform av disse lærerne.

Historiene i boka egner seg godt å bruke i undervisningen. Hver historie er illustrert av Stian Hole og har en faktatekst som gir deg nødvendig kontekst som en ramme til historiene. I innledningen får du tips til hvordan du kan bruke tekstene i klasserommet.


Foto: Martin Johannessen

Rekk opp hånda! ep. 166: Ungdom som flykter til Norge - med Ingeborg Aspfors-Sveen, Mohd og Shilan Ahmadian


 
Mohd hadde bodd hele sitt liv i en palestinsk flyktningleir utenfor Damaskus i Syria. Familien hadde bodd der i generasjoner, helt siden 1948. Han var 16 år og satt og spilte Counter-Strike da bombeangrepet kom.

- Det var som om krigen i spillet fylte rommet mitt, sier han. Mohd forteller sin historie om oppveksten i en flyktningleir og den dramatiske flukten til Norge i denne episoden av Rekk opp hånda.

Det er over 80 millioner flyktninger i verden og cirka 34 millioner som har flyktet fra sitt hjemland til et annet land. I snitt er de som flykter på flukt i 17 år! Noen av dem kommer aldri frem. Noen av dem kommer til Norge og noen av dem er ungdommer. Hvorfor måtte de flykte?

I mange norske klasserom sitter det elever som har flyktet. Dette er ungdom som har forlatt alt de eier, reist fra stedet de kalte hjem, og gått en farlig vei i håp om å finne trygghet.

Shilan Ahmadian og Ingeborg Aspfors-Sveen er begge lærere i videregående skole. Sammen med Camilla Bruu Næsmo har de skrevet boka Fortellinger om flukt. Boka er basert på intervjuer med 10 ungdommer de har møtt gjennom årene som lærere. Alle var ungdommer da de kom til Norge. Alle bærer med seg sterke historier og et ønske om å fortelle dem videre

Boka løfter fram forskjellige sider ved det å flykte, og sammen gir historiene innblikk i temaer som ensomhet, identitet, utenforskap og håp. Målet med boka er å gi unge mennesker bak statistikken og nyhetsoverskriftene et ansikt. De ti historiene er fortalt av skoleelever til lærere, og så gjenfortalt i bokform av disse lærerne.

Historiene i boka egner seg godt å bruke i undervisningen. Hver historie er illustrert av Stian Hole og har en faktatekst som gir deg nødvendig kontekst som en ramme til historiene. I innledningen får du tips til hvordan du kan bruke tekstene i klasserommet.


Foto: Martin Johannessen

lørdag 20. november 2021

Undervisningsressurser om 22. juli-terroren 2011


 
Terrorangrepet 22. juli 2011 er en av få eksplisitte hendelser som er med i de nye læreplanene. Det betyr at vi lærere må ha nok kunnskap og kompetans for å undervise om dette i klasserommet.

22. juli er omtalt i samfunnsfag under tverrfaglig tema:

Samfunnsfag skal bidra til at elevene kan delta i og videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlingen i Norge 22. juli 2011 skal inngå i opplæringen om dette.

I dette blogginnlegget har jeg samlet en rekke gode ressurser du kan bruke i planleggingen og gjennomføringen av undervisning om 22. juli. Du finner undervisningsopplegg, ressurser, boktips, tekster, filmer, tv-serier, podcaster, videoer, taler og mye mer.

Podcast
I denne episoden av Rekk opp hånda snakker jeg med lærer Kenneth Bareksten og Stine Furan, formidler ved 22. juli-senteret i Oslo, om å undervise om 22. juli-terroren:Ti år etter terrorangrepet 22. juli 2011 har det kommet flere gode bøker som kan bidra til å gi nye perspektiver på terroren og konsekvensene av den. Anbefalt av NRK.

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom utstillingerundervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

Her finner du læringsressurser som er egnet til for- og etterarbeid i forbindelse med deltakelse i et av 22. juli-senterets undervisningstilbud, og til selvstendig bruk i undervisningen om 22. juli. Ressursene kan filtreres etter temaer som kan være relevante å ta opp i forbindelse med undervisning om 22. juli, og/eller etter relevante kompetansemål for fag på ungdomstrinnet og for videregående.

Utstillingen i 22. juli-senteret handler om vanskelige temaer og kan gi barn tanker om død og sorg. Selv om små barn ofte ikke forstår disse begrepene fullt ut, kan de likevel få sorgreaksjoner og vise sterk medfølelse for andre. Foreldre bør fortelle om terrorhendelsene 22. juli 2011 på en måte som er tilpasset barnets alder.

Du finner også lenker til flere eksterne ressurser nederst i saken.

Her finner du en rekke taler både som tekst og video fra det offisielle Norge etter 22. juli-terroren, inkludert daværende statsminister Jens Stoltenberg og Kong Harald.

Undervisningsøkten handler om årsaker til terroren 22. juli 2011, da Norge ble utsatt for sitt hittil største terrorangrep. Økten er bygget opp rundt forskjellige kilder. Ulike årsaksforklaringer er presentert, uten at de gir noen endelige svar. Denne økten egner seg godt for et tverrfaglig opplegg med norskfaget. Økten er primært for vgs, men kan også vurderes for 10. trinn.

Utøya er en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland, og hvert år kommer titusenvis norsk og internasjonal ungdom til vårt demokratisenter for å få verktøy til å skape en bedre verden.

- Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier.

I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011.

Her finner du undervisningsopplegg og andre ressurser fra Demokrativerkstedet på Utøya.

Undervisningsoppleggene kan brukes i forkant eller etterkant av et besøk i Demokrativersktedet på Utøya, eller dersom du ønsker å ta opp spørsmål knyttet til 22. juli, demokrati og medborgerskap med klassen din, i Elevrådet på skolen, i ungdomsrådet eller på fritidsklubben.

Wergelandssenteret: Lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli
Her finner du en rekke gode ressurser og du kan søke på tema, fag og trinn.

Fritt Ord og Foreningen !les har samarbeidet om å lage en gratis antologi med utdrag fra bøker som berører 22. juli.

22. juli 2011 opplevde Norge sitt største terrorangrep siden 2. verdenskrig. Hva kan ligge bak slike handlinger? Hvordan kan vi bruke kildekritikk for å unngå at noe slikt hender igjen?

Her ligger en samling av noen utvalgte taler og artikler som er holdt og skrevet av nåværende og tidligere statsminister etter 22.juli 2011.

En søvnig sommerdag i 2011 eksploderer ei bombe på nesten 1 tonn i Regjeringskvartalet i Oslo. En enslig høyre-ekstrem terrorist står bak angrepet som dreper 8 personer og skader flere hundre. Norge og verden er i sjokk.

Podkast: 10 år etter 22.juli: Hvordan undervise barn og unge om temaet? (Universitetet i Oslo)
22. juli-terroren er nå en del av læreplanene i skolen. Men undervisningen vet vi overraskende lite om. Lærere og skoleklasser har mulighet til å utvide undervisningstilbudet ved å dra til Læringssenteret på Utøya.

De tar imot de skadde. De trøster de etterlatte. De prøver å forstå. Dette er historien om de som var på jobb da terroren rammet Norge.

"Arven etter 22.juli" handler om det siste tiåret i Norge, sett gjennom øynene til tre ungdommer som overlevde terroren. Hvordan har det gått med livene deres etter at rosene forsvant og rettsoppgjøret var fullført? Og har vi som samfunn klart å holde løftene fra rosetogene om mer demokrati, toleranse og humanisme?

Film: Utøya 22. juli (Regi: Erik Poppe, 2018) (TV2 Viaplay)
Filmen handler om dagen vi aldri glemmer, men vanskelig kan forstå. NRK skriver:

"Utøya 22. juli er alt annet enn lett å se, men den er uhyre godt laget, vanvittig godt spilt og den er et ekstremt viktig ledd i å adressere terroren som rammet oss alle."

Film: Til ungdommen (Regi: Kari Anne Moe, 2012) (Filmrommet)
De ville forandre verden. Så kom sommeren som forandret dem. "Til Ungdommen" følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted.

Sana, Henrik, Haakon og Johanne er medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti, og forbereder seg til valgkampen 2011 med intens debattrening. 22. juli følger filmteamet Johanne på Utøya, og reiser deretter tilbake til Oslo for å møte Sana i sentrum på ettermiddagen. Så smeller det…

Film: Rekonstruksjon Utøya (Regi Carl Javer, 2018)
Seks år etter terrorangrepet kommer fire overlevende fra Utøya sammen i et filmstudio i Nord-Norge. De er sammen med tolv ungdommer som ønsker å forstå og hjelpe. En psykolog er tilstede i hele prosjektet. Sammen i studioet rekonstruerer de overlevende sine minner om hva som skjedde på Utøya. Denne filmen dokumenterer prosessen.

Film: Generasjon Utøya (Regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen)
Fire unge kvinner som overlevde Utøya har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. De tør drømme om og kjempe for en bedre framtid.

De unge politikerne opplevde å bli dødelig såret, eller de så sine venner og kjæreste bli drept. Felles for dem alle er at de er tvunget til å bearbeide det som skjedde, og har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på. De kjemper videre ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av en hel ungdomsgenerasjon, samtidig som de gir håp til et helt land og folk.

De som begynner på ungdomsskolen til høsten, var bare to–tre år da Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. De husker ikke hvor de var, eller hvordan de fikk høre om terroren. De husker ikke hvordan vi voksne stimlet sammen rundt tv-en, fulgte med på nettavisene og sendte SMSer for å forsikre oss om at alle kjente var trygge.

Artikkel: Alle skal nå lære om 22. juli på skolen (Dagsavisen, 2021)
Når de går ut av 10. klasse skal alle norske elever ha lært om terroren 22. juli. Men når og nøyaktig hvordan, er opp til lærerne og skolene.

Artikkel: Oppdraget om å lage lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli (NTNU)
- Parallelt med at vi har jobbet med oppdraget, har det også pågått en diskusjon om hvorvidt 22. juli burde nevnes eksplisitt som et tema i de nye læreplanene som ble innført nå høsten 2020. Det ble til slutt sånn at 22. juli er eksplisitt nevnt – i planen for samfunnsfag, i tilknytning til det tverrfaglige temaet "demokrati og medborgerskap".

Nettressurs: Demokrativerksted på Utøya
Ressursen strukturerer kunnskap knyttet til 22. juli i 7 tema:

1. Angrepene og redningsarbeidet: Hva skjedde 22. juli 2011?

2. Ofrene: Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss?

3. Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli?

4. Rettsprosessene: Hvordan har det norske rettsvesenet behandlet gjerningsmannen og ofrene?

5. Motiver: Hvilke motiver hadde gjerningsmannen for å gjennomføre angrepene 22. juli?

6. Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?

7. Ivareta og videreutvikle demokratiet: Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?


Foto: Roser på minnekonserten, 22. juli 2012 / fotograf Vegard Grøtt NTB Scanpix

Undervisningsressurser om 22. juli-terroren 2011


 
Terrorangrepet 22. juli 2011 er en av få eksplisitte hendelser som er med i de nye læreplanene. Det betyr at vi lærere må ha nok kunnskap og kompetans for å undervise om dette i klasserommet.

22. juli er omtalt i samfunnsfag under tverrfaglig tema:

Samfunnsfag skal bidra til at elevene kan delta i og videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlingen i Norge 22. juli 2011 skal inngå i opplæringen om dette.

I dette blogginnlegget har jeg samlet en rekke gode ressurser du kan bruke i planleggingen og gjennomføringen av undervisning om 22. juli. Du finner undervisningsopplegg, ressurser, boktips, tekster, filmer, tv-serier, podcaster, videoer, taler og mye mer.

Podcast
I denne episoden av Rekk opp hånda snakker jeg med lærer Kenneth Bareksten og Stine Furan, formidler ved 22. juli-senteret i Oslo, om å undervise om 22. juli-terroren:Ti år etter terrorangrepet 22. juli 2011 har det kommet flere gode bøker som kan bidra til å gi nye perspektiver på terroren og konsekvensene av den. Anbefalt av NRK.

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom utstillingerundervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

Her finner du læringsressurser som er egnet til for- og etterarbeid i forbindelse med deltakelse i et av 22. juli-senterets undervisningstilbud, og til selvstendig bruk i undervisningen om 22. juli. Ressursene kan filtreres etter temaer som kan være relevante å ta opp i forbindelse med undervisning om 22. juli, og/eller etter relevante kompetansemål for fag på ungdomstrinnet og for videregående.

Utstillingen i 22. juli-senteret handler om vanskelige temaer og kan gi barn tanker om død og sorg. Selv om små barn ofte ikke forstår disse begrepene fullt ut, kan de likevel få sorgreaksjoner og vise sterk medfølelse for andre. Foreldre bør fortelle om terrorhendelsene 22. juli 2011 på en måte som er tilpasset barnets alder.

Du finner også lenker til flere eksterne ressurser nederst i saken.

Her finner du en rekke taler både som tekst og video fra det offisielle Norge etter 22. juli-terroren, inkludert daværende statsminister Jens Stoltenberg og Kong Harald.

Undervisningsøkten handler om årsaker til terroren 22. juli 2011, da Norge ble utsatt for sitt hittil største terrorangrep. Økten er bygget opp rundt forskjellige kilder. Ulike årsaksforklaringer er presentert, uten at de gir noen endelige svar. Denne økten egner seg godt for et tverrfaglig opplegg med norskfaget. Økten er primært for vgs, men kan også vurderes for 10. trinn.

Utøya er en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland, og hvert år kommer titusenvis norsk og internasjonal ungdom til vårt demokratisenter for å få verktøy til å skape en bedre verden.

- Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier.

I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011.

Her finner du undervisningsopplegg og andre ressurser fra Demokrativerkstedet på Utøya.

Undervisningsoppleggene kan brukes i forkant eller etterkant av et besøk i Demokrativersktedet på Utøya, eller dersom du ønsker å ta opp spørsmål knyttet til 22. juli, demokrati og medborgerskap med klassen din, i Elevrådet på skolen, i ungdomsrådet eller på fritidsklubben.

Wergelandssenteret: Lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli
Her finner du en rekke gode ressurser og du kan søke på tema, fag og trinn.

Fritt Ord og Foreningen !les har samarbeidet om å lage en gratis antologi med utdrag fra bøker som berører 22. juli.

22. juli 2011 opplevde Norge sitt største terrorangrep siden 2. verdenskrig. Hva kan ligge bak slike handlinger? Hvordan kan vi bruke kildekritikk for å unngå at noe slikt hender igjen?

Her ligger en samling av noen utvalgte taler og artikler som er holdt og skrevet av nåværende og tidligere statsminister etter 22.juli 2011.

En søvnig sommerdag i 2011 eksploderer ei bombe på nesten 1 tonn i Regjeringskvartalet i Oslo. En enslig høyre-ekstrem terrorist står bak angrepet som dreper 8 personer og skader flere hundre. Norge og verden er i sjokk.

Podkast: 10 år etter 22.juli: Hvordan undervise barn og unge om temaet? (Universitetet i Oslo)
22. juli-terroren er nå en del av læreplanene i skolen. Men undervisningen vet vi overraskende lite om. Lærere og skoleklasser har mulighet til å utvide undervisningstilbudet ved å dra til Læringssenteret på Utøya.

De tar imot de skadde. De trøster de etterlatte. De prøver å forstå. Dette er historien om de som var på jobb da terroren rammet Norge.

"Arven etter 22.juli" handler om det siste tiåret i Norge, sett gjennom øynene til tre ungdommer som overlevde terroren. Hvordan har det gått med livene deres etter at rosene forsvant og rettsoppgjøret var fullført? Og har vi som samfunn klart å holde løftene fra rosetogene om mer demokrati, toleranse og humanisme?

Film: Utøya 22. juli (Regi: Erik Poppe, 2018) (TV2 Viaplay)
Filmen handler om dagen vi aldri glemmer, men vanskelig kan forstå. NRK skriver:

"Utøya 22. juli er alt annet enn lett å se, men den er uhyre godt laget, vanvittig godt spilt og den er et ekstremt viktig ledd i å adressere terroren som rammet oss alle."

Film: Til ungdommen (Regi: Kari Anne Moe, 2012) (Filmrommet)
De ville forandre verden. Så kom sommeren som forandret dem. "Til Ungdommen" følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted.

Sana, Henrik, Haakon og Johanne er medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti, og forbereder seg til valgkampen 2011 med intens debattrening. 22. juli følger filmteamet Johanne på Utøya, og reiser deretter tilbake til Oslo for å møte Sana i sentrum på ettermiddagen. Så smeller det…

Film: Rekonstruksjon Utøya (Regi Carl Javer, 2018)
Seks år etter terrorangrepet kommer fire overlevende fra Utøya sammen i et filmstudio i Nord-Norge. De er sammen med tolv ungdommer som ønsker å forstå og hjelpe. En psykolog er tilstede i hele prosjektet. Sammen i studioet rekonstruerer de overlevende sine minner om hva som skjedde på Utøya. Denne filmen dokumenterer prosessen.

Film: Generasjon Utøya (Regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen)
Fire unge kvinner som overlevde Utøya har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. De tør drømme om og kjempe for en bedre framtid.

De unge politikerne opplevde å bli dødelig såret, eller de så sine venner og kjæreste bli drept. Felles for dem alle er at de er tvunget til å bearbeide det som skjedde, og har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på. De kjemper videre ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av en hel ungdomsgenerasjon, samtidig som de gir håp til et helt land og folk.

De som begynner på ungdomsskolen til høsten, var bare to–tre år da Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. De husker ikke hvor de var, eller hvordan de fikk høre om terroren. De husker ikke hvordan vi voksne stimlet sammen rundt tv-en, fulgte med på nettavisene og sendte SMSer for å forsikre oss om at alle kjente var trygge.

Artikkel: Alle skal nå lære om 22. juli på skolen (Dagsavisen, 2021)
Når de går ut av 10. klasse skal alle norske elever ha lært om terroren 22. juli. Men når og nøyaktig hvordan, er opp til lærerne og skolene.

Artikkel: Oppdraget om å lage lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli (NTNU)
- Parallelt med at vi har jobbet med oppdraget, har det også pågått en diskusjon om hvorvidt 22. juli burde nevnes eksplisitt som et tema i de nye læreplanene som ble innført nå høsten 2020. Det ble til slutt sånn at 22. juli er eksplisitt nevnt – i planen for samfunnsfag, i tilknytning til det tverrfaglige temaet "demokrati og medborgerskap".

Nettressurs: Demokrativerksted på Utøya
Ressursen strukturerer kunnskap knyttet til 22. juli i 7 tema:

1. Angrepene og redningsarbeidet: Hva skjedde 22. juli 2011?

2. Ofrene: Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss?

3. Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli?

4. Rettsprosessene: Hvordan har det norske rettsvesenet behandlet gjerningsmannen og ofrene?

5. Motiver: Hvilke motiver hadde gjerningsmannen for å gjennomføre angrepene 22. juli?

6. Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?

7. Ivareta og videreutvikle demokratiet: Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?


Foto: Roser på minnekonserten, 22. juli 2012 / fotograf Vegard Grøtt NTB Scanpix

onsdag 17. november 2021

Boktips: "Helhetlig vurderingspraksis i skolen" av Kjell EvensenKjell Evensen er lærer og har skrevet boka Helhetlig vurderingspraksis i skolen. Der skriver han om hvordan lærer og skoler bør arbeide med en helhetlig vurderingspraksis for å møte de forventningene som stilles til vurderingsarbeidet. Du finner mange gode tips til strukturert arbeid med vurdering på ulike måter og i ulike tidsspenn som gradvis er med på å utvikler en god vurderingskultur. Boka anbefales på det varmeste!

Kjell Evensen har blogget om vurdering i flere år og jobbet som lærer på ungdomstrinnet. Han satt i læreplangruppa som jobba med samfunnsfag i forbindelse med fagfornyelsen. Nå jobber ved Høgskolen i Innlandet på avdeling for lærerutdanning og pedagogikk.

Å jobbe med vurderinger av elevenes arbeider; tekster, innleveringer, fremføringer, tar mye av tida til oss lærere. Det er lite som angår elevene mer enn vurderingene de får. Hvordan står det til med elevmedvirkningen på dette området?

Denne boka vil bidra til at lærere og skoler kan utvikle en helhetlig vurderingspraksis i tråd med læreplanverket og vurderingsforskriften.

Vi snakker om forskjellen på å vurdere ferdigheter og å vurdere kompetanse i denne episoden av Rekk opp hånda:


Boka er delt inn i åtte kapitler med tilhørende refleksjonsoppgaver, som kan brukes individuelt eller som utgangspunkt for videre arbeid i profesjonsfellesskapet.

Kapittel 1: Nye føringer og forventninger
Overordnet del av læreplanverket gir lærere og skoler et stort handlingsrom - større enn tidligere læreplanverk. Innenfor dette handlingsrommet kan skolene gjøre profesjonelle vurderinger for å utføre arbeidet sitt til beste for elevenes læring og læringsmiljø.

Kapittel 2: Vurdering og lærelyst
Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-3 er et av formålene med underveisvurderingen at den skal bidra til lærelyst. Arbeidet lærerne og elevene gjør med vurdering, skal gi elever lyst til å lære mer, forbedre arbeidet sitt og øke kompetansen.


Kapittel 3: Å vurdere kompetanse
Dette kapitlet hadde jeg stor nytte av! Det nye kompetansebegrepet har blitt mer komplekst. Hva er forskejllen på å vurdere ferdigheter, kunnskaper og kompetanse?

Kapittel 4: Elevmedvirkning
Det er som sagt lite som angår elevene mer enn hvilke vurderinger de får. Elevmedvirkning i undervisning og vurdering skal gi elevene muligheter til å påvirke sin egen faglige og sosiale utvikling.


Kapittel 5: Tilbakemeldinger
Det finnes mange typer tilbakemeldinger. Alle står sentralt i elevenes læringsprosess. Skoleforskere har for lengst funnet ut at disse tilbakemeldingene har stor effekt.

Kapittel 6: Underveisvurdering og standpunktvurdering
Formålet med underveisvurderingen er å fremme læring, bidra til lærelyst og gi informasjon om hvilket nivå elevene presterer på underveis. Alt som skjer frem til standpunkt, er underveisvurderinger.

Kapittel 7: Dokumentasjon
Vurderingsforskriften krever ikke at underveisvurdering skal dokumenteres. Årsaken til dette er at underveisvurdering er en prosess. Dette kapitlet handler om hva slags dokumentasjon som er hensiktsmessig.

Kapittel 8: Utvikling av helhetlig vurderingskultur
Gjennom stadig å arbeide med en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis, tolkning av regelverk og praksisnær utforsking, kan skolene over tid utvikle en helhetlig vurderingspraksis basert på lovverk og korskning - i en lokal kontekst.

Boktips: "Helhetlig vurderingspraksis i skolen" av Kjell EvensenKjell Evensen er lærer og har skrevet boka Helhetlig vurderingspraksis i skolen. Der skriver han om hvordan lærer og skoler bør arbeide med en helhetlig vurderingspraksis for å møte de forventningene som stilles til vurderingsarbeidet. Du finner mange gode tips til strukturert arbeid med vurdering på ulike måter og i ulike tidsspenn som gradvis er med på å utvikler en god vurderingskultur. Boka anbefales på det varmeste!

Kjell Evensen har blogget om vurdering i flere år og jobbet som lærer på ungdomstrinnet. Han satt i læreplangruppa som jobba med samfunnsfag i forbindelse med fagfornyelsen. Nå jobber ved Høgskolen i Innlandet på avdeling for lærerutdanning og pedagogikk.

Å jobbe med vurderinger av elevenes arbeider; tekster, innleveringer, fremføringer, tar mye av tida til oss lærere. Det er lite som angår elevene mer enn vurderingene de får. Hvordan står det til med elevmedvirkningen på dette området?

Denne boka vil bidra til at lærere og skoler kan utvikle en helhetlig vurderingspraksis i tråd med læreplanverket og vurderingsforskriften.

Vi snakker om forskjellen på å vurdere ferdigheter og å vurdere kompetanse i denne episoden av Rekk opp hånda:


Boka er delt inn i åtte kapitler med tilhørende refleksjonsoppgaver, som kan brukes individuelt eller som utgangspunkt for videre arbeid i profesjonsfellesskapet.

Kapittel 1: Nye føringer og forventninger
Overordnet del av læreplanverket gir lærere og skoler et stort handlingsrom - større enn tidligere læreplanverk. Innenfor dette handlingsrommet kan skolene gjøre profesjonelle vurderinger for å utføre arbeidet sitt til beste for elevenes læring og læringsmiljø.

Kapittel 2: Vurdering og lærelyst
Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-3 er et av formålene med underveisvurderingen at den skal bidra til lærelyst. Arbeidet lærerne og elevene gjør med vurdering, skal gi elever lyst til å lære mer, forbedre arbeidet sitt og øke kompetansen.


Kapittel 3: Å vurdere kompetanse
Dette kapitlet hadde jeg stor nytte av! Det nye kompetansebegrepet har blitt mer komplekst. Hva er forskejllen på å vurdere ferdigheter, kunnskaper og kompetanse?

Kapittel 4: Elevmedvirkning
Det er som sagt lite som angår elevene mer enn hvilke vurderinger de får. Elevmedvirkning i undervisning og vurdering skal gi elevene muligheter til å påvirke sin egen faglige og sosiale utvikling.


Kapittel 5: Tilbakemeldinger
Det finnes mange typer tilbakemeldinger. Alle står sentralt i elevenes læringsprosess. Skoleforskere har for lengst funnet ut at disse tilbakemeldingene har stor effekt.

Kapittel 6: Underveisvurdering og standpunktvurdering
Formålet med underveisvurderingen er å fremme læring, bidra til lærelyst og gi informasjon om hvilket nivå elevene presterer på underveis. Alt som skjer frem til standpunkt, er underveisvurderinger.

Kapittel 7: Dokumentasjon
Vurderingsforskriften krever ikke at underveisvurdering skal dokumenteres. Årsaken til dette er at underveisvurdering er en prosess. Dette kapitlet handler om hva slags dokumentasjon som er hensiktsmessig.

Kapittel 8: Utvikling av helhetlig vurderingskultur
Gjennom stadig å arbeide med en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis, tolkning av regelverk og praksisnær utforsking, kan skolene over tid utvikle en helhetlig vurderingspraksis basert på lovverk og korskning - i en lokal kontekst.

mandag 15. november 2021

Rekk opp hånda! ep. 165: Å undervise om 22. juli - med Kenneth Bareksten og Stine Furan


 

Terrorangrepet 22. juli 2011 er en av ganske få hendelser som er med i de nye læreplanene. Det betyr at vi lærere må ha den kunnskapen og kompetansen som trengs for å undervise om dette i klasserommet.

Hvordan skal vi undervise om 22. juli? Hva med de yngste elevene?

Kenneth Bareksten er lærer på Engebråten ungdomsskole i Oslo der han er kontaktlærer og underviser i norsk og krle. Han har nylig vært på lærerkurs om 22.juli-terroren på Utøya. Det er et kurs som arrangeres på Utøya av Wergelandsenteret, FN-Sambandet, Utøya demokrativerksted og 22. juli-senteret.

Stine Furan er utdannet lærer og historiker. Hun er nå rådgiver og formidler ved 22. juli-senteret i Oslo. Og altså en av arrangørene til dette lærerkurset. 

- Ikke vær redd for å snakke om 22. juli klasserommet, sier hun.

Kenneth Bareksten og Stine Furan er gjester i ukas episode av Rekk opp hånda.Her har jeg samlet en rekke ressurser som alle dreier seg om 22. juli. Jeg tar veldig gjere imot tips om undervisningsopplegg og andre ressurser.

Stå opp å endre verda – hvordan undervise i og om 22. juli (Kenneth Bareksten, 2021)

Ti år etter terrorangrepet 22. juli 2011 har det kommet flere gode bøker som kan bidra til å gi nye perspektiver på terroren og konsekvensene av den. Anbefalt av NRK.

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

Her finner du læringsressurser som er egnet til for- og etterarbeid i forbindelse med deltakelse i et av 22. juli-senterets undervisningstilbud, og til selvstendig bruk i undervisningen om 22. juli. Ressursene kan filtreres etter temaer som kan være relevante å ta opp i forbindelse med undervisning om 22. juli, og/eller etter relevante kompetansemål for fag på ungdomstrinnet og for videregående.

Utstillingen i 22. juli-senteret handler om vanskelige temaer og kan gi barn tanker om død og sorg. Selv om små barn ofte ikke forstår disse begrepene fullt ut, kan de likevel få sorgreaksjoner og vise sterk medfølelse for andre. Foreldre bør fortelle om terrorhendelsene 22. juli 2011 på en måte som er tilpasset barnets alder.

Du finner også lenker til flere eksterne ressurser nederst i saken.

Her finner du en rekke taler både som tekst og video fra det offisielle Norge etter 22. juli-terroren, inkludert daværende statsminister Jens Stoltenberg og Kong Harald.

Undervisningsøkten handler om årsaker til terroren 22. juli 2011, da Norge ble utsatt for sitt hittil største terrorangrep. Økten er bygget opp rundt forskjellige kilder. Ulike årsaksforklaringer er presentert, uten at de gir noen endelige svar. Denne økten egner seg godt for et tverrfaglig opplegg med norskfaget. Økten er primært for vgs, men kan også vurderes for 10. trinn.

Utøya er en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland, og hvert år kommer titusenvis norsk og internasjonal ungdom til vårt demokratisenter for å få verktøy til å skape en bedre verden.

- Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier.

I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011.

Her finner du undervisningsopplegg og andre ressurser fra Demokrativerkstedet på Utøya.

Undervisningsoppleggene kan brukes i forkant eller etterkant av et besøk i Demokrativersktedet på Utøya, eller dersom du ønsker å ta opp spørsmål knyttet til 22. juli, demokrati og medborgerskap med klassen din, i Elevrådet på skolen, i ungdomsrådet eller på fritidsklubben.

Wergelandssenteret: Lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli
Her finner du en rekke gode ressurser og du kan søke på tema, fag og trinn.

Fritt Ord og Foreningen !les har samarbeidet om å lage en gratis antologi med utdrag fra bøker som berører 22. juli.

22. juli 2011 opplevde Norge sitt største terrorangrep siden 2. verdenskrig. Hva kan ligge bak slike handlinger? Hvordan kan vi bruke kildekritikk for å unngå at noe slikt hender igjen?

Her ligger en samling av noen utvalgte taler og artikler som er holdt og skrevet av nåværende og tidligere statsminister etter 22.juli 2011.

En søvnig sommerdag i 2011 eksploderer ei bombe på nesten 1 tonn i Regjeringskvartalet i Oslo. En enslig høyre-ekstrem terrorist står bak angrepet som dreper 8 personer og skader flere hundre. Norge og verden er i sjokk.

Podkast: 10 år etter 22.juli: Hvordan undervise barn og unge om temaet? (Universitetet i Oslo)
22. juli-terroren er nå en del av læreplanene i skolen. Men undervisningen vet vi overraskende lite om. Lærere og skoleklasser har mulighet til å utvide undervisningstilbudet ved å dra til Læringssenteret på Utøya.

De tar imot de skadde. De trøster de etterlatte. De prøver å forstå. Dette er historien om de som var på jobb da terroren rammet Norge.

"Arven etter 22.juli" handler om det siste tiåret i Norge, sett gjennom øynene til tre ungdommer som overlevde terroren. Hvordan har det gått med livene deres etter at rosene forsvant og rettsoppgjøret var fullført? Og har vi som samfunn klart å holde løftene fra rosetogene om mer demokrati, toleranse og humanisme?

Film: Utøya 22. juli (Regi: Erik Poppe, 2018) (TV2 Viaplay)
Filmen handler om dagen vi aldri glemmer, men vanskelig kan forstå. NRK skriver:

"Utøya 22. juli er alt annet enn lett å se, men den er uhyre godt laget, vanvittig godt spilt og den er et ekstremt viktig ledd i å adressere terroren som rammet oss alle."

Film: Til ungdommen (Regi: Kari Anne Moe, 2012) (Filmrommet)
De ville forandre verden. Så kom sommeren som forandret dem. "Til Ungdommen" følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted.

Sana, Henrik, Haakon og Johanne er medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti, og forbereder seg til valgkampen 2011 med intens debattrening. 22. juli følger filmteamet Johanne på Utøya, og reiser deretter tilbake til Oslo for å møte Sana i sentrum på ettermiddagen. Så smeller det…

Film: Rekonstruksjon Utøya (Regi Carl Javer, 2018)
Seks år etter terrorangrepet kommer fire overlevende fra Utøya sammen i et filmstudio i Nord-Norge. De er sammen med tolv ungdommer som ønsker å forstå og hjelpe. En psykolog er tilstede i hele prosjektet. Sammen i studioet rekonstruerer de overlevende sine minner om hva som skjedde på Utøya. Denne filmen dokumenterer prosessen.

Film: Generasjon Utøya (Regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen)
Fire unge kvinner som overlevde Utøya har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. De tør drømme om og kjempe for en bedre framtid.

De unge politikerne opplevde å bli dødelig såret, eller de så sine venner og kjæreste bli drept. Felles for dem alle er at de er tvunget til å bearbeide det som skjedde, og har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på. De kjemper videre ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av en hel ungdomsgenerasjon, samtidig som de gir håp til et helt land og folk.

De som begynner på ungdomsskolen til høsten, var bare to–tre år da Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. De husker ikke hvor de var, eller hvordan de fikk høre om terroren. De husker ikke hvordan vi voksne stimlet sammen rundt tv-en, fulgte med på nettavisene og sendte SMSer for å forsikre oss om at alle kjente var trygge.

Artikkel: Alle skal nå lære om 22. juli på skolen (Dagsavisen, 2021)
Når de går ut av 10. klasse skal alle norske elever ha lært om terroren 22. juli. Men når og nøyaktig hvordan, er opp til lærerne og skolene.

Artikkel: Oppdraget om å lage lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli (NTNU)
- Parallelt med at vi har jobbet med oppdraget, har det også pågått en diskusjon om hvorvidt 22. juli burde nevnes eksplisitt som et tema i de nye læreplanene som ble innført nå høsten 2020. Det ble til slutt sånn at 22. juli er eksplisitt nevnt – i planen for samfunnsfag, i tilknytning til det tverrfaglige temaet "demokrati og medborgerskap".

Nettressurs: Demokrativerksted på Utøya
Ressursen strukturerer kunnskap knyttet til 22. juli i 7 tema:

1. Angrepene og redningsarbeidet: Hva skjedde 22. juli 2011?

2. Ofrene: Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss?

3. Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli?

4. Rettsprosessene: Hvordan har det norske rettsvesenet behandlet gjerningsmannen og ofrene?

5. Motiver: Hvilke motiver hadde gjerningsmannen for å gjennomføre angrepene 22. juli?

6. Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?

7. Ivareta og videreutvikle demokratiet: Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?


Foto: Martin Johannessen

Rekk opp hånda! ep. 165: Å undervise om 22. juli - med Kenneth Bareksten og Stine Furan


 

Terrorangrepet 22. juli 2011 er en av ganske få hendelser som er med i de nye læreplanene. Det betyr at vi lærere må ha den kunnskapen og kompetansen som trengs for å undervise om dette i klasserommet.

Hvordan skal vi undervise om 22. juli? Hva med de yngste elevene?

Kenneth Bareksten er lærer på Engebråten ungdomsskole i Oslo der han er kontaktlærer og underviser i norsk og krle. Han har nylig vært på lærerkurs om 22.juli-terroren på Utøya. Det er et kurs som arrangeres på Utøya av Wergelandsenteret, FN-Sambandet, Utøya demokrativerksted og 22. juli-senteret.

Stine Furan er utdannet lærer og historiker. Hun er nå rådgiver og formidler ved 22. juli-senteret i Oslo. Og altså en av arrangørene til dette lærerkurset. 

- Ikke vær redd for å snakke om 22. juli klasserommet, sier hun.

Kenneth Bareksten og Stine Furan er gjester i ukas episode av Rekk opp hånda.Her har jeg samlet en rekke ressurser som alle dreier seg om 22. juli. Jeg tar veldig gjere imot tips om undervisningsopplegg og andre ressurser.

Stå opp å endre verda – hvordan undervise i og om 22. juli (Kenneth Bareksten, 2021)

Ti år etter terrorangrepet 22. juli 2011 har det kommet flere gode bøker som kan bidra til å gi nye perspektiver på terroren og konsekvensene av den. Anbefalt av NRK.

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

Her finner du læringsressurser som er egnet til for- og etterarbeid i forbindelse med deltakelse i et av 22. juli-senterets undervisningstilbud, og til selvstendig bruk i undervisningen om 22. juli. Ressursene kan filtreres etter temaer som kan være relevante å ta opp i forbindelse med undervisning om 22. juli, og/eller etter relevante kompetansemål for fag på ungdomstrinnet og for videregående.

Utstillingen i 22. juli-senteret handler om vanskelige temaer og kan gi barn tanker om død og sorg. Selv om små barn ofte ikke forstår disse begrepene fullt ut, kan de likevel få sorgreaksjoner og vise sterk medfølelse for andre. Foreldre bør fortelle om terrorhendelsene 22. juli 2011 på en måte som er tilpasset barnets alder.

Du finner også lenker til flere eksterne ressurser nederst i saken.

Her finner du en rekke taler både som tekst og video fra det offisielle Norge etter 22. juli-terroren, inkludert daværende statsminister Jens Stoltenberg og Kong Harald.

Undervisningsøkten handler om årsaker til terroren 22. juli 2011, da Norge ble utsatt for sitt hittil største terrorangrep. Økten er bygget opp rundt forskjellige kilder. Ulike årsaksforklaringer er presentert, uten at de gir noen endelige svar. Denne økten egner seg godt for et tverrfaglig opplegg med norskfaget. Økten er primært for vgs, men kan også vurderes for 10. trinn.

Utøya er en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland, og hvert år kommer titusenvis norsk og internasjonal ungdom til vårt demokratisenter for å få verktøy til å skape en bedre verden.

- Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier.

I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011.

Her finner du undervisningsopplegg og andre ressurser fra Demokrativerkstedet på Utøya.

Undervisningsoppleggene kan brukes i forkant eller etterkant av et besøk i Demokrativersktedet på Utøya, eller dersom du ønsker å ta opp spørsmål knyttet til 22. juli, demokrati og medborgerskap med klassen din, i Elevrådet på skolen, i ungdomsrådet eller på fritidsklubben.

Wergelandssenteret: Lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli
Her finner du en rekke gode ressurser og du kan søke på tema, fag og trinn.

Fritt Ord og Foreningen !les har samarbeidet om å lage en gratis antologi med utdrag fra bøker som berører 22. juli.

22. juli 2011 opplevde Norge sitt største terrorangrep siden 2. verdenskrig. Hva kan ligge bak slike handlinger? Hvordan kan vi bruke kildekritikk for å unngå at noe slikt hender igjen?

Her ligger en samling av noen utvalgte taler og artikler som er holdt og skrevet av nåværende og tidligere statsminister etter 22.juli 2011.

En søvnig sommerdag i 2011 eksploderer ei bombe på nesten 1 tonn i Regjeringskvartalet i Oslo. En enslig høyre-ekstrem terrorist står bak angrepet som dreper 8 personer og skader flere hundre. Norge og verden er i sjokk.

Podkast: 10 år etter 22.juli: Hvordan undervise barn og unge om temaet? (Universitetet i Oslo)
22. juli-terroren er nå en del av læreplanene i skolen. Men undervisningen vet vi overraskende lite om. Lærere og skoleklasser har mulighet til å utvide undervisningstilbudet ved å dra til Læringssenteret på Utøya.

De tar imot de skadde. De trøster de etterlatte. De prøver å forstå. Dette er historien om de som var på jobb da terroren rammet Norge.

"Arven etter 22.juli" handler om det siste tiåret i Norge, sett gjennom øynene til tre ungdommer som overlevde terroren. Hvordan har det gått med livene deres etter at rosene forsvant og rettsoppgjøret var fullført? Og har vi som samfunn klart å holde løftene fra rosetogene om mer demokrati, toleranse og humanisme?

Film: Utøya 22. juli (Regi: Erik Poppe, 2018) (TV2 Viaplay)
Filmen handler om dagen vi aldri glemmer, men vanskelig kan forstå. NRK skriver:

"Utøya 22. juli er alt annet enn lett å se, men den er uhyre godt laget, vanvittig godt spilt og den er et ekstremt viktig ledd i å adressere terroren som rammet oss alle."

Film: Til ungdommen (Regi: Kari Anne Moe, 2012) (Filmrommet)
De ville forandre verden. Så kom sommeren som forandret dem. "Til Ungdommen" følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted.

Sana, Henrik, Haakon og Johanne er medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti, og forbereder seg til valgkampen 2011 med intens debattrening. 22. juli følger filmteamet Johanne på Utøya, og reiser deretter tilbake til Oslo for å møte Sana i sentrum på ettermiddagen. Så smeller det…

Film: Rekonstruksjon Utøya (Regi Carl Javer, 2018)
Seks år etter terrorangrepet kommer fire overlevende fra Utøya sammen i et filmstudio i Nord-Norge. De er sammen med tolv ungdommer som ønsker å forstå og hjelpe. En psykolog er tilstede i hele prosjektet. Sammen i studioet rekonstruerer de overlevende sine minner om hva som skjedde på Utøya. Denne filmen dokumenterer prosessen.

Film: Generasjon Utøya (Regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen)
Fire unge kvinner som overlevde Utøya har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. De tør drømme om og kjempe for en bedre framtid.

De unge politikerne opplevde å bli dødelig såret, eller de så sine venner og kjæreste bli drept. Felles for dem alle er at de er tvunget til å bearbeide det som skjedde, og har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på. De kjemper videre ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av en hel ungdomsgenerasjon, samtidig som de gir håp til et helt land og folk.

De som begynner på ungdomsskolen til høsten, var bare to–tre år da Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. De husker ikke hvor de var, eller hvordan de fikk høre om terroren. De husker ikke hvordan vi voksne stimlet sammen rundt tv-en, fulgte med på nettavisene og sendte SMSer for å forsikre oss om at alle kjente var trygge.

Artikkel: Alle skal nå lære om 22. juli på skolen (Dagsavisen, 2021)
Når de går ut av 10. klasse skal alle norske elever ha lært om terroren 22. juli. Men når og nøyaktig hvordan, er opp til lærerne og skolene.

Artikkel: Oppdraget om å lage lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli (NTNU)
- Parallelt med at vi har jobbet med oppdraget, har det også pågått en diskusjon om hvorvidt 22. juli burde nevnes eksplisitt som et tema i de nye læreplanene som ble innført nå høsten 2020. Det ble til slutt sånn at 22. juli er eksplisitt nevnt – i planen for samfunnsfag, i tilknytning til det tverrfaglige temaet "demokrati og medborgerskap".

Nettressurs: Demokrativerksted på Utøya
Ressursen strukturerer kunnskap knyttet til 22. juli i 7 tema:

1. Angrepene og redningsarbeidet: Hva skjedde 22. juli 2011?

2. Ofrene: Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss?

3. Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli?

4. Rettsprosessene: Hvordan har det norske rettsvesenet behandlet gjerningsmannen og ofrene?

5. Motiver: Hvilke motiver hadde gjerningsmannen for å gjennomføre angrepene 22. juli?

6. Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler: Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?

7. Ivareta og videreutvikle demokratiet: Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?


Foto: Martin Johannessen