mandag 10. januar 2022

Rekk opp hånda! ep. 174: De faglige konsekvensene av koronapandemien - med Marte Blikstad-Balas


- Litt satt på spissen er lærere kastet under bussen, sier professor ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo, Marte Blikstad-Balas til Dagsavisen.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, deler hennes bekymring. Han mener dette setter lærerne i en  voldsom skvis:

- I Norge forventer myndigheter og politikere at skolen skal levere et tilnærmet vanlig tilbud under helt uvanlige vilkår. Dette setter lærere og ledere i en voldsom skvis, skriver han i Utdanningsnytt.

Norge er nemlig - som det eneste av de skandinaviske landene - det eneste som ikke har tatt større nasjonale grep for å bøte på koronasituasjonen, med blant annet digital undervisning eller skole fra rommet hjemme.

– Myndighetene med ansvar for utdanning antar at lærernes mulighet for å lykkes med undervisningen er den samme enten elevene er i klasserommet eller hjemme hos seg selv, sier hun.

- Det vi ikke har gjort er å snakke om de faglige konsekvensene av pandemien, sier hun. - Nesten alle saker om skole og pandemi handler nå om smitte og hva vi kan gjøre for at færrest mulig skal bli syke, og massetesting.

- Det vi ikke har snakket om er; kan vi forvente at skolen leverer akkurat det samme som før, også under en pandemi? Der har en del andre land gjort noen grep og på ulike måter senket forventningene og tydeligjort hva mener vi er en god dag med hjemmeskole.

Hva innebærer det helt konkret å ha undervisning på ulike nivå og hva kan vi forvente som samfunn?

Marte Blikstad-Balas er gjest i årets andre episode av Rekk opp hånda. Vi snakker om de faglige konsekvensene av koronapandemien, kvalitet på digital undervisning, trafikklysmodellen, mangelfull spesialundervisning, tapt praksisopplæring og læringstap.Foto: Martin Johannessen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.