lørdag 5. februar 2022

Er digitalisering en "usynlig" skolereform?


Debatten om digitaliseringen av skolen har ofte vært en diskusjon om for eller imot nettbrett,  men debatten er større enn som så. I dette blogginnlegget har jeg samlet aktuelle episoder av Rekk opp hånda som tar for seg problematikken. Nederst i saken finner du en liste over kronikker og saker som belyser temaet ytterligere.

Har digitaliseringen i skolen gått for langt? Er det et problem at mange elever tilbringer flere timer foran en skjerm enn med en bok i hånda? Er digitalisering en "usynlig" skolereform? Fører digitalisering til bedre læring?

En del av debatten handler om hva man skal bruke pengene på; maskiner eller bøker.

- Spørsmålet er ikke papir eller skjerm. Men hvordan elevene best kan uttrykke kompetansen, hvordan de best kan arbeide med informasjon og gjøre den om til kunnskap, sier Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo.

I en undersøkelse fra Utdanningsforbundet ifjor oppga 77 prosent av de tillitsvalgte i grunnskolen at skolen deres i liten grad har økonmiske midler til å fornye lærermidlene i forbindelse med fagfornyelsen som ble innført høsten 2020. På videregående skole oppga 54 prosent det samme. Samtidig har nesten alle kommuner og skoler blitt 1:1-skoler.

- Digitaliseringen av utdanningen her til lands er preget av en overdriven tro på at løsningen ligger i et nettbrett til hver elev, skriver Ingrid Holmboe Høibo, stipendiat ved institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst Norge.

Lærere mener det foregår for stor grad av digitalisering i skolen og etterlyser lærebøker til elevene. Mangel på bøker fører til ukonsentrerte elever, dårligere leseforståelse og ulovlig kopiering.

Leseferdighetene har gått ned her i landet ifølge nasjonale prøver. Om det skyldes lesing på skjerm, vet vi ikke.

Professor Anne Mangen ved Lesesenteret mener at lesing på skjerm og lesing på papir har ulike fordeler. Tilgang til begge er nødvendig for at barn skal bli gode lesere. Men hun mener også at det er uheldig at mye av lesingen i skolen foregår på skjerm.

Forskerne har dessuten oppdaget at de negative effektene ved lesing på skjerm har økt over tid, uavhengig av aldersgrupper og tidligere erfaring med digitale medier og teknologier.

Det er mye forskning som viser at vi lærer bedre når vi skriver for hånd. Hva går vi glipp av når alt blir skrevet på tastatur?

- Å jobbe med å utvikle elevenes håndskrift bør skje parallelt med at elevene også får lære seg å bruke data som skriveverktøy, mener Skrivesenteret.

–⁠ Hjernen til både barn og studenter jobber bedre når de skriver eller tegner for hånd enn når de bruker et tastatur, sier hjerneforsker Audrey Van der Meer ved NTNU.

Lærer Lise Røsvik sier at hun kjenner jerngrepet fra det digitale diktaturet mot strupen. Lærer Carl Andreas Myrland mener at ludittene bør ta seg en titt i speliet og at det digitale har kommet for å bli. Begge er enige om at lærerne må velge riktig verktøy til riktig oppgave. Professor Øystein Gilje og andre forskere skal prøve å besvare spørsmålet "hva vet vi om digitalisering i skolen".

Digitaldiktaturet - med Lise Røsvik:


- Ludittene bør ta seg en titt i speilet, sier Carl Andreas Myrland:


Hva vet vi om digitalisering i skolen - med Øystein Gilje:
Digitaliseringa går som et lyntog gjennom den norske grunnskolen (Utdaningsnytt, 2022)

Mediene oppmuntrer til digital generasjonskonflikt (Aftenposten, 2022)

Nytt prosjekt skal gi mer kunnskap om digitalisering i skolen (Universitetet i Stavanger, 2021)------------------------------------------------------------
Rekk opp hånda er Norges største skolepodcast med ny episode hver mandag:
Illustrasjon: Wikimedia Commons 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.