onsdag 2. februar 2022

Undervisningsopplegg: Samenes nasjonaldag 6. februar6. februar er nasjonaldagen til samene, urbefolkningen i Norge, Finland, Sverige og Russland. I dette blogginnlegget har jeg samlet mange gode undervisningsopplegg og ressurser du kan bruke i anledning dagen.Skrivesenteret: Sööfe – jenta med tilhørighet i to kulturer
Denne nettressursen tar utgangspunkt i NRK Superserien "Sööfe". Sööfe er ei jente på 13 år som bor i Trondheim med sin sørsamiske mor, norske far og storebroren Hilje. I serien følger vi Sööfes gryende bevissthet om sine samiske røtter, som utløses av bestefarens dødsfall. Besteforeldrene jobber med reindrift, men når bestefaren dør ser det ut som driften må avvikles. Sööfe føler hun står i ferd med å miste noe viktig hun tidligere ikke var bevisst.


I dette opplegget får man et innblikk i samisk kultur og tradisjon. Her ligger en samling med aktiviteter som er fin å kjøre som en samisk temauke, i forbindelse med den samiske nasjonaldagen.

Aktivitetene kan også løsrives og kjøres hver for seg når det skulle passe inn i årsplanen. Aktivitetene er praktisk rettet, og man er innom mange tema, som samiske klær, samisk flagg, samiske språk, samisk mat, samiske friluftsaktiviteter, samiske eventyr og den samiske nasjonaldagen.


Anne Marte N. Sandnes har samlet en rekke undervisningsopplegg og ressurser om samefolkets dag. Her finner du mye for de yngste elevene. Her finner du informasjon om det samiske flagget, om samefolkets dag, sametinget og samefolkets sang.

Her finner du det meste av det du trenger av informasjon. Nettsiden har også en god søkefunksjon. Et godt eksempel er joik.

Her finner du en mengde opplegg sortert på 1. til 4. trinn og 5. til 7. trinn.

Her finner du en samling med ressurser til 1. og 2. trinn fra Salto og Refleks i Skolestudio som du kan bruke for å jobbe med temaet samisk og samenes nasjonaldag.

Undervisningsopplegget inneholder en del for trinn 1-4 og en del for trinn 5-7, men kan enkelt tilpasses klassen etter lærerens eget ønske. Opplegget handler om hva samefolkets dag er, og hvorfor og eksempler på hvordan dagen feires. For de yngre elevene er hovedfokus på feiringen i dag og samefolkets flagg. For de eldre elevene tar opplegget for seg historien om det første landsmøtet og samenes motstand mot fornorskingspolitikk.

Cappelen Damm: Samenes nasjonaldag
Se aktuelle utgivelser, artikler, intervjuer og undervisningsopplegg.

Opplegget er laget for mellomtrinnet. Lær om hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag og hvorfor akkurat 6. februar ble en viktig dato i arbeidet for urfolks rettigheter i Norge.

Film (7 min) om samisk språk og diskriminering for mellom- og ungdomstrinnet.

Spire har samlet en rekke gode opplegg som alle dreier seg om samene. Her finner du arbeidsark, linker til flere gode nettsteder og filmer.

NRK Skole har flere korte filmer som handler om samer. Den tar for seg samenes situasjon på Nordkalotten.

- Da Susann oppdaget at hun var same, ble hun flau. Det samiske var forbundet med noe skamfullt og uønsket.

Denne dokumentaren passer nok best på ungdomstrinnet og oppover.

En fin dokumentar (28 min) om joik og minner.

Eventyr og fortellinger
Det ligger mange samiske fortellinger tilgjengelig digitalt. Noen av dem er "Eventyret om Stallo og Kauras", "Elle, Hansa og Heksa" og "Hjemme på vidda".

Utforsk Sametingsbygget i Minecraft Education Edition
I et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Samisk høgskole, Gáisi språksenter og Skogliv har de laget en samisk verden i Minecraft Education Editin (MEE), der elevene kan besøke Sametinget i Karasjok.

La elevene utforske verden ved å
  • lese bøker i biblioteket, snakke med ofelaš (veivisere) og utforske selve parlamentsbygningen
  • utforske spørsmål om samiske temaer, kultur, språk og historie
  • skille fleip fra fakta om samiske myter med vår fleip/fakta-maskin
  • lage det samiske flagget i stor skala på byggeplassen ved den egentlige hovedinngangen til Sametinget

Hva var fornorskningspolitikken? Når startet norske myndigheter med fornorskningspolitikken, og hva var bakgrunnen for denne politikken? Hvilke andre grupper enn samene ble gjenstand for denne politikken?

NDLA: Veiviseren, en film bygd på samiske myter
Filmen Veiviseren gir et innblikk i sentrale verdier i samisk kultur og religion, der mennesket inngår i et større fellesskap som omfatter alt som lever og gror.

NDLA: Oppgaver om religion blant urfolk
Urfolks religioner har mange likhetspunkter. Du skal nå sette deg inn i noen sentrale begreper og sammenlikne tradisjonell samisk religion med religioner i andre nomadekulturer. I tillegg skal du lete etter fotavtrykk fra slike religioner i vår egen tid.

NDLA: Et dypdykk i samiske myter og ritualer
Myter, sagn, materielle uttrykk og religiøse ritualer gir oss et innblikk i kjerneelementene i en religion samt i hvilke tankemønstre som er dominerende i den religiøse kulturen.

NDLA: Lars Levi Læstadius og læstadianismen
Oppgaver om opprinnelsen til læstadianismen og hvordan den praktiseres i dag.

 - - - - - - - - - - 
Rekk opp hånda er en møteplass der skolefolk kommer til orde. Ny episode hver mandag:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.