tirsdag 15. mars 2022

Ressurser for ukrainske elever og studenter10 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine i Ukraina, ifølge UNHCR. Rundt 3,4 millioner mennesker flyktet ut av landet og 6,5 millioner mennesker er internt fordrevet, og på flukt, inne i landet.

Over en million av disse er barn. Noen av dem kommer til Norge, og noen finner veien til norske klasserom. Da må vi være forberedt.

Her har jeg samlet flere nettsteder med gode ressurser for ukrainske elever og studenter.

Jeg tar gjerne imot tips: martin.johannessen@nionett.no

Utdanningsdirektoratet
Slik situasjonen er nå, er det sannsynlig at det vil komme mange flyktninger fra Ukraina til Norge. Udir har samlet relevant informasjon til oss som jobber i eller med barnehage- og skole:
  • Hvordan barnehager og skoler kan ta imot flyktninger på en best mulig måte
  • Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt
  • Hvordan påvirker denne krigen andre barn i norske barnehager og skoler?
Siden oppdateres forløpende.

OsloMet/NAFO: 
Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina
Her er både ressurser som elever og deltakere kan benytte selv i undervisningssammenheng og ressurser for deg som er lærer eller ansatt i møte med flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina.

Det offisielle språket i Ukraina er siden 2019 ukrainsk. En tredjedel av befolkningen oppgir derimot at deres førstespråk er russisk. Derfor funner du lenker til både ukrainske og russiske ressurser. Ukrainere har også andre førstespråk enn ukrainsk og russisk, og det snakkes mange ulike minoritetsspråk i landet. Det kan være mange følelser knyttet til språk. La det være opp til eleven eller deltakeren å definere hvilke språk de ønsker å bruke.

Matematikksenteret:
I tiden som kommer skal Norge ta imot mange flyktninger fra Ukraina. For de fleste flyktningene vil skolen bli det første møtet med et nytt land, dets språk og kultur. Her har Matematikksenteret samlet en rekke ressurser som kan være til hjelp for læreren i undervisningen, og noen råd om hvordan matematikk kan brukes som inngang til språk og kultur.

Barbara Anna Zielonka:
Ukrainske eventyr, historier, audiobøker og andre ressurser
Barbara Anna Zielonka er lærer på videregående skole og har samlet en rekke gode ressurser. Hun håper at alle ukrainske barn finner noe interessant på denne siden. Nettsiden oppdateres jevnlig.

Education Without Backpacks - Obr Education:
Åpne ressurser for skolen
Formålet til Education Without Backpacks er å være nyttig for de ukrainske barna og familiene som flykter fra krigen, så vel som for alle frivillige og lærere i Bulgaria som vil hjelpe til med å fortsette utdanningsløpet til flyktningbarn. 

De har samlet gratis læringsressurser på nett for å bidra til at barn kan fortsette å lære og føle gleden ved kunnskap, selv om de er langt fra skolene, klassekameratene og lærerne, langt fra hjemlandet. Sidene oppdateres jevnlig.

Manitoba Parents for Ukrainian Education (MPUE):
Ukrainian Language Resources For Students
Kanadisk organisasjon som jobber tett med skoleadministratorer og lærere for å gi ukrainske elever gode ressurser i klasserommet. Det er et relativt stort ukrainsk miljø i Kanada.

Nettsiden er delt i fire temaer: Education Resources, Interesting Websites, Cartoons og For Elementary Students.

ILT Education:
Nå åpner vi opp Manabua og gir gratis tilgang til ukrainske flyktninger
Manabua er en tjeneste som består av flerspråklige filmer, quiz og begrepslister på ulike morsmål. Nå som ukrainsk er lagt til i tjenesten, vil det gi en enorm merverdi for skoler og kommuner som allerede bruker Manabua, og som i disse dager tar imot ukrainske flyktninger. Men vi åpner samtidig opp for at alle ukrainske flyktninger, deres familier, og læresteder, kan benytte Manabua gratis ut dette semesteret.

Goethe Verlag:
Det finnes en del digitale ressurser for å lære ukrainske ord, eller for ukrainere å lære norsk. Her er noen eksempler fra Goethe Verlag:

Goethe Verlag ukrainsk/norsk: Med bilderUten bilder

Goethe Verlag norsk/ukrainsk: Med bilder - Uten bilder

Det flerspråklige bibliotek:
Ukrainsk українська - gratis nettressurser - bøker og lydbøker for barn og voksne
I disse dager vil det starte mange Ukrainske barn på norsk skole. I den forbindelse er tilgang på digitale bøker på deres språk samlet på Det flersprøklige bibliotek. Den ukrainske samlingen ble opprettet i 2011. Utvalget av bøker er begrenset; de har ca. 200 titler for voksne og om lag 170 titler for barn.

Aftenposten Junior skole:
Aftenposten Junior skole oversatt noen tekster fra norsk til ukrainsk. Disse tekstene ligger åpent for alle. Flere tekster vil bli gjort tilgjengelig i løpet av kort tid.

Voksne for Barn:
Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. For skolen og for deg som lærer krever dette masse forberedelser. Et avgjørende ledd i dette arbeidet er å gjøre klassen klar for å inkludere en ny medelev i gruppen sin.

Nynorsksenteret:
Tegneserie på flere språk, blant andre ukrainsk.

Facebookgruppe:
Målet med denne gruppen er å utveksle tips og ideer slik at elever og deltagere fra Ukraina raskest mulig kan komme i gang med språklæring og utdanning.

Gruppa ønsker å komme i kontakt med flerspråklige ukrainere og ukrainere med kjennskap til det ukrainske skolesystemet.

Admin vil bidra med sin kompetanse i norsk som andrespråk.

De oppfordrer til deling av tips, lenker, opplegg og oversettelser som andre kan ha glede av.
Foresatte til ukrainske barn kan også bli medlem i gruppa for å få direkte tips om opplæring i morsmål og norsk som andrespråk.

TV2 Skole/Elevkanalen:
- Ukrainske barn, unge og voksne trenger informasjon på sitt eget morsmål. Flyktninger som nå kommer til Norge trenger tilpassede nyheter og læremidler om landet de nå har kommet til, sier Yngvar C. A. Nordberg, daglig leder og ansvarlig redaktør for TV 2 Skole.

Aschehoug:
Sammen for Ukraina
På få uker har situasjonen i Europa forandret seg brutalt. Selv om Norge ikke er direkte involvert i krigen i Ukraina, påvirker den oss i stor grad.

Hver dag kommer nye ukrainske barn til Norge og inn i klasserommene. I denne situasjonen har skolen en utrolig viktig oppgave med å undervise, trygge og forsøke å skape forutsigbare rammer for hverdagen, både for ukrainske og norske elever.

Aschehoug ønsker å bidra. På Aunivers.no finner du nå innhold som strekker seg fra 1.-13. trinn samlet på ett sted. Her er noen overskrifter:

- Til læreren
- Velkommen til klassen
- Lær norsk
- Innhold på ukrainsk
- Til forberedelse: krig og konflikt

Alle som har Feide-innlogging kan bruke innholdet og det er selvfølgelig helt gratis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.