lørdag 2. april 2022

10 undervisningsopplegg om rasismeOverordnet del slår fast at skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten. Å jobbe mot rasisme er dermed et av skolens viktigste oppdrag.

- Undervisningen må være eksplisitt og styrende antirasistisk. Hensynet til at elever skal slippe å oppleve rasisme i skolehverdagen, må være en ufravikelig ramme, skriver Guro Sibeko og Kristin Gregers Eriksen i boka Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen (Universitetsforlaget, 2022).

Dersom skolen skal bidra til å bekjempe rasisme, er det en forutsetning at du har en trygg og tillitsfull relasjon til hver enkelt elev.

Her er 10 undervisningsopplegg som tar for seg rasisme på ulike måter:

1. UNICEF: Rasisme og diskriminering
Undervisningsopplegg for ungdomsskolen med aktiviteter og refleksjonsoppgaver om fordommer, stereotypier og rasisme.

I UNICEF Norges rapport Hva mener barn og unge om rasisme? svarer mange unge at de må lære mer om det på skolen. Dette opplegget er en mulighet til å gjøre noe med det. Her finner du aktiviteter og oppgaver som skal bevisstgjøre og utfordre elevene på egne holdninger og hverdagsrasisme i samfunnet.

2. DEMBRA: Hverdagsrasisme?
DEMBRA har mange gode undervisningsopplegg, og dette er kun ett av mange. Målet er at elevene skal reflektere over hvordan ulike utsagn kan oppfattes og hvordan det kan ligge rasistiske budskap både i hverdagslige og mer ekstreme utsagn.

Øvelsen tar utgangspunkt i en rekke utsagn og hendelser, fra tydelige rasistiske hendelser til utsagn som ikke er direkte rasistiske. Deltakerne skal diskutere utsagnene i grupper.

3. Antirasistisk Senter: Aldri mer 22. juli - nettressurs om rasisme
Hva trenger elever å lære om rasisme og etnisk diskriminering, både historisk og i vår samtid, og om innvandring, inkludering og mangfold?

Nettsiden er tenkt som et verktøy for elever og lærere, og dekker derfor mange områder i Kunnskapsløftet, med artikler tilpasset alle klassetrinn. Siden er også ment som en kunnskapsbase for folk flest, og er bygd opp som artikler under ulike relevante emner.


4. Redd Barna: Undervisningsopplegg om rasisme
Her finner du undervisningsopplegg tilknyttet NRK Supers temadager om rasisme 24.-26. januar 2022. Bruk materialet for å lære elevene om fordommer, rasisme og hvordan vi kan gjenkjenne, stå opp mot og bekjempe rasisme.

NRK Super har laget tre korte informasjonsfilmer om rasisme. I undervisningsopplegget finner du forslag til en undervisningsøkt per film. Det er i tillegg utviklet en undervisningsøkt til en episode av serien Klassen som omhandler rasisme.

5. Min Stemme: Rasisme
Min Stemme har flere opplegg som dreier seg om rasisme:

Hvordan har rasisme utviklet seg over tid? Finnes det rasisme i Norge i dag?

Rasismeparagrafen - i strid med ytringsfriheten?

Etnisk diskriminering


6. Aldri mer 22.juli: Black Lives Matter
Black Lives Matter (BLM) en aktivistbevegelse som oppsto i USA i 2013 etter at den afro-amerikanske tenåringen Trayvon Martin ble skutt og drept av en hvit mann som drev med nabolagspatrulje.

Bevegelsen er ikke en organisasjon, men et stort nettverk av aktivister, politikere og kjendiser.

7. Amnesty: Rasisme og diskriminering
Ønsker du å gi elevene dine en engasjerende innføring i menneskerettigheter knyttet opp mot rasisme og diskriminering? Human Rights Dialogue er et tilbud til elever på ungdomsskole og videregående.

Amnesty tilbyr et undervisningsopplegg som enkelt kan tilpasses ulike elevgrupper. Elevene deltar aktivt ved å ta stilling til ulike påstander og utsagn om rasisme og diskriminering. Målet er å få til en engasjerende samtale der elevene samtidig får kunnskap om hvordan de kan motarbeide menneskerettighetsbrudd.

8. Oslo kommune: Rasisme og fordommer
Her finner du sju kortfilmer lærere kan ta i bruk for å ta opp temaer rasisme og fordommer i klasserommet. Filmene er spesifikt rettet mot ungdomsskoleelever. Du kan også laste ned veiledning til bruk av filmene.

9. Skolerom: Hva er rasisme?
Rasisme er et omfattende begrep, og har eksistert i nesten hele verdenshistorien. Ulik etnisitet blant verdens befolkning har lagt grunnlag for oppfatningen om at menneskeheten kan deles i ulike raser. Grunnleggende for rasisme er troen på at det nettopp finnes ulike «menneskeraser» og at noen av disse er mer intelligente og verdifulle enn andre.

10. Skrivesenteret: Arbeid med temaet rasisme i norskfaget
I overordnet del av læreplanen står det at skolen «skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet». I denne ressursen viser vi hvordan samtidstekster fra "Håndbok for unge antirasister" av Tinashe Williamson kan brukes som utgangspunkt for lesing og skriving i norskfaget.

Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Podcaster

Rekk opp hånda: Rasisme, antirasisme, kontroversielle temaer

Her er fire episoder av Rekk opp hånda som tar for seg rasisme, antirasisme, kontroversielle temaer og hvordan det er å komme som flyktning til Norge. Disse kan være nyttige både i klasserommet og til planlegging av undervisning.

1. Hvorfor unngår lærere kontroversielle tema i klasserommet?
- Ikke vær bekymra for at temperaturen går opp. Du må legge til rette for at eleven kan være uenige, sier Beate Goldschmidt-Gjerløw.

Ifølge en undersøkelse blant lærere gjennomført for et par år siden, viser det seg at blant temaene flest lærere har unngått av frykt for at det kan virke støtende på enkeltelever, er religion, seksualitet og rasisme. Hvorfor er det sånn? Hva kan vi gjøre for å motivere lærere til å snakke om vanskelige tema i klasserommet?2. Antirasistisk undervisning
Sahar Memarpour og Øyvind Amundsen Østby er lærere ved Sofienberg ungdomsskole i Oslo som vant årets Benjaminpris. Vi snakker sammen om rasisme og antirasistisk undervisning.

- Vi jobber mye tverrfaglig på skolen vår, sier Memarpour. Vi har jobbet med temaer som inkludering, og seksualitet og identitet.

- Vi har et godt felleskap med elevene våre, sier Østby. Vi har et elevmangfold som er veldig sunt på Sofienberg.3. Ungdom som flykter til Norge
Det er over 80 millioner flyktninger i verden og cirka 34 millioner som har flyktet fra sitt hjemland til et annet land. I snitt er de som flykter på flukt i 17 år! Noen av dem kommer aldri frem. Noen av dem kommer til Norge og noen av dem er ungdommer. Hvorfor måtte de flykte?

Mohd hadde bodd hele sitt liv i en palestinsk flyktningler utenfor Damaskus i Syria. Familien hadde bodd der i generasjoner, helt siden 1948. Han var 16 år og satt og spilte Counter-Strike da bombeangrepet kom.

- Det var som om krigen i spillet fylte rommet mitt, sier han. Mohd forteller sin historie om oppveksten i en flyktningleir og den framatiske flukten til Norge i denne episoden av Rekk opp hånda.4. Å jobbe med rasisme i skolen
Dembra står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme og udemokratiske holdninger. Rasisme er dessverre utbredt i skolen - særlig på barneskolen og ungdomsskolen.

Overordnet del slår fast at skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten. Å jobbe mot rasisme er dermed et av skolens viktigste oppdrag.

Mari Erstad er barneskolelærer og Dembra-veileder med kontorplass på Holocaust-senteret på Bygdøy i Oslo.


Boklister - rasisme/antirasisme:

Foreningen !les har laget en liste med utvalgte boktips som omhandler rasisme.

Håndbok mot rasisme (Minotenk): Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet. Boka er gratis.

5 filmer som beskriver rasisme i USA (Transit Magasin): Dette er ikke litteratur. Men også gode spillefilmer er gode kilder til å forstå komplekse problemer.

Bøker om kulturmøter, innvandring og rasisme (Sølvberget): Bøker om kulturmøter og kulturforskjeller, innvandring, asylsøkere, flyktninger og rasisme. Dette er bare noen av stikkordene som kan relateres til tekstene i denne lista. Felles er likevel at de tar for seg møter mellom kulturer der ulike nasjonaliteter og religioner møtes. Mange av tekstene tar opp dagsaktuelle tema i samfunnsdebatten.

Se også:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.