mandag 11. april 2022

Rekk opp hånda! ep. 192: Elevbasert profesjonsutvikling - med Bryne vgs


 
Elevmedvirkning burde være navet som skolen dreier seg rundt: Elev Med Virkning. Ikke alle får det til. Men på Bryne videregående skole på Vestlandet tar de dette på alvor med elevbasert profesjonsutvikling og Læringsråd.

På Bryne vgs sitter elever, lærere, tillitsvalgte og ledere sitter i samme råd og drøfter undervisning og vurdering. Det er 2000 elever ved skole i 80 klasser og 340 ansatte. Eleven blir hørt og elevens synspunkter blir vektlagt. Bakgrunnen for elevbasert profesjonsutvikling var å forbedre undervisningskvaliteten ved skolen. Og det har de fått til.

Elevene og lærerene blir enige om noe som er spennende å prøve ut og så planlegger de sammen hvordan det skal gjøres. Etter gjennomføring blir prosjektet evaluert. Både elever og lærere er fornøyd med ordningen.

- Vi merker et stort fokus på å få til den endringen vi er blitt enige om, sier elev Oda Karoline Nord-Varhaug Ånestad. Det er veldig motiverende.

- Det er flere av elevene som blir mer motivert, sier elev Sandra Kristensen.

Denne våren har hele skolen Læringsråd på alle avdelingene med flere elever i hvert råd der de diskuterer elevaktive vurderingsformer. Elevene skal være i flertall. Målet er å avgjør hvilken praksis de skal prøve ut i vårterminen.

Læringsråd som metode for elevbasert profesjonsutvikling har også mye å si for det lærende profesjonsfellesskapet på skolen, men også myndiggjøre elevene.

I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om hvor viktig det er at elever, lærere og skoleledere samarbeider om den beste måten å heve undervisningskvaliteten.

Det er hele fire gjester i denne episoden: Ingunn Folgerø, rektor på Bryne vgs og leder av lærerprofesjonens etiske råd. Christina Finne som er avdelingsleder, og elevene Oda Nord-Varhaug Ånestad og Sandra Kristensen.


Foto: Fra øverst til venstre, med klokka: Ingunn Folgerø, Oda Karoline Nord-Varhaug Ånestad, Christina Finne og Sandra Kristensen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.