mandag 26. september 2022

Rekk opp hånda! ep. 211: - Først når nordmenn får øynene opp for hva det samiske er, vil de forstå seg selv, sier Hadi Strømmen LileHva tenker du om påstanden “det samiske folk er en del av det norske folk”? Og har vi egentlig tatt et oppgjør med fornorskningspolitikken?

I juni leste jeg en kronikk i Samtiden som med tittelen Den store norske uvitenheten. Den var en øyeåpner for meg når det gjelder undervisning om samisk kultur. Den er skrevet av Hadi Strømmen Lile.

Hadi Strømmen Lile er rettssosiolog og samerettsforsker. Han jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Lile har doktorgrad fra Juridisk fakultet ved UiO, og skrev en rettssosiologisk avhandling om i hvilken grad niendeklassinger i Norge lærer det de skal om det samiske folk.

- Kunnskapsnivået vårt er for lavt, mener Lile. - En stor andel nordmenn har heller ingen interesse av å gjøre noe med sin mangel på kunnskap.

Hva er det viktig å lære om det samiske folk og kultur? Hvem var samenes Martin Luther King? Hvordan snakke om, og undervise i samisk kultur er tema i ukens episode av Rekk opp hånda.Les også: 

Undervisningsopplegg: Samenes nasjonaldag 6. februar (Lærerbloggen)

- Fornorskingspolitikken slår tilbake som en slags historisk bumerang (NRK, 2022)

Netflix skal lage samisk film (NRK, 2022)


Foto: Magnus Andersen/Både Og

Rekk opp hånda! ep. 211: - Først når nordmenn får øynene opp for hva det samiske er, vil de forstå seg selv, sier Hadi Strømmen LileHva tenker du om påstanden “det samiske folk er en del av det norske folk”? Og har vi egentlig tatt et oppgjør med fornorskningspolitikken?

I juni leste jeg en kronikk i Samtiden som med tittelen Den store norske uvitenheten. Den var en øyeåpner for meg når det gjelder undervisning om samisk kultur. Den er skrevet av Hadi Strømmen Lile.

Hadi Strømmen Lile er rettssosiolog og samerettsforsker. Han jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Lile har doktorgrad fra Juridisk fakultet ved UiO, og skrev en rettssosiologisk avhandling om i hvilken grad niendeklassinger i Norge lærer det de skal om det samiske folk.

- Kunnskapsnivået vårt er for lavt, mener Lile. - En stor andel nordmenn har heller ingen interesse av å gjøre noe med sin mangel på kunnskap.

Hva er det viktig å lære om det samiske folk og kultur? Hvem var samenes Martin Luther King? Hvordan snakke om, og undervise i samisk kultur er tema i ukens episode av Rekk opp hånda.Les også: 

Undervisningsopplegg: Samenes nasjonaldag 6. februar (Lærerbloggen)

- Fornorskingspolitikken slår tilbake som en slags historisk bumerang (NRK, 2022)

Netflix skal lage samisk film (NRK, 2022)


Foto: Magnus Andersen/Både Og

onsdag 21. september 2022

UNICEF Norge inviterer alle under 18 år til å filme og sende inn taler til Barnas tale 2022UNICEF Norge inviterer alle under 18 år til å filme og sende inn taler til Barnas tale 2022.

I år skal Barnas tale for første gang vises på selveste NRK 1 før kongens og statsministerens nyttårstaler. 

Barnas tale er en fin anledning for klassen til å jobbe med hvordan lage og holde en tale om noe som engasjerer dem. Midt i blinken i arbeidet med demokrati og medborgerskap!

Barn og unge har mange viktige synspunkter som fortjener å bli hørt. Barnas tale gir elevene øvelse i muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter og løfter deres tanker, meninger og engasjement.

Her finner du ideer til hvordan du kan bruke Barnas tale i undervisningen. Kanskje en av dine elever får holde tale på NRK1 i forkant av H.M.Kongens og statsministerens nyttårstaler i år?! Alle barn og unge under 18 år i Norge kan sende inn bidrag, enten alene eller sammen med andre. Dere kan også velge én av elevenes taler som dere filmer og sender inn eller la en elev fremføre en tale klassen lager i fellesskap.

Frist for innsening er 14. oktober, 2002

Du finner undervisningsopplegg med inspirasjonsfilm for elever og lærere på UNICEF Norges undervisningssider.

NRK Super-profilen, Selma Ibrahim, skal være årets programleder for programmet i tilknytning til Barnas tale. Se mer informasjon her.

─ Jeg kjenner en viss ærefrykt over å skulle lede Barnas Tale. Å jobbe i programmer rettet mot barn er jo ikke nytt for meg, men dette programmet har en helt spesiell betydning. I Barnas Tale skal barns meninger tas på alvor og løftes frem. Vi skal få de voksne til faktisk å lytte til barna. Derfor vil jeg gå så langt som å si at dette kanskje er den aller viktigste nyttårstalen, sier Ibrahim.

UNICEF Norge inviterer alle under 18 år til å filme og sende inn taler til Barnas tale 2022UNICEF Norge inviterer alle under 18 år til å filme og sende inn taler til Barnas tale 2022.

I år skal Barnas tale for første gang vises på selveste NRK 1 før kongens og statsministerens nyttårstaler. 

Barnas tale er en fin anledning for klassen til å jobbe med hvordan lage og holde en tale om noe som engasjerer dem. Midt i blinken i arbeidet med demokrati og medborgerskap!

Barn og unge har mange viktige synspunkter som fortjener å bli hørt. Barnas tale gir elevene øvelse i muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter og løfter deres tanker, meninger og engasjement.

Her finner du ideer til hvordan du kan bruke Barnas tale i undervisningen. Kanskje en av dine elever får holde tale på NRK1 i forkant av H.M.Kongens og statsministerens nyttårstaler i år?! Alle barn og unge under 18 år i Norge kan sende inn bidrag, enten alene eller sammen med andre. Dere kan også velge én av elevenes taler som dere filmer og sender inn eller la en elev fremføre en tale klassen lager i fellesskap.

Frist for innsening er 14. oktober, 2002

Du finner undervisningsopplegg med inspirasjonsfilm for elever og lærere på UNICEF Norges undervisningssider.

NRK Super-profilen, Selma Ibrahim, skal være årets programleder for programmet i tilknytning til Barnas tale. Se mer informasjon her.

─ Jeg kjenner en viss ærefrykt over å skulle lede Barnas Tale. Å jobbe i programmer rettet mot barn er jo ikke nytt for meg, men dette programmet har en helt spesiell betydning. I Barnas Tale skal barns meninger tas på alvor og løftes frem. Vi skal få de voksne til faktisk å lytte til barna. Derfor vil jeg gå så langt som å si at dette kanskje er den aller viktigste nyttårstalen, sier Ibrahim.

mandag 19. september 2022

Rekk opp hånda! 210: - Risikofylt og utforskende lek er en nødvendig kilde til læring og mestring, sier Øyvind Kvalnes- Risikofylt og utforskende lek er en nødvendig kilde til læring og mestring, sier Øyvind Kvalnes.

Kvalsnes er forfatter og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi, ansatt som  professor i organisasjonsatferd på BI.

Før sommeren skrev han en artikkel i Bedre skole som het “Risikofylt lek i skolen” sammen med professor Ellen Beate Hansen Sandseter (NTNU). De har også skrevet boka “Risikofylt lek: En etisk utfordring” (Universitetsforlaget, 2022).

I blurben på boka står det: Barn trenger spenning og utfordringer for å utvikle seg på sunne måter og bli selvstendige og robuste. Det er avgjørende at de får handlingsrom for risikofylt lek utenfor de voksnes radar. Gjennom å løpe, klatre, sykle og hoppe blir barn kjent med sin egen kropp og tilværelsens muligheter.

- Noe av det viktigste barn trenger å bygge opp gjennom oppveksten er risikoforståelse, skriver de.

Vi snakker om den risikofylte leken, barnas risikoforståelse, curlingforeldre og hva de er redde for i denne episoden av Rekk opp hånda. Vi kommer dessuten med noen råd til engstelige foreldre og lærere.Les også: 

Innendørs risikofylt lek: Muligheter for spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer? (Utdanningsforskning, 2022 - fagfellevurdert)


Barn og spenningsaktiviteter – den risikofylte leken (Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, 2018)

Foto: Magnus Andersen/Både Og

Rekk opp hånda! 210: - Risikofylt og utforskende lek er en nødvendig kilde til læring og mestring, sier Øyvind Kvalnes- Risikofylt og utforskende lek er en nødvendig kilde til læring og mestring, sier Øyvind Kvalnes.

Kvalsnes er forfatter og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi, ansatt som  professor i organisasjonsatferd på BI.

Før sommeren skrev han en artikkel i Bedre skole som het “Risikofylt lek i skolen” sammen med professor Ellen Beate Hansen Sandseter (NTNU). De har også skrevet boka “Risikofylt lek: En etisk utfordring” (Universitetsforlaget, 2022).

I blurben på boka står det: Barn trenger spenning og utfordringer for å utvikle seg på sunne måter og bli selvstendige og robuste. Det er avgjørende at de får handlingsrom for risikofylt lek utenfor de voksnes radar. Gjennom å løpe, klatre, sykle og hoppe blir barn kjent med sin egen kropp og tilværelsens muligheter.

- Noe av det viktigste barn trenger å bygge opp gjennom oppveksten er risikoforståelse, skriver de.

Vi snakker om den risikofylte leken, barnas risikoforståelse, curlingforeldre og hva de er redde for i denne episoden av Rekk opp hånda. Vi kommer dessuten med noen råd til engstelige foreldre og lærere.Les også: 

Innendørs risikofylt lek: Muligheter for spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer? (Utdanningsforskning, 2022 - fagfellevurdert)


Barn og spenningsaktiviteter – den risikofylte leken (Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, 2018)

Foto: Magnus Andersen/Både Og

fredag 16. september 2022

Barbara Anna Zielonka: Ultralæring på timeplanenAv Barbara Anna Zielonka: Ultralæring på timeplanen

Siden 2017 har jeg gjennomført flere Genius Hour-prosjekter med elevene mine ved Nannestad vgs. Prosjektene tar vanligvis mellom 4 til 10 uker. Prosjektene har styrket elevenes motivasjon og lærelyst, og gitt elevene læringsutbytte som går på tvers av fagene de har hatt.

Å se engasjerte elevene som blir medskapere av personalisert pensum (co-creators of personalized curriculum), har uten tvil vært, det kuleste jeg har opplevd når det gjelder bruk av prosjektbasert læring og nyere vurderings- og arbeidsformer.

For å implementere enda mer dybdelæring, tverrfaglighet og utvikle evnen til livslang læring hos alle elevene, ga jeg elevene mine muligheten til å ta et skritt videre dette skoleåret. Nemlig ved å delta i et ultralæring- eller mikro ultralæringsprosjekt.

Ifølge Scott Young, forfatteren av Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career, defineres ultralæring som “en strategi for å tilegne seg ferdigheter og kunnskap som er både selvstyrt og intens” (s.25). Denne strategien er stadig mer verdifull i denne verden vi lever i der de som lærer raskt og effektivt er de som er suksessrike. Derfor er det kanskje på tide å vise våre elever hvordan de kan bli ultralearners og hva som må gjøres for å oppnå det. I boka presenterer Young ni universelle prinsipper som alltid finnes i hans ultralæring prosjekter (s. 48):

 1. Metalearning: velge den mest effektive måten å lære et ønsket emne eller ferdighet
 2. Focus: bygge opp konsentrasjonsevne og eliminere distraksjoner
 3. Directness: lære ved å gjøre det du ønsker å bli god på
 4. Drill: fokusere på å forbedre dine svakeste ferdigheter
 5. Retrieval: teste deg selv for å finne ut om du har lært noe og vurdere ferdighetsnivået ditt
 6. Feedback: identifisere om du forbedrer deg og sjekke hvilke områder som trenger ekstra hjelp
 7. Retention: være klar over hva du glemmer og finne ut måter for å få det til å feste seg
 8. Intuition: utvikle en dyp forståelse av emner
 9. Experimentation: løse problemer fra forskjellige vinkler og utforske nye måter å gjøre ting på

Elevene som valgte å jobbe med dette frivillige prosjektet fikk først introduksjon i de ni prinsippene og ble kjent med Young sine prosjekter for å forstå hvordan deres eget prosjekt skulle se ut. Deretter fikk de denne planen de skulle følge i løpet av 2 måneder:

1. Gjør din forskning

 • Hva vil du lære?
 • Hvor lang tid vil du bruke på det?
 • Hvilke ressurser vil du bruke? (finn bøker, videoer, kurs, veiledninger, guider og mennesker som kan være dine mentorer)
 • Definer ditt utgangspunkt (eg. Jeg skal lære spansk i 12 uker ved å bruke italki.com / Jeg skal ta Coursera kurs i… mellom uke...og...)
 • Finn ut informasjon om andre som har allerede lært det du har lyst til å lære
 • Identifiser muligheter for reel praksis

2. Planlegg tiden din
 • Bestem hvor mange timer du skal bruke og hvilke dager du skal bruke på dette prosjektet
 • Velg når du skal lære (på kveldstid, på morgen, i pauser?)
 • Bruk kalender og sett av tid til praksis
 • Test planen du satt en uke før du starter det ekte prosjektet

3. Gjennomfør planen og still deg spørsmålene
 • Har jeg gjort research og funnet ut hvordan man kan lære dette emnet eller ferdigheten?
 • Har jeg intervjuet de som har lært dette allerede?
 • Har jeg brukt 10% av hele prosjektsiden på forberedelser til dette prosjektet?
 • Er jeg fokusert på prosjektet mitt?
 • Hvor lang tid bruker jeg og hvor skarp er din oppmerksomhet?
 • Hvordan kan jeg overføre kunnskap jeg får fra bøker, videoer, kurs til det virkelige livet?
 • Hvordan kan jeg dele opp komplekse oppgaver?
 • Kan jeg forklare hva jeg lærte i går, for en uke siden eller forrige måned?
 • Husker jeg ting jeg har lært uten å se på notatene?
 • Har jeg funnet minst tre personer som kan gi meg “usable” tilbakemeldinger flere ganger i prosessen?
 • Får jeg tilbakemeldinger om innsatsen min?
 • Bruker jeg tilbakemeldingene på en god måte?
 • Bruker jeg dybdelæring eller overflatelæring?
 • Hvordan henter jeg fram det jeg har lært fra langtidshukommelsen (retrieval practice)?
 • Kan jeg forklare det jeg har lært til andre?
 • Trenger jeg å finne nye tilnærminger eller nye ressurser for å oppnå mitt mål?

4. Gjennomgå testresultatene dine
 • Finn ut hva fungerte, og hva ikke fungerte (dette gjelder prosjektene som ble suksessrike og de som ikke var det)
 • Hva kan jeg gjøre for å unngå feil/nederlag neste gang?

5 Vedlikeholde og mestre det du har lært
 • Hva vil jeg gjøre med ferdighetene/kunnskapene jeg har utviklet?

Gjennom deltakelsen i dette prosjektet ble elevene bedre kjent med selvstyrt læring, og var aktive medskapere av egen læring. De har også sett at et godt ultralæringsprosjekt med fantastiske og skreddersydde ressurser kan hjelpe dem lære ting raskere og mer effektivt enn tradisjonelle undervisningstimer og utstyre dem med et sett med metalæringsferdigheter (metalearning skills).

Ved å ta i bruk prinsippene for ultralæring, fikk elevene også en mer virkelighetsnær erfaring knyttet til livslang læring. Læringen som ikke bare bidrar til aktivt medborgerskap og personlig utvikling, men læringen som kommer til å øke konkurranse- og sysselsettingsevnen i framtiden deres.

Å ha et mindset for livslang læring og kjenne til forskningsbaserte læringsstrategier er en av de viktigste ferdighetene elevene våre bør utvikle i løpet av skoletiden uansett linje de tar.

Vil du vite mer om ultralæring, anbefaler jeg å lese Youngs bok Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career og James Clears bok Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones.


Referanser:

Clear, J. (2018). Atomic habits: tiny changes, remarkable results: an easy & proven way to build good habits & break bad ones. New York, New York: Avery, an imprint of Penguin Random House.

Young, S. (2019). Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career. Harper Collins.

Illustrasjon: ReadingGraphics

Barbara Anna Zielonka: Ultralæring på timeplanenAv Barbara Anna Zielonka: Ultralæring på timeplanen

Siden 2017 har jeg gjennomført flere Genius Hour-prosjekter med elevene mine ved Nannestad vgs. Prosjektene tar vanligvis mellom 4 til 10 uker. Prosjektene har styrket elevenes motivasjon og lærelyst, og gitt elevene læringsutbytte som går på tvers av fagene de har hatt.

Å se engasjerte elevene som blir medskapere av personalisert pensum (co-creators of personalized curriculum), har uten tvil vært, det kuleste jeg har opplevd når det gjelder bruk av prosjektbasert læring og nyere vurderings- og arbeidsformer.

For å implementere enda mer dybdelæring, tverrfaglighet og utvikle evnen til livslang læring hos alle elevene, ga jeg elevene mine muligheten til å ta et skritt videre dette skoleåret. Nemlig ved å delta i et ultralæring- eller mikro ultralæringsprosjekt.

Ifølge Scott Young, forfatteren av Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career, defineres ultralæring som “en strategi for å tilegne seg ferdigheter og kunnskap som er både selvstyrt og intens” (s.25). Denne strategien er stadig mer verdifull i denne verden vi lever i der de som lærer raskt og effektivt er de som er suksessrike. Derfor er det kanskje på tide å vise våre elever hvordan de kan bli ultralearners og hva som må gjøres for å oppnå det. I boka presenterer Young ni universelle prinsipper som alltid finnes i hans ultralæring prosjekter (s. 48):

 1. Metalearning: velge den mest effektive måten å lære et ønsket emne eller ferdighet
 2. Focus: bygge opp konsentrasjonsevne og eliminere distraksjoner
 3. Directness: lære ved å gjøre det du ønsker å bli god på
 4. Drill: fokusere på å forbedre dine svakeste ferdigheter
 5. Retrieval: teste deg selv for å finne ut om du har lært noe og vurdere ferdighetsnivået ditt
 6. Feedback: identifisere om du forbedrer deg og sjekke hvilke områder som trenger ekstra hjelp
 7. Retention: være klar over hva du glemmer og finne ut måter for å få det til å feste seg
 8. Intuition: utvikle en dyp forståelse av emner
 9. Experimentation: løse problemer fra forskjellige vinkler og utforske nye måter å gjøre ting på

Elevene som valgte å jobbe med dette frivillige prosjektet fikk først introduksjon i de ni prinsippene og ble kjent med Young sine prosjekter for å forstå hvordan deres eget prosjekt skulle se ut. Deretter fikk de denne planen de skulle følge i løpet av 2 måneder:

1. Gjør din forskning

 • Hva vil du lære?
 • Hvor lang tid vil du bruke på det?
 • Hvilke ressurser vil du bruke? (finn bøker, videoer, kurs, veiledninger, guider og mennesker som kan være dine mentorer)
 • Definer ditt utgangspunkt (eg. Jeg skal lære spansk i 12 uker ved å bruke italki.com / Jeg skal ta Coursera kurs i… mellom uke...og...)
 • Finn ut informasjon om andre som har allerede lært det du har lyst til å lære
 • Identifiser muligheter for reel praksis

2. Planlegg tiden din
 • Bestem hvor mange timer du skal bruke og hvilke dager du skal bruke på dette prosjektet
 • Velg når du skal lære (på kveldstid, på morgen, i pauser?)
 • Bruk kalender og sett av tid til praksis
 • Test planen du satt en uke før du starter det ekte prosjektet

3. Gjennomfør planen og still deg spørsmålene
 • Har jeg gjort research og funnet ut hvordan man kan lære dette emnet eller ferdigheten?
 • Har jeg intervjuet de som har lært dette allerede?
 • Har jeg brukt 10% av hele prosjektsiden på forberedelser til dette prosjektet?
 • Er jeg fokusert på prosjektet mitt?
 • Hvor lang tid bruker jeg og hvor skarp er din oppmerksomhet?
 • Hvordan kan jeg overføre kunnskap jeg får fra bøker, videoer, kurs til det virkelige livet?
 • Hvordan kan jeg dele opp komplekse oppgaver?
 • Kan jeg forklare hva jeg lærte i går, for en uke siden eller forrige måned?
 • Husker jeg ting jeg har lært uten å se på notatene?
 • Har jeg funnet minst tre personer som kan gi meg “usable” tilbakemeldinger flere ganger i prosessen?
 • Får jeg tilbakemeldinger om innsatsen min?
 • Bruker jeg tilbakemeldingene på en god måte?
 • Bruker jeg dybdelæring eller overflatelæring?
 • Hvordan henter jeg fram det jeg har lært fra langtidshukommelsen (retrieval practice)?
 • Kan jeg forklare det jeg har lært til andre?
 • Trenger jeg å finne nye tilnærminger eller nye ressurser for å oppnå mitt mål?

4. Gjennomgå testresultatene dine
 • Finn ut hva fungerte, og hva ikke fungerte (dette gjelder prosjektene som ble suksessrike og de som ikke var det)
 • Hva kan jeg gjøre for å unngå feil/nederlag neste gang?

5 Vedlikeholde og mestre det du har lært
 • Hva vil jeg gjøre med ferdighetene/kunnskapene jeg har utviklet?

Gjennom deltakelsen i dette prosjektet ble elevene bedre kjent med selvstyrt læring, og var aktive medskapere av egen læring. De har også sett at et godt ultralæringsprosjekt med fantastiske og skreddersydde ressurser kan hjelpe dem lære ting raskere og mer effektivt enn tradisjonelle undervisningstimer og utstyre dem med et sett med metalæringsferdigheter (metalearning skills).

Ved å ta i bruk prinsippene for ultralæring, fikk elevene også en mer virkelighetsnær erfaring knyttet til livslang læring. Læringen som ikke bare bidrar til aktivt medborgerskap og personlig utvikling, men læringen som kommer til å øke konkurranse- og sysselsettingsevnen i framtiden deres.

Å ha et mindset for livslang læring og kjenne til forskningsbaserte læringsstrategier er en av de viktigste ferdighetene elevene våre bør utvikle i løpet av skoletiden uansett linje de tar.

Vil du vite mer om ultralæring, anbefaler jeg å lese Youngs bok Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career og James Clears bok Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones.


Referanser:

Clear, J. (2018). Atomic habits: tiny changes, remarkable results: an easy & proven way to build good habits & break bad ones. New York, New York: Avery, an imprint of Penguin Random House.

Young, S. (2019). Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career. Harper Collins.

Illustrasjon: ReadingGraphics

mandag 12. september 2022

Rekk opp hånda! ep. 209: - Begynneropplæringen må være basert på trygghet, kreativitet og mestring, sier Mari Lura ElvedahlElevene til Mari Lura Elvedahl tror hun kan alt om ord og bokstaver og at hun bor på skolen. Og det er jo nesten sant. Hun jobber nå som leselærer på første og andre trinn på Sørbø skole i Sandnes.

Hun har skrevet boka Skabeloner og andre rare skapninger STL+ (InfoVest forlag, 2020).

Hun driver også nettstedet BokstavMari der du finner kurs og veiledning innen STL+ (skriving til lesing).

Skriving og lesing er grunnleggende ferdigheter. Og begynneropplæringen selvfølgelig viktig. Det finnes mange mnåter å gjøre dette på. 
- Begynneropplæringen må være basert på trygghet, kreativitet og mestring, sier Elvedahl.

Det er mye som skal skje de første årene på skolen. Et godt læringsmiljø er et mål i seg selv. Hvordan skaper vi et godt og trygt læringsmiljø? Hvordan kan vi skape en skole som barna husker med glede? Dette snakker vi om i ukens episode av Rekk opp hånda.


Foto: Magnus Andersen/Både Og

Rekk opp hånda! ep. 209: - Begynneropplæringen må være basert på trygghet, kreativitet og mestring, sier Mari Lura ElvedahlElevene til Mari Lura Elvedahl tror hun kan alt om ord og bokstaver og at hun bor på skolen. Og det er jo nesten sant. Hun jobber nå som leselærer på første og andre trinn på Sørbø skole i Sandnes.

Hun har skrevet boka Skabeloner og andre rare skapninger STL+ (InfoVest forlag, 2020).

Hun driver også nettstedet BokstavMari der du finner kurs og veiledning innen STL+ (skriving til lesing).

Skriving og lesing er grunnleggende ferdigheter. Og begynneropplæringen selvfølgelig viktig. Det finnes mange mnåter å gjøre dette på. 
- Begynneropplæringen må være basert på trygghet, kreativitet og mestring, sier Elvedahl.

Det er mye som skal skje de første årene på skolen. Et godt læringsmiljø er et mål i seg selv. Hvordan skaper vi et godt og trygt læringsmiljø? Hvordan kan vi skape en skole som barna husker med glede? Dette snakker vi om i ukens episode av Rekk opp hånda.


Foto: Magnus Andersen/Både Og

mandag 5. september 2022

Rekk opp hånda! ep. 208: - God vurderingspraksis er et bærekraftig samspill mellom lærer og elev, sier Fredrik SkalstadFaget innsats for andre blir muligens behandlet noe stemoderlig i norske skoler. Et fag enkelte mener kan være litt trasig å få tildelt. Sånn bør det selvfølgelig ikke være.

Fredrik Skalstad har tanker om dette. Han er lærer på to forskjellige skoler i Oslo; Teglverket skole og Wang ungdomsskole der han er musikklærer, trener og veileder rettet mot vurderingspraksis.

September er den internasjonale barnekreftmåneden og det finnes mange aktiviteter du kan gjøre knyttet til faget innsats for andre. Du finner tipsene her.

Vi snakker om å gjøre noe for andre, lærerstreiken og vurderingspraksis i denne episoden av Rekk opp hånda:


Foto: Magnus Andersen/Både Og

Rekk opp hånda! ep. 208: - God vurderingspraksis er et bærekraftig samspill mellom lærer og elev, sier Fredrik SkalstadFaget innsats for andre blir muligens behandlet noe stemoderlig i norske skoler. Et fag enkelte mener kan være litt trasig å få tildelt. Sånn bør det selvfølgelig ikke være.

Fredrik Skalstad har tanker om dette. Han er lærer på to forskjellige skoler i Oslo; Teglverket skole og Wang ungdomsskole der han er musikklærer, trener og veileder rettet mot vurderingspraksis.

September er den internasjonale barnekreftmåneden og det finnes mange aktiviteter du kan gjøre knyttet til faget innsats for andre. Du finner tipsene her.

Vi snakker om å gjøre noe for andre, lærerstreiken og vurderingspraksis i denne episoden av Rekk opp hånda:


Foto: Magnus Andersen/Både Og