fredag 16. september 2022

Barbara Anna Zielonka: Ultralæring på timeplanenAv Barbara Anna Zielonka: Ultralæring på timeplanen

Siden 2017 har jeg gjennomført flere Genius Hour-prosjekter med elevene mine ved Nannestad vgs. Prosjektene tar vanligvis mellom 4 til 10 uker. Prosjektene har styrket elevenes motivasjon og lærelyst, og gitt elevene læringsutbytte som går på tvers av fagene de har hatt.

Å se engasjerte elevene som blir medskapere av personalisert pensum (co-creators of personalized curriculum), har uten tvil vært, det kuleste jeg har opplevd når det gjelder bruk av prosjektbasert læring og nyere vurderings- og arbeidsformer.

For å implementere enda mer dybdelæring, tverrfaglighet og utvikle evnen til livslang læring hos alle elevene, ga jeg elevene mine muligheten til å ta et skritt videre dette skoleåret. Nemlig ved å delta i et ultralæring- eller mikro ultralæringsprosjekt.

Ifølge Scott Young, forfatteren av Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career, defineres ultralæring som “en strategi for å tilegne seg ferdigheter og kunnskap som er både selvstyrt og intens” (s.25). Denne strategien er stadig mer verdifull i denne verden vi lever i der de som lærer raskt og effektivt er de som er suksessrike. Derfor er det kanskje på tide å vise våre elever hvordan de kan bli ultralearners og hva som må gjøres for å oppnå det. I boka presenterer Young ni universelle prinsipper som alltid finnes i hans ultralæring prosjekter (s. 48):

 1. Metalearning: velge den mest effektive måten å lære et ønsket emne eller ferdighet
 2. Focus: bygge opp konsentrasjonsevne og eliminere distraksjoner
 3. Directness: lære ved å gjøre det du ønsker å bli god på
 4. Drill: fokusere på å forbedre dine svakeste ferdigheter
 5. Retrieval: teste deg selv for å finne ut om du har lært noe og vurdere ferdighetsnivået ditt
 6. Feedback: identifisere om du forbedrer deg og sjekke hvilke områder som trenger ekstra hjelp
 7. Retention: være klar over hva du glemmer og finne ut måter for å få det til å feste seg
 8. Intuition: utvikle en dyp forståelse av emner
 9. Experimentation: løse problemer fra forskjellige vinkler og utforske nye måter å gjøre ting på

Elevene som valgte å jobbe med dette frivillige prosjektet fikk først introduksjon i de ni prinsippene og ble kjent med Young sine prosjekter for å forstå hvordan deres eget prosjekt skulle se ut. Deretter fikk de denne planen de skulle følge i løpet av 2 måneder:

1. Gjør din forskning

 • Hva vil du lære?
 • Hvor lang tid vil du bruke på det?
 • Hvilke ressurser vil du bruke? (finn bøker, videoer, kurs, veiledninger, guider og mennesker som kan være dine mentorer)
 • Definer ditt utgangspunkt (eg. Jeg skal lære spansk i 12 uker ved å bruke italki.com / Jeg skal ta Coursera kurs i… mellom uke...og...)
 • Finn ut informasjon om andre som har allerede lært det du har lyst til å lære
 • Identifiser muligheter for reel praksis

2. Planlegg tiden din
 • Bestem hvor mange timer du skal bruke og hvilke dager du skal bruke på dette prosjektet
 • Velg når du skal lære (på kveldstid, på morgen, i pauser?)
 • Bruk kalender og sett av tid til praksis
 • Test planen du satt en uke før du starter det ekte prosjektet

3. Gjennomfør planen og still deg spørsmålene
 • Har jeg gjort research og funnet ut hvordan man kan lære dette emnet eller ferdigheten?
 • Har jeg intervjuet de som har lært dette allerede?
 • Har jeg brukt 10% av hele prosjektsiden på forberedelser til dette prosjektet?
 • Er jeg fokusert på prosjektet mitt?
 • Hvor lang tid bruker jeg og hvor skarp er din oppmerksomhet?
 • Hvordan kan jeg overføre kunnskap jeg får fra bøker, videoer, kurs til det virkelige livet?
 • Hvordan kan jeg dele opp komplekse oppgaver?
 • Kan jeg forklare hva jeg lærte i går, for en uke siden eller forrige måned?
 • Husker jeg ting jeg har lært uten å se på notatene?
 • Har jeg funnet minst tre personer som kan gi meg “usable” tilbakemeldinger flere ganger i prosessen?
 • Får jeg tilbakemeldinger om innsatsen min?
 • Bruker jeg tilbakemeldingene på en god måte?
 • Bruker jeg dybdelæring eller overflatelæring?
 • Hvordan henter jeg fram det jeg har lært fra langtidshukommelsen (retrieval practice)?
 • Kan jeg forklare det jeg har lært til andre?
 • Trenger jeg å finne nye tilnærminger eller nye ressurser for å oppnå mitt mål?

4. Gjennomgå testresultatene dine
 • Finn ut hva fungerte, og hva ikke fungerte (dette gjelder prosjektene som ble suksessrike og de som ikke var det)
 • Hva kan jeg gjøre for å unngå feil/nederlag neste gang?

5 Vedlikeholde og mestre det du har lært
 • Hva vil jeg gjøre med ferdighetene/kunnskapene jeg har utviklet?

Gjennom deltakelsen i dette prosjektet ble elevene bedre kjent med selvstyrt læring, og var aktive medskapere av egen læring. De har også sett at et godt ultralæringsprosjekt med fantastiske og skreddersydde ressurser kan hjelpe dem lære ting raskere og mer effektivt enn tradisjonelle undervisningstimer og utstyre dem med et sett med metalæringsferdigheter (metalearning skills).

Ved å ta i bruk prinsippene for ultralæring, fikk elevene også en mer virkelighetsnær erfaring knyttet til livslang læring. Læringen som ikke bare bidrar til aktivt medborgerskap og personlig utvikling, men læringen som kommer til å øke konkurranse- og sysselsettingsevnen i framtiden deres.

Å ha et mindset for livslang læring og kjenne til forskningsbaserte læringsstrategier er en av de viktigste ferdighetene elevene våre bør utvikle i løpet av skoletiden uansett linje de tar.

Vil du vite mer om ultralæring, anbefaler jeg å lese Youngs bok Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career og James Clears bok Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones.


Referanser:

Clear, J. (2018). Atomic habits: tiny changes, remarkable results: an easy & proven way to build good habits & break bad ones. New York, New York: Avery, an imprint of Penguin Random House.

Young, S. (2019). Ultralearning: Master Hard Skills, Outsmart the Competition, and Accelerate Your Career. Harper Collins.

Illustrasjon: ReadingGraphics

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.