mandag 19. september 2022

Rekk opp hånda! 210: - Risikofylt og utforskende lek er en nødvendig kilde til læring og mestring, sier Øyvind Kvalnes- Risikofylt og utforskende lek er en nødvendig kilde til læring og mestring, sier Øyvind Kvalnes.

Kvalsnes er forfatter og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi, ansatt som  professor i organisasjonsatferd på BI.

Før sommeren skrev han en artikkel i Bedre skole som het “Risikofylt lek i skolen” sammen med professor Ellen Beate Hansen Sandseter (NTNU). De har også skrevet boka “Risikofylt lek: En etisk utfordring” (Universitetsforlaget, 2022).

I blurben på boka står det: Barn trenger spenning og utfordringer for å utvikle seg på sunne måter og bli selvstendige og robuste. Det er avgjørende at de får handlingsrom for risikofylt lek utenfor de voksnes radar. Gjennom å løpe, klatre, sykle og hoppe blir barn kjent med sin egen kropp og tilværelsens muligheter.

- Noe av det viktigste barn trenger å bygge opp gjennom oppveksten er risikoforståelse, skriver de.

Vi snakker om den risikofylte leken, barnas risikoforståelse, curlingforeldre og hva de er redde for i denne episoden av Rekk opp hånda. Vi kommer dessuten med noen råd til engstelige foreldre og lærere.Les også: 

Innendørs risikofylt lek: Muligheter for spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer? (Utdanningsforskning, 2022 - fagfellevurdert)


Barn og spenningsaktiviteter – den risikofylte leken (Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, 2018)

Foto: Magnus Andersen/Både Og

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.