tirsdag 13. desember 2022

Barbara Anna Zielonka: Hvordan bruke AI i undervisningen - ChatGPT er et verktøy med stort potensialChatGPT er et verktøy med stort potensial 
Av Barbara Anna Zielonka

ChatGPT, utviklet av OpenAI, er en ny og revolusjonerende AI-teknologi som alle har snakket om den siste tiden. Over en million mennesker oprettet konto i løpet av få dager. Lanseringen av chatboten har skapt både motstand, men også begeistring blant lærere fra hele verden.

Selv om vi allerede bruker AI-teknologi til daglig (Siri, Google Assistant, navigasjonssystemer, Grammarly, anbefalingsalgoritmer i streamingtjenester som Netflix og Spotify, rådgivningstjenester, bildegjenkjenningsteknologi i sosiale medier) uten å tenke på den, gir ChatGPT oss lærere nye muligheter til å endre og skape nye læringsprosesser for elevene våre, og til å tilpasse opplæringen innenfor læreplanen, og øke både engasjementet og forståelsen av lærestoffet.


ChatGPT kan bidra til å fremme diskusjoner og kritisk tenkning ved å gi forslag og "writing prompts" som elevene kan vurdere. For eksempel kan du bruke ChatGPT til å generere en liste med åpne spørsmål knyttet til et bestemt tema, og deretter la elevene diskutere og svare på disse spørsmålene i små grupper eller som en hel klasse. Dette kan hjelpe elevene å utvikle evner til å tenke kritisk og få en dypere forståelse av det aktuelle temaet.


En annen fordel med ChatGPT er at det gir læreren mulighet til å bruke teknologien som en form for støttende skriveprogram eller matteprogram. I stedet for å gi elevene oppgaver som skal løses manuelt, kan ChatGPT brukes til å generere oppgaver og gi personlig tilpasset tilbakemelding på løsningen. Dette sparer læreren tid og arbeid, samtidig som det gir elevene mulighet til å lære på en mer selvstendig og raskere måte.

Jeg må understreke at ingenting kan erstatte menneskelig kontakt (en til en interaksjon med lærer), men vi vet at å hjelpe alle elevene i en gruppe på 30 personer er tidkrevende og ofte ganske umulig.


Det er også viktig å poengtere at denne chatboten kan hjelpe elevene med lese- og skrivevansker. Ved å bruke ChatGPT, kan elevene få hjelp til å forstå og lese tekster på en mer effektiv måte. ChatGPT benytter en KI-algoritme som kan analysere tekster og lage et oversiktlig sammendrag. Dette gjør det enklere for elevene å forstå og fokusere på de viktigste delene av teksten. For å bruke ChatGPT, trenger elevene bare å kopiere og lime inn teksten de ønsker å analysere i chatboksen, og ChatGPT vil automatisk generere et sammendrag.Elevene kan også benytte funksjoner som stavekontroll og synonymer for å forbedre sine skriveferdigheter i engelsk og andre fremmedspråk som undervises i på norske skoler.I løpet av noen sekunder kan ChatGPT omskrive ganske kompliserte tekster eller forklare begreper på en enklere måte. Noe som tar vanligvis mye tid, kan utføres raskt og effektivt med denne teknologien.


En sjette fordel med ChatGPT er at den gir læreren mulighet til å lage interaktive læringsaktiviteter. Ved å bruke ChatGPT kan lærere bygge selvrettende oppgaver i rekordfart. Dette kan bidra til økt forståelse og læring for elevene.Denne teknologien kan også brukes som personlig coach eller AI-ferdigheter-coach. La oss si at en av dine elever gjerne vil bli bedre til å kommunisere eller vil lære å spille sjakk. ChatGPT kan lage en detaljert plan som gjør det mer oversiktlig for elevene å sette i gang med det de har planlagt å gjøre.


ChatGPT er en spennende teknologi som kan brukes av oss lærere til å forbedre læringen for elevene og jeg mener det er min oppgave å gjøre elevene "AI literate". Ved å tilpasse læringsopplegget til den enkelte elev, å bruke teknologien som støttende programmer, og å lage interaktive læringsaktiviteter, kan ChatGPT bidra til økt motivasjon, engasjement og kanskje læringsutbytte. Men det er også viktig å lære elevene om etikken bak AI-teknologien og utarbeide felles regler for bruk av den.

Hvis du ikke har undersøkt ChatGPT ennå, anbefaler jeg på det sterkeste å teste alle muligheter som ligger i denne teknologien. Besøk siden https://chat.openai.com/ og finn ut hvordan du kan bruke ChatGPT i dine fag. Kanskje dette spennende temaet kan være et utgangspunkt for en interessant diskusjon på neste fagteammøte? Se på refleksjonsspørsmål laget av ChatGPT som du kunne bruke:


Vil du vite mer om ChatGPT, sjekk de lenkene:

Gally, T. [@Tom_Gally_UTokyo]. (2022, December 4). ChatGPT and Language Education. Youtube. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=NVPHY3fYfmc

Gleason, N. (2022, December 9). ChatGPT and the rise of AI writers: how should higher education respond? THE Campus Learn, Share, Connect. Hentet fra https://www.timeshighereducation.com/campus/chatgpt-and-rise-ai-writers-how-should-higher-education-respond

Herman, D. (2022, December 9). The end of high-school English. Atlantic Monthly (Boston, Mass.: 1993). Hentet fra https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/openai-chatgpt-writing-high-school-english-essay/672412/

Hughes, A. (2022, December 8). ChatGPT: Everything you need to know about OpenAI’s GPT-3 tool. BBC Science Focus Magazine. Hentet fra https://www.sciencefocus.com/future-technology/gpt-3/

Razavidinani, K. (2022, December 8). Google: Disruption is in the air. Seeking Alpha. Hentet fra https://seekingalpha.com/article/4563335-google-disruption-is-in-the-air

Stokel-Walker, C. (2022). AI bot ChatGPT writes smart essays - should academics worry? Nature. Hentet fra https://doi.org/10.1038/d41586-022-04397-7

Twarog, A. [@AdrianTwarog]. (2022, December 9). What is ChatGPT and how you can use it. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=40Kp_fa8vIwWood, P. (2022, December 7). We made the ChatGPT AI take a GCSE History exam, and had it marked by a teacher. INews. https://inews.co.uk/news/education/what-happened-ai-gcse-history-homework-chatgpt-fears-death-essay-2013269

-------------------------------------------------------

Rekk opp hånda kommer med ny episode hver mandag!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.