torsdag 29. desember 2022

De 10 mest populære episodene av Rekk opp hånda i 20222022 har vært et spennende år for Rekk opp hånda og meg. Hver uke har jeg snakket med kloke skolefolk om saker som angår lærere, elever, foresatte, skoleledere, skoleutdannere og politikere.

Tematisk har vi dykket ned i temaer som digitalisering i skolen, skolefravær, dysleksi, uro i klasserommet, kontaktlærerrollen, tverrfaglig undervisning og mye mer.

Her har jeg samlet de 10 mest populære episodene fra 2022. Til hver episode finner du lenker til relevante saker:

Dysleksivennlig undervisning - med Åsne Midtbø Aas
Åsne Midtbø Aas er pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge og en rutinert foredragsholder. Nå er hun aktuell med Dysleksihåndboka for lærere. En dysleksihåndbok er akkurat en sånn bok jeg har savna!

Dysleksi er en livslang lærevanske. Men når den oppdages tidlig og eleven får tilpasset undervisning og trening i å bruke kompenserende verktøy, blir ikke dysleksi et hinder.

5-7 % av Norges befolkning har dysleksi. I hver klasse er det 1-3 elever med slike lese- og skrivevansker. Derfor har hver eneste lærer - ikke bare spesialpedagogene - behov for kunnskap om hvordan undervisningen kan bli dysleksivennlig.

Les også:
De faglige konsekvensene av koronapandemien - med Marte Blikstad-Balas
Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO). Vi snakker om koronatiltak, kvalitet på digital undervisning, trafikklysmodellen, mangelfull spesialundervisning, tapt praksisopplæring og konsekvenser av læringstap.

- Litt satt på spissen er lærere kastet under bussen, sier hun.

Norge er nemlig, som det eneste av de skandinaviske landene, som ikke har tatt større nasjonale grep for å bøte på koronasituasjonen, med blant annet digital undervisning eller skole fra rommet hjemme.

Les også:
Hva vet vi om digitalisering av skolen? - med Øystein Gilje
Hva mener vi med digitalisering? Hva innebærer det for skolen? Er digitalsering en "usynlig" skolereform? Fører digitalisering til bedre læring?

GrunnDig er et nytt forskningsprosjekt som skal besvare spørsmålet "hva vet vi om digitalisering skolen - og hvor skal vi?"

Forskningsprosjekt skal gi lærere, skoleeiere og beslutningstakere svar på hvor vi står og hva som er veien videre i digitalisering i den norske grunnopplæringen.

Rapporten ble publisert i desember 2022:

Øystein Gilje er professor i pedagogikk og fagleder ved FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) ved Universitetet i Oslo.

Les også:

Med GrunnDig-rapporten har Norge et solid kunnskapsgrunnlag om digitalisering i skolen (Universitetet i Stavanger)Hva gjør vi med uro i klasserommet - med Magnar Ødegård
Det er oppsiktsvekkende lite forskning om om uro i klasserommet. Temaet blir i liten grad nevnt i stortingsmeldinger og andre politiske dokumenter. Likevel skal alle elever i skolen ha rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

- Hva lærere og ledelse skal gjøre med uro i klasserommet har fått for lite oppmerksomhet, sier universitetslektor Magnar Ødegård.

Magnar Ødegård forsker på den menneskelige væremåte. Rett mann til å diskutere uro i klasserommet med, tenker jeg.

Les også:Å være kontaktlærer i grunnskolen - med Heidi Granberg
Å være kontaktlærer er en stor og viktig oppgave. Men lærer du nok om det i lærerutdanninga? Er det sånn at alle lærere er forberedt på den hverdagen som møter dem når de setter sine føtter inn i klasserommet med rollen og ansvaret som kontaktlærer?

Dette har Heidi Granberg snakket og skrevet mye om, både her i Rekk opp hånda og i diverse spalter. Nå har hun skrevet boka Kontaktlærer i grunnskolen (Fagbokforlaget, 2021). Den burde selvfølgelig bli pensum.

Hør også episoden der Heidi og jeg deler gode tips til ferske lærere.Digitaldiktaturet - med Lise Røsvik
- Digitaliseringen i skolen har gått for langt. Det er på tide å hente fram bøkene igjen, skrev Lise Røsvik i en kronikk på NRK Ytring nylig - med tittelen Digitaldiktaturet.

Alt er digitalt nå: bøker, innleveringer, vurderinger. Det er kanskje effektivt. - Men det har også sin pris, mener Røsvik.

Lise Røsvik er lærer ved Gvar ungdomsskole i Midt-Telemark kommune.

Les også:Kom i gang med podcast i klasserommet - med Martin Johannessen
Det er mye enklere enn man tror å komme i gang med podcast i klasserommet. Teknologien er allerede tilstede og det du må bruke tid på er planlegging og innhold.

I denne episoden forteller jeg om hvordan du kommer i gang med podcast med dine elever i ditt klasserom, hvordan du kan planlegge innhold, noen tips til digitale verktøy du kan bruke, og noen pedagogiske og didaktiske tips.

Les også:
Ludittene bør ta seg en titt i speilet - med 
 Carl Andreas Myrland
- Ludittene bør ta seg en titt i speilet, sier han. Å kaste ut de digitale verktøyene av skolen er like idiotisk som å droppe historie eller norsk, sier 
Myrland.

Hvilket verktøy som er det best til hvilken oppgave er opp til læreren å finne ut, mener han.

- Det er min jobb å finne ut når elevene skal bruke blyanten i boka si, når skal dem skrive med tastaturet, når skal vi lage film, når skal vi lage skuespill, når skal vi bygge roboter.

Les også:
Hvorfor unngår lærere kontroversielle tema i skolen - med Beate Goldschmidt-Gjerløw
- Ikke vær bekymra for at temperaturen går opp. Du må legge til rette for at eleven kan være uenige, sier Beate Goldschmidt-Gjerløw.

Ifølge en undersøkelse blant lærere gjennomført for et par år siden, viser det seg at blant temaene flest lærere har unngått av frykt for at det kan virke støtende på enkeltelever, er religion, seksualitet og rasisme. Hvorfor er det sånn? Hva kan vi gjøre for å motivere lærere til å snakke om vanskelige tema i klasserommet?

Beate Goldschmidt-Gjerløw er en av redaktørene av boka Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen (Universitetsforlaget, 2022).

Les også:
Alle skolefraværssaker kan løses - med Sara Eline Eide
- Alle skolefraværssaker kan løses,sier Sara Eline Eide.

Saker som gjelder skolefravær, skolevegring og skoleangst kan være en utfordring å jobbe med. Det er ofte vanskelig og lykkes. Hvordan bør lærere og skolen jobbe med elevene sånn at vi kommer frem til en felles forståelse og til de tiltakene som virker? Skal målet alltid være å komme tilbake til skolen?

Sara Eline Eide er forfatter, foredragsholder og coach gjennom sitt eget firma UngOppvekst. Nå er hun aktuell med boka Skolefravær (Cappelen Damm Akademisk, 2022).

Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.