mandag 12. desember 2022

Rekk opp hånda! ep. 222: Skal vi lære eller bare være på skolen (litt flere timer)?Fra 1990 til 2008 fikk grunnskolen over 1000 timer ekstra på timeplanen. Det finnes ingen undersøkelser som gir et fullgodt svar på hvilken effekt det har hatt.

Blir vi smartere av å gå flere år på skolen og ha flere timer? Eller er det noe annet som trigger lærelysten vår?

Elise Farstad Djupedal er stipendiat ved NTNU og har skapt en viss furore den siste tiden. Hun skriver på en doktorgrad med (foreløpig) tittel Grunnskolen som kunnskapspolitikk: politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016. I dette arbeidet har hun blant annet funnet en hel del ekstra timer som har kommet til underveis, 1359 timer for å være nøyaktig.

- Visjonen om kunnskapssamfunnet har gitt en smalere og mer ensformig skole, mener Djupedal.

7 av 10 kjeder seg på skolen og 1 av 4 gruer seg til å gå på skolen ifølge Ungdata-undersøkelsen.

Er det en sammenheng mellom økt kjedsomhet og mistrivsel på den ene siden, og dagens ensretting av skolen på den andre siden? Elevene går lenger på skolen - men lærer de mer av den grunn?

- Vi må dempe fremtidsfokuset, sier Elise Farstad Djupedal i ukens episode av Rekk opp hånda.

Du kan lese mer om hennes arbeid på kunnskapspolitikk.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.