Fagfornyelsen: UndervisningsoppleggAlle disse undervisningsoppleggene er tilpasset fagfornyelsen. Det er for det meste opplegg du kan bruke i norsk, krle og sanfunnsfag. Oppleggene er laget for ungdomstrinnet, men kan også brukes på videregående.


Hva er en dokumentarfilm?
Dokumentarfilmer er mye brukt i klasserommet og et kraftig virkemiddel. Men hva er en dokumentarfilm egentlig? Hva er kjennetegnene? Og hvilke sjangre og fortellermåter brukes? Det forklarer jeg i dette undervisningsopplegget. Opplegget er beregnet på ungdomstrinnet og videregående. Nederst i saken finner du en presentasjon du kan bruke i klasserommet.

Hva er kritisk tenkning?
I både norsk og samfunnsfag skal skolen legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenking, i ulike sammenhenger.

I dette undervisningsopplegget blir kritisk tenkning brukt som en måte å reagere på ekstremisme og ekstremistiske synspunkter, radikalisering, konspirasjoner propaganda, desinformasjon og falske nyheter.

Hva er den kalde krigen?
Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående.

Bildene i presentasjonen under tar for seg alle de største hendelsene og begivenhetene som fant sted i løpet av den kalde krigen. Hver hendelse er representert med et bilde og en kort tekst.

Til sammen er det 70 hendelser og begivenheter som blir beskrevet.

Hensikten er at elevene skal få en oversikt av perioden som en helhet. Til sammen danner bildene og teksten en tidslinje. Elevene skal lage denne tidlinjen enten digitalt eller analogt som en veggavis.

Dette undervisningsopplegget handler om jødenes historie frem til 1945. Det er ment som et flerfaglig eller tverrfaglig prosjekt i fagene samfunnsfag, KRLE og norsk. Det kan selvfølgelig brukes i hvert av de enkelte fagene også.

Nederst i saken finner du en presentasjon som du kan bruke som utgangspunkt for arbeidet. Etter den historiske biten er det også en gjennomgang av de viktigste jødiske festene og høytidene.

Bærekraftig utvikling på tvers av fagene
Dette er et undervisningsopplegg med bærekraftig utvikling som tema. Opplegget er laget for ungdomstrinnet.

Opplegget benytter kompetansemål fra samfunnsfag, KRLE og naturfag. Opplegget kan gjennomføres som et flerfaglig opplegg eller som et tverrfaglig opplegg.

Dette undervisningsopplegget er laget for ungdomstrinnet, men kan også brukes på videregående. Kompetansmålene er hentet fra samfunnsfag etter 10. trinn.

Nederst i denne saken finner du en presentasjon du kan bruke i klasserommet. Presentasjonen tar for seg hvordan Norge styres og forklarer sentrale begreper. Til slutt i presentasjonen er det et sett med spørsmål og oppgaver du enten kan bruke som de er, eller tilpasse til dine elever.

Undervisningsopplegg i samfunnsfag (4 x 30 minutter)

Er dette politikk? er en serie fra NRK. Hver episode varer i ca 8 minutter. Hva har sex og fillers med politikk å gjøre? Hva er god dyrevelferd? Er ytringsfriheten viktig på sosiale medier?

Et av kjerneelementene i faget handler om at elevene skal analysere hvordan makt og maktrelasjoner har virket og virker inn på ulike forhold i samfunnet. I dette opplegget gjør du nettopp det.

I fire episoder tar Bahare Viken opp temaer mange ikke ser på som politikk, men som faktisk er det.

Oppleggene under er beregnet på ungdomstrinnet og til å vare i ca 30 minutter per episode. Da rekker du to opplegg i løpet av en time. Dersom du har 45 minutters økter passer det med en episode til hver time.

Podcaster er tilgjengelig overalt og kan være fine å bruke i klasserommet. Det gjelder bare å finne de som egner seg best til dine elever. I dette blogginnlegget finner du podcaster du kan bruke - sortert etter fag.

Nyskolen i Oslo er nå godkjent av Utdanningsdirektoratet som en profilskole, med demokrati og demokratisk deltagelse som profil. Det betyr at vi må ha en egen læreplan i demokrati. Hensikten er å gi elevene opplæring i demokrati, og praktisering av demokrati. I dette blogginnlegget skal jeg forklare hva det innebærer.

Å skrive fortellinger en ganske vanlig oppgave i skolen. Men hvordan gjør man det egentlig? Hva skal til for å skrive en god fortelling? I dette blogginnleget skriver jeg om hvordan du kan planlegge og skrive en god fortelling. Nederst i saken finner du en presentasjon du kan bruke i klasserommet.

I dette blogginnlegget har jeg samlet en rekke gode ressurser du kan bruke i planleggingen og gjennomføringen av undervisning om 22. juli. Du finner undervisningsopplegg, ressurser, boktips, tekster, filmer, tv-serier, podcaster, videoer, taler og mye mer.


Foto: Pixy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.