Gjesteblogger


Dersom du ønsker å gjesteblogge, ta kontakt med meg på martin.johannessen@nionett.no. Temaet må være relatert til skole. Teksten kan godt være publisert tidligere, men originale tekster foretrekkes.

Om Nyskolen i Oslo
I disse artikkelene kan du lese mer om hva Nyskolen er. De er skrevet av Sunniva Sandanger. Hun er daglig leder ved skolen og var sammen med Mosse Jørgensen, med å starte opp Nyskolen for over 10 år siden:

Direkte demokrati på Nyskolen
Aldersblanding på Nyskolen
Heureka! - Tverrfaglig prosjektarbeid på Nyskolen
Lære ansvar - for seg selv og andre på Nyskolen

Leksefri skole

Disse bloggene er skrevet av skolefolk:

Norske elever er mye bedre enn sitt rykte
Dette er en gjesteblogg skrevet av Therese N. Hopfenbeck, Director of the Oxford University Centre for Educational Assessment.

- Mye sies og skrives om norske studenters motivasjon og PISA, men det meste er dessverre basert på medieoppslag og synsing. 


Forskningsinformert skoleledelse i praksis – hva er det, hvordan gjøres det? 
Denne bloggposten er basert på artikkelen Forskningsinformert skoleledelse i praksis som ble publisert i Norsk Pedagogisk tidsskrift nr 2/15. Den er skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, phd-stipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.


Norsk skole: Fra Dannelse til "Læringstrykk"?
Dette er en gjesteblogg skrevet av Svein Sjøberg, fysiker og skoleforsker, professor emeritus, Universitetet i Oslo. Innlegget er et avsnitt fra: Pisafisering av norsk skole. En suksesshistorie fra OECD. I: Røvik, K A, T.V. Eilertsen og E. Moksnes Furu (red.) Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014.

VFL – en skjemametode eller læring for alle?
Denne er skrevet av Camilla Hagevold, utdannet allmennlærer med fagene matematikk og naturfag, samt tatt 40 sp rektorskole ved UiO (i samarbeid med Stavanger kommune), Lærer i barneskole 8 år, lærer og inspektør på ungdomsskole 2 år. Skriver også bloggen Skolevegen.


Karakterer i underveisvurderingen?
Denne gjestebloggen er skrevet av Kjell Evensen, lærer i ungdomsskolen. Har jobbet med karakterfri underveisvurdering de siste fem årene og har videreutdanning innenfor "Vurdering for læring". Blogger om vurderingspraksis i skolen på bloggen Vurderingspraksis.


Alle karakterene hindrer læring

Denne er også skrevet av Kjell Evensen. Opprinnelig skrevet for Aftenpostens kronikkonkurranse (2015).

Kringsatt av flinkiser
Dette er en gjesteblogg skrevet av Roar Ulvestad i forbindelse med debatten Skal lærerne sette karakter på elevenes personlighet? i regi av Utdanningsforbundet (15.09.2015).Denne gjestebloggen er skrevet av Siv Måseidvåg Gamlem og sto først på trykk i Tidens krav (13.10.2015). Teksten er gjengitt med tillatelse fra forfatteren. Siv Måseidvåg Gamlem er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Volda og har skrevet flere bøker innenfor temaet vurdering for læring.

Gift
Dette er en gjesteblogg skrevet av Eva Celine Jørgensen. Hun har jobbet i Osloskolen de siste 20 åra, realist på ungdomstrinnet og har vært med i læreropprøret i fjor vår og sommer. Hun er en tydelig stemme mot målstyring av skolen. Kronikken er skrevet for Aftenposten i sommer. De hadde utlyst konkurranse for lærere, for at lærerne skulle få en stemme i det offentlige rom. For at lærerne skulle si noe om hva som trengtes i skolen, hvor skoen trykket. Kronikken er skrevet før valget i Oslo.

En god skole bygges på tillit
Dette innlegget er skrevet av Vidar Iversen i forbindelse konkurransen i Aftenposten (2015). Iversen har jobbet i ungdomsskolen i Arendal siden 1992 og underviser i samfunnsfag og k&h. Han har tidligere vært arbeidsplass- og organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Alle karakterene hindrer læring
Denne er skrevet av Kjell Evensen. Opprinnelig skrevet for Aftenpostens kronikkonkurranse (2015). Evensen er lærer i ungdomsskolen. Har jobbet med karakterfri underveisvurdering de siste fem årene og har videreutdanning innenfor "Vurdering for læring". 

Frykt skaper ingen god skole
Arne Øgaard er utdannet adjunkt i realfag og ernæringsfysiolog og har arbeidet 30 år som lærer på Rudolf Steinerskolen i Moss, videregående trinn. Tidligere har han jobbet i offentlig skole både i ungdomsskolen og videregående.


Skolen som umenneskelig kappseilas
Denne gjestebloggen er skrevet av Amund Bisgaard i forbindelse med Aftenpostens kronikkonkurranse. I denne kronikken ser Bisgaard på hvordan norsk skole, med sitt overdrevne fokus på testing av prestasjoner, er på vei god vei bort fra sitt formål, som er å skape glade, kunnskapsrike, oppegående mennesker med tro på seg selv. Testhysteriet undergraver ikke bare mulighetene for grundig læring, det gjør også skolen dårligere i stand til å skape trivsel, selvfølelse og gode holdninger blant elevene, som er vel så viktig som høye prestasjoner på kunnskapsprøver.


Bør elever vurdere sine lærere?
Dette er en gjesteblogg skrevet av Amund Bisgaard som en refleksjon over Kristoffer Hansens innlegg og vurdering av lærere på utdanningsnytt.no (27.10.2015). Kristoffer Hansen er leder i Elevorganisasjonen.

Amund Bisgaard har jobbet på videregående skole i fire år, tre år på ungdomsskolen og jobber for tiden på Verdalsøra ungdomsskole.


Mattedama hadde rett. Lekser har effekt.
Dette er en gjesteblogg skrevet av Roger Sjursen. Han er initiativtager til aksjonen Leksefri Familie som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden og bidratt til en stor debatt om lekser. Leksefri Familie er en bevegelse av familier som har valgt å bli leksefrie fra skolestart høsten 2016 og som informerer skolen om dette. I dette innlegget utdyper han utgangspunktet for initiativet.

Har du noen gang hørt om Nyskolen?
Dette er en åpen invitasjon til alle politikere og folk med meninger om skoler og privatskoler. Besøk Nyskolen i Oslo!

Debatten går omkring de private skolene etter avsløringene om utbyttefest på Westerdals. Og mange er kritiske til private skoler. Men det finnes flere typer private skoler i Norge, som Montessoriskolene og Steinerskolene som begge har egne læreplaner og egen utdanning. Og så er det Nyskolen i Oslo. Vi er noe helt annet.

I dette innlegget forklarer daglig leder ved Nyskolen, Sunniva Sandanger hvorfor politikerene burde komme på besøk til oss. Dere er herved invitert!Den positive tilbakemeldingen
Denne gjestebloggen er skrevet av Synøve Buan, mamma til tre og medlem av Foreldreutvalget for Grunnopplæringen.

- Da telefonen ringte og jeg så at det var fra skolen, kjente jeg umiddelbart på en angstklump i magen. Hva hadde skjedd nå? Hva har barna mine gjort for noe galt? Jeg har fått en del sånne telefoner. Bekymringen min ble ikke mindre da jeg svarte og personen i den andre enden sa: "Hei, jeg er lærer ved Nyskolen i Oslo og har vært vikar for klassen til datteren din".

Åpent brev til kunnskapsministeren
Dette er et åpent brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, skrevet av Sandra Holmenes. Hun er allmennlærer og anser seg selv for å være barnas advokat. Hun har jobbet i Osloskolen i 19 år.

ADHD kan ikke avlæres
Denne gjestebloggen er skrevet av Kristian Flåm Høst. Han fikk diagnosen ADHD i 2011. Høst har jobber seks år som lærer og ble ufør i 2015. Har ellers jobbet med barn og ungdom mer eller mindre hele livet. Har vært assistent for ungdomslandslag i basket, og trent flere lag hvor han har hatt erfaring med barn med ADHD i idrettssammenheng.

Se, et ekorn! ADHD kan ikke avlæres
Denne er også skrevet av Kristian Flåm Høst og er en utvidet og revidert utgave av ADHD kan ikke avlæres.

- Mennesker med ADHD er omtrent som alle andre, i sort, hvitt og fine farger, unntatt på noen veldig grunnleggende og avgjørende deler av vårt liv. Første steg for et bedre liv er diagnostisering i tidlig alder (helst) og adekvat behandling.


Læringslivet på papir og skjerm
- I kontrast til å spørre hva det digitale kan gjøre bedre, må vi studere og se på hvordan det papir- og skjermbaserte snakker sammen og fungerer i klasserommene på tvers av skoler, trinn, fag og arbeidsformer. Bare da kan vi få så detaljert kunnskap om hvilken rolle papir og skjerm kan ha for elevenes læring og utvikling de neste 20 årene, skriver Øystein Gilje.


iMAL knekker lesekoden
Jeg har invitert Regine Nagelhus til å skrive et gjesteinnlegg på Lærerbloggen, for å fortelle om alle gode hjelpere som har gjort det mulig å lansere en hjemmeside med et stort hjerte for den første lese- og skriveopplæringen - iMAL.

Teorigrunnlaget er forankret i kunnskap om hvordan hjernen lærer. iMAL står for Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert, Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.


Hverandre - hvordan kan skolen oppdra til fellesskap og samfunnsansvar
Dette er en gjesteblogg skrevet av Laila Lerum Thunes. Hun jobber som faglærer på Nyskolen i Oslo og har utdannelse innenfor samfunnsfag, kunstfoto, veiledningspedagogikk og sosial kompetanse.


- Hvordan kan vi sammen bidra til å skape arbeidsfellesskap som gir trygghet nok til å beherske nye situasjoner, fordi vi har viten om hvordan vi kan takle dem, oversikt og innsikt eller kjenner løsningen på praktiske problemer? Hvordan kan vi lære av hverandre ut fra vår forskjellighet?
Dette innlegget er skrevet av Barbara Anna Zielonka. Hun er engelsklærer ved Nannestad videregående skole. Hun skriver mer om Genius Hour og prosjektarbeid på bloggen. Dersom du vil vite mer om opplegget og få tips til gjennomføring, sender du en mail til: barbara.anna.zielonka@gmail.com.

Den "brysomme" skolen: Fremtidens skole, på vei mot nye horisonter?
Dette innlegget er skrevet av Bernard G.A. Daub. Han er utdannet billedhugger og formingslærer og er nå rektor ved Oslo by steinerskole, som startet opp i 2001:

- Fremtidige samfunnsborgere trenger en mer helhetlig kompetanse enn dagens fokus på tall og måling.

Dette innlegget er skrevet av Birgitte Fjørtoft og var en av innledningene på debattmøtet Er leken i barnehagen truet? arrangert av Utdanningsforbundet på Lærernes hus tirsdag 10. mai 2016.

Birgitte Fjørtoft er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun jobber som pedagogisk leder i Thor Olsen Barnehage i Oslo og skriver den barnehagefaglige bloggen Nye cherrox. Hun skriver også på en fagbok i pedagogikk om etikk og barnehage som kommer ut på Pedagogisk Forum i 2017.


Fraværsgrense og sharialover. Eller finsk sisu i skolen? 

Denne gjestebloggen er skrevet av Gunnar Østgaard og ble først publisert på bloggen FAILED2LEARN. Østgaard er grunnlegger av mYouTime som blant annet lar fattige i Bangladesh og Myanmar og flyktninger få skolegang via mobil.

- Torbjørn Røe Isaksen ønsker fraværsgrense, mer disiplin og regler. Alle elever på videregående som har 10% fravær skal nektes karakter. Alle regimer som forsøker å stenge inne sine brukere er pr definisjon et synkende skip. I stedet for å utvikle seg legger man heller hindringer i veien for exodus.

I dette innlegget argumenterer Gunnar Østgaard for hvorfor kunnskapsministerens forslag til fraværsgrense er uforsvarlig.

Hege Gundersen skriver om Universitetsforlagets ambisjoner med Ublogg
- Faglig påfyll og en mer mangfoldig og kunnskapsorientert offentlighet, skriver forlagssjef Hege Gundersen om Universitetsforlagets ambisjoner med den nye Ublogg.

Universitetsforlaget er en samfunnsaktør. Vi skal bidra til at den delen av offentligheten som fins i skjæringspunktet mellom vitenskap, politikk og kultur blir større og mer mangfoldig. Det gjør vi på mange måter – en av dem er å starte denne bloggen.

Et todelt utdanningsløp
- Jeg ønsker å se at gleden av å lære bort er like stor for en professor som for en førsteklasselærer, skriver Tine Borg. Hun jobber dette året som fulltidstillitsvalgt som fagpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon og begynner å jobbe som lærer i August 2016.

Skolevisjon med mangler
- Engasjerte lærere er vesentlig for god læring, og engasjement er vanskelig uten pedagogisk frihet, skriver Arne Øgaard ved Steinerskolen i Moss.

Kreativitetens kilder
- Det er neppe noen periode i livet hvor fantasikraften er så sterk som i lekealderen. Barna lever sterkt i indre bilder hvor nye muligheter kontinuerlig dukker fram, skriver Arne Øgaard i denne gjestebloggen.

Aspergertips - praktiske tips fra foreldre, til foreldre
Dette innlegget er skrevet av Heidi Mandal som er mor til to barn med Asperger og har jobbet i skolen i 13 år. Mandal har startet nettstedet Aspergertips sammen med en lærerkollega, med 20 års erfaring fra skoleverket. Der vil du finne lenker til diverse hjelpeinstanser. Du vil få små tips som kan gjøre hverdagen lettere, både for deg og barnet. Du vil finne videosnutter og annet informasjonsmateriell.

Profesjonslæring gjennom Lesson Study
Denne gjestebloggen er skrevet av Elaine Munthe, professor i pedagogikk og Dekan ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har skrevet boka "Lesson Study i utdanning og praksis" sammen med Nina Helgevold og Raymond Bjuland (Cappelen Damm Akademisk, 2015).

- Lesson Study innebærer at en gruppe lærere kommer sammen for å lære om elever, og å lære om undervisning og læring. Måten de gjør det på er ved å samarbeide om å planlegge, gjennomføre, studere, og endre undervisning for å fremme læring. Lærerne skal studere elevers læring og forståelse, og da lærer de også at selve oppgavene eller aktivitetene som elevene arbeider med har stor betydning.

Å bevege verden gjennom utdanning
Dette er en gjesteblogg skrevet av Arne Osland, Utviklingsdirektør UWC Røde KorsNordisk. Gjennom visjonen om å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling, ønsker UWC-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser.

- Ulikhet i identitet kan være en ressurs for læring og selvrefleksjon når forholdene legges til rette, snarere enn en kilde til konflikt eller mistenksomhet på halvdistanse. Så enkelt – eller så vanskelig kan oppgaven være. Hvis den er for stor for skoleverket, kan en saktens spørre seg hvilke sektorer som skulle være egnet til å bryte ned segregeringens stengsler.


Å gjøre en forskjell
Denne gjestebloggen er skrevet av Jan Terje Bakler i Fabulinus. Her skriver han om erfaringer og utfordringer ved å starte opp et eget selskap og å si farvel til en godt betalt jobb.

- Det er det tøffeste jeg har gjort i livet å bli gründer og starte Fabulinus. Jeg sa fra meg en veldig godt betalt jobb for å leve uten å vite om jeg har lønn den neste måneden, og jeg har i praksis satt alle private utgifter på vent på ubestemt tid. Bare det å ta banen til sentrum veies opp mot nytteverdien.

7 måter å utvikle deg som pedagog
Denne gjestebloggen er skrevet av Barbara Anna Zielonka som er engelsklærer ved Nannestad videregående skole:

- Hvis du er lærer har du sikkert spurt deg selv mange ganger om hvordan du kan bli mer strukturert, mer kunnskapsrik og mer kreativ. Svaret på dette spørsmålet er ganske komplisert. Så i dag vil jeg gjerne dele med deg min liste over 7 måter som hjalp meg å utvikle meg som pedagog og som menneske.


Når studenten dannes til lærer
Denne gjestebloggen er skrevet av Torunn Klemp og Carl Fredrik Dons ved NTNU. De har skrevet boka "På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis" (Cappelen Damm Akademisk, 2016) sammen med Vivi Nilssen og Elin Strømman. Boka retter søkelyset mot lærerstudentenes utvikling som skrivelærere, hvilke skrivediskurser de skriver seg inn i, hvilken verktøykasse de har som kommende skrivelærere og hva de strever med i møtet med elevenes ulike tekster og skrivepraksiser.

Skolebasert kompetanseutvikling
Denne gjestebloggen er skrevet av Eirik J. Irgens. Han er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.- For det er i den enkelte skole det skal skje, utviklingsprosessen skal være skolebasert. Alle skal være med, lærere som skoleledere, og de gjennomgående temaene er lesing, skriving, regning, klasseledelse, organisasjonslæring og vurdering for læring, skriver han.

Å styrke profesjonsfellesskapet
Dette innlegget er skrevet av Thomas Dahl, professor ved faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse ved Program for lærer ut danning ved NTNU. Han var leder av ekspertgruppa om lærerrollen. De la fram sin rapport på en pressekonferanse den 15. august 2016.

- Det er en utfordring for norsk skole at det er såpass store forskjeller mellom skolene. Variasjon er oftest en god ting, men ikke mellom skoler. Det gir elever og lærere ulike betingelser for læring. Det er vanskelig å finne enkle årsaker til hvorfor vi har en slik variasjon. Et læringsmiljø lar seg påvirke av så mange forhold. Men vi vet hva som kan sikre et godt læringsmiljø: Åpenhet, toleranse, medvirkning og respekt. Og ikke minst: Viljen til å ville lære.


De praktisk-estetiske fagene må styrkes
Hva skal ut og hva skal inn? Innovasjon og stimulering av evnen til å skape bør inn, skriver Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken - den kulturelle skolesekken, i en kommentar til Stortingsmelding 28.

- Norge står nå midt i et paradigmeskrifte. Fra absolutt alle hold snakkes det om kreativitet, skaperevne, innovasjon, produksjon, ideutvikling, prosessarbeid, arbeidsdisiplin, nettworking, design og teknologi. Bortsett fra i skolen.


Et kunnskapsgrunnlag for en enda bedre skole?
- Jeg kom nylig ut med boka "Skolen". Jeg har siden fått en del spørsmål om hvorfor jeg ikke skriver mer om f.eks. Vurdering for læring (VFL), effektive undervisningsformer, Lesson Study, Profesjonelle læringsfellesskap (PLF) og andre tilsynelatende gode ideer og arbeidsformer som mange møter for tiden i kurs og på konferanser og som del i nasjonale satsinger for å forbedre kvaliteten i skolen, for "det er jo så in i tiden", skriver Eirik J. Irgens.


The Best Way is the Norway
- Jeg brukte anledningen til å appellere for at vi må samles om å skape "den norske veien" for å utvikle skolen, og at vi, i stedet for å la oss fascinere av hva andre nasjoner har utrettet, bør utnytte og viderutvikle det beste i den norske kulturen og i samarbeidsmodellen partene i arbeidslivet har utviklet gjennom mer enn hundre år, skriver Eirik J. Irgens.

Dagens utdanningspolitikk må utfordres
- De siste tiårenes utdanningspolitikk har vært preget av et språk der skolen betraktes som et sted for produksjon, og der kriteriet for suksess er målbare resultater. Andre og viktige dimensjoner ved skolens oppdrag blir i en slik sammenheng usynliggjort, skriver Anne-Mette Stabel.

Slik fungerer TUTANK i praksis
Kenneth Nordvik jobber ved Skeie barneskole i Bergen og har utviklet TUTANK, som et nytt og gøy konsept bestående aktivitetsbrett med matematikk og norsk (rettskrivingsøvelser, diftonger, lydering etc.) for elever fra 1. til 7. trinn. Hensikten med spillet er å skape mer fysisk aktivitet i skolehverdagen kombinert med aktiv læring.

Er den Norske skolen en av de beste i verden?

- Ikke vær redd for PISA-resultater eller andre internasjonal tester, det går fint. Vi har en skikkelig god skole i Norge og slik kommer det til å fortsette hvis vi klarer å motstå presset fra blå New Public Management-politikere som leser PISA slik fanden leser bibelen, skriver Rolf-Eirik Høisæter.


Erfaringer med formativ skrivevurdering i engelsk
- I små fag med få timer kan det være vanskelig å få til gode formative vurderingspraksiser, og det kan skape konflikt mellom elevers og læreres oppfatninger av hvordan dette skal praktiseres. Men det fins tiltak som kan minske motsetningene og føre til en mer formativ vurderingspraksis, skriver Tony Burner.


Hva slags dybdelæring?
- Det skal bli mer dybdelæring i skolen. Det har Ludvigsen-utvalget foreslått og politikere og byråkrater skal nå planlegge gjennomføringen. Behovet er åpenbart. I et samfunn med økende informasjonsstrøm og en læreplan som er proppet med mer eller mindre usammenhengende kompetansemål, kan læring lett reduseres til raskt passerende inntrykk. Å ha lært blir synonymt med det å ha hørt om og kanskje gjengitt på en prøve, men det meste kan være fort glemt. Et spørsmål er om planleggerne den nye dybdelæringen har tilstrekkelig innsikt til å endre på dette, skriver Arne Øgaard.

Ta sjansen - vær litt gal?
- Er det risikofylt å la dem jobbe med problemstillinger som ikke har fasitsvar i læreboken, ja som læreren ikke vet svaret på engang? Er det risikofylt å la elever bruke teknologi i egen læring og la dem jobbe med tema som virkelig engasjerer og som de bryr seg om?

- Jeg er veldig sikker på at dette allerede foregår i mange klasserom, også i Norge, men at dette ikke er transparent og tilgjengelige for andre lærere, skriver Ann S. Michaelsen.


Flerspråklighet er normalen
- Som følge av globalisering, hvor verden på mange måter blir mindre, bør perspektivene våre som pedagoger bli større. Barn og unge i barnehager og skoler blir en mer og mer mangfoldig gruppe, og da trenger vi økt kunnskap om diversitet og flerspråklighet. Gjennom den nasjonale satsninga Kompetanse for mangfold, blir lærere og førskolelærere bevisst hva flerspråklighet blant barn og unge handler om og hvordan den kan bli brukt som en ressurs, skriver Tony Burner.

VR-briller i undervisningen
- Etter å ha brukt VR-briller i noen uker vil jeg presentere noen av de mulighetene som dukker opp ved å bruke VR-briller i undervisningen. Fokuset mitt kommer til å være på språkundervisning, men jeg ser mange muligheter også i de andre fagene, skriver Barbara Anna Zielonka.

Partssamarbeid om skoleutvikling: Vekk fra implementering, over til medskaping
- Jeg ønsker en dreining vekk fra implementering og forankring over til det beste i den nordiske samarbeidsmodellen: lokal medvirkning og medskaping. Skal vi lykkes med skoleutvikling, må det skapes lokale løsninger som de som er nærmest elevene bidrar sterkt til. Det må med andre ord utvikles lokal kunnskap ("slik gjør vi det"), basert både på lokale erfaringer og utprøving og på ny viten fra teorifeltet, skriver Eirik J. Irgens.

Hvorfor spillbasert læring i skolen?
- I den spillbaserte læringsteorien finnes det ikke gale svar, men bare forsøk som ikke virker. Dette gir elevene motivasjon til å prøve nye metoder for å komme frem til en løsning som virker. Jeg har i mine observasjoner sett elever som har forsøkt å løse et vanskelig problem mer enn 10 ganger uten å be om hjelp, og likevel ikke gitt opp, og til slutt klart å løse problemet med full score. Med bruk av den tradisjonelle metoden er jeg villig til å påstå at selv ikke den mest selvgående eleven ville forsøkt å løse en oppgave for 10 ganger uten å be om hjelp, eller gi opp, skriver Tom Forsmo.


Om lærerrollen
- Det holder ikke å være lærer på bunnen når man står i klasserommet. Da må man være lærer fra tåspissen til hårrota, og det er krevende. I følge rapporten har det blitt stadig mer krevende. Samfunnet har stor tillit til skolen, det meste kan løses på skolen, skriver Cecilie Pérez.

Skolelederkonferansen "Ledelse og kvalitet i skolen"​ 2017
- Nå var hovedbudskapet mitt at vi må videreutvikle den tradisjonen som kjennetegner arbeidslivet vårt sammenlignet med mange andre land: den nordiske samarbeidsmodellen. Det innebærer at vi må gå fra implementering til samskaping når skoler skal utvikles, skriver Eirik J. Irgens.

Sosialt fokus på Nyskolen
- På Nyskolen har elevene mye tid til å jobbe med sosiale relasjoner. Vi har to lange pauser med utelek, og mye samtale og diskusjon i undervisningstimer og møter. De som jobber på skolen følger elevene tett, og hjelper dem å løse konflikter, være inkluderende og å øve på selvhevdelse og å si fra på en god måte dersom noen ikke er så greie, skriver Mona Hvattum.

Master i skoleledelse på NTNU - nå er det din tur!
- I uka som gikk hadde jeg gleden av å undervise sammen med Thomas Dahl på vårt deltidsstudium Master i skoleledelse her på NTNU i Trondheim. Thomas er en av mine dyktige kolleger i SKULE, faggruppen for Skoleutvikling og utdanningsledelse, skriver Eirik J. Irgens.


OdinStiftelsen om skolemiljøloven: Antimobbearbeidets mange tilfeldigheter
- Antimobbesatsingen er tilfeldig. Ingen vet nøyaktig hvor mange barn som blir mobbet hver dag, uke eller måned. Ingen vet heller sikkert hvordan en skal få bukt med det. I dag er barn og foresatte overlatt til tilfeldighetene i antimobbearbeidet og i saksbehandlingen av mobbesaker. En forbedring av situasjonen synes å hvile på nasjonale, regionale og lokale personers evne og vilje til å ta tak, skriver Katrine Hoff, styremedlem og pedagogisk rådgiver i OdinStiftelsen.

Hvem er det egentlig som blir lurt når løsningene blir for enkle?
- En skole som ønsker å være større, sterkere, klokere og god burde gå i dialog med elevene og spørre hvorfor de velger Facebook eller fravær fremfor å være tilstede i timen, skriver Bente Nistad Westermoen.

Professional theorizing
- Dette er en forskningsartikkel som kan være relevant for de som er interessert i forholdet mellom teori og praksis, profesjonalitet og profesjonsutvikling, kunnskapsutvikling, lærerutdanning og skoleutvikling, skriver Eirik J. Irgens.


Videoforedrag om skoleutvikling gjennom samarbeid og samskaping
- Vi må gå over fra en implementeringstenking til å tenke samskaping, sier Eirik J. Irgens.

I dette videoforedraget snakker han om skoleutvikling gjennom samarbeid og samskaping. Det er et veldig interessant foredrag. Anbefales!


Videoforedrag om elevinvolvering på Nyskolen i Oslo
I dette videoforedraget snakker Sunniva Sandanger om hvordan Nyskolen i Oslo jobber med elevinvolvering og demokrati. Sandanger er daglig leder ved skolen.

- Medbestemmelse, ansvarlighet og demokratisk sinnelag må læres, og som alt annet vi lærer, trenger vi å øve for å bli gode. Nyskolen mener at vi ikke kan nøye oss med å lære om demokrati, vi på praktisere demokrati, øve på demokrati og hele tiden jobbe for at demokratisk tenkning gjennomsyrer skolen vår.

Edtech med fokus på internasjonalisering
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole. I dette innlegget skriver hun om hvordan du kan bruke eTwinning, Skype in the Classroom, PenPal Schools og iEARN i klasserommet. Læringsteknologien har kommet for å bli og ved hjelp av disse verktøyene tar du med elevene ut i verden uten å forlate klasserommet.

SETT er en fantastisk møteplass
- Selve grunntanken med SETT var allerede fra begynnelsen "moderne læring", noe som inneholder mye mer enn IKT. IKT er faktisk bare et effektivt verktøy som vi tilfeldigvis bruker i dagens samfunn. Mer viktig er heller de pedagogiske og didaktiske utgangspunktene i forhold til ungdomskulturen, altså den tidsalder de lever i, og lærernes betyding i samfunnet. For oss ble IKT og læring en altfor snevert tilnærming, skriver Fredrik Svensson, medgrunder av SETT.

Ja til et samlet kunst- og håndverksfag
Laila Lerum Thunes brenner for at faget kunst- og håndverk ikke blir delt, fordi hun mener det er viktig at alle får tilgang til grunnleggende kunnskap i både kunst og håndverk, at faget er almenndannende og viktig for en grunnleggende prosessforståelse. Hun er utdannet kunstfotograf og har cand.mag. fra Universitetet i Oslo med blant annet idehistorie og sosiologi. Hun har også tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeide for barn og unge og veiledningspedagogikk.


“Forskning i humaniora har offentlig verdi fordi den skaper og forandrer individer og samfunn; den former og forvandler hva mennesker tror på og gjør, samt hva de verdsetter".

- Dette er jo selve kjernen i min drøm. En drøm delt av mange tidligere, men hvor Emma Goldman klarte å skriftliggjøre på glimrende vis. Kun ved å tenke selv og være kritiske skal vi greie å erstatte systemet vi lever i. Kun ved å samarbeide og vise solidaritet kan vi alle leve i fred, skriver Sonia Muñoz Llort.


- Alle de prosjektene jeg og mine elever jobbet med har én ting til felles; de skaper engasjement og utvikler elevenes IKT-ferdigheter. Ikke bare får elevene muligheten til å snakke med medelever fra andre land, men de får også muligheten til å lage tekster, videoer, elektroniske magasiner og grafiske noveller sammen, skriver Barbara Anna Zielonka.

Morgendagens klasseskiller
Begjæret etter likes og frykten for nettmobbing innsnevrer manges oppmerksomhet. Morgendagens overklasse vil være de som klarer å frigjøre seg fra dette presset og som har glede av å hente inspirasjon og innsikt fra mange ulike kilder, skriver Arne Øgaard.

SKUV - Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering
- Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering (SKUV) handler om å oversette kunnskaper om vurdering som allerede finnes i skolene til fagenes egenart og skolens kontekst, skriver Lise Vikan Sandvik ved NTNU på vegne av SKUV-gruppa.

Aktiv læring og fysisk aktivitet med TUTANK
- Tutank TELLUS er en selvgående aktivitet etter at læreren har gitt en rask instruksjon og kort forklaring på hvordan elevene skal løse oppgavene. Elevene er fysisk aktive og samarbeider på lag. På den måten får du mulighet til å observere hver enkelt elev i samspill med andre elever, skriver Kenneth Nordvik.


Avslutt skoleåret med nye ideer
Selv om det snart er sommerferie er det mye du kan gjøre i klasserommet. Barbara Anna Zielonka har mange gode ideer: Du kan lage tidslinjer over årets læring, skrive brev til neste års elever, lage Smashboard, gjøre undersøkelser, lage en grafittivegg i klasserommet eller lage en video av alle årets begivenheter.

Vi som er lærere er sammen om skole og utdanning
Hvordan kan de ulike nivåene i utdanningssystemet snakke mer sammen utover obligatorisk praksisopplæring og formelle utviklingsprosjekter? Tony Burner, lærerutdanner ved HSN, skriver om identitet i læreryrket.


Fraværsgrensa - et absurd og uvitenskapelig eksperiment
Fraværsgrensa er et absurd og uvitenskapelig eksperiment, skriver Jan Terje Bakler.


- Jeg har ikke forsket på dette så jeg har ikke fasiten, men jeg mener Kunnskapsministeren er uredelig når han fremstiller fraværsgrensen som en ubetinget suksess. Jeg vet i hvert fall at den har slått enda mer negativt ut for enkelte elever som jeg har kjennskap til, sårbare ungdommer som nå har blitt enda mer marginalisert.

Tjoras kritikk er unyansert og bygd på et feilaktig grunnlag
Tjoras kritikk er unyansert og bygd på et feilaktig grunnlag, skriver Henning Fjørtoft.

- Skolen skal være en god arbeidsplass for lærere slik at de yter sitt beste, samarbeider godt og fortsetter å utvikle seg. Lærere som kan sine fag, utgjør en tydelig forskjell i klasserommet, som Tjora selv påpeker. For meg er det derfor ikke noe tegn på forakt eller mistillit at politisk ledelse ønsker å styrke lærernes kompetanse. Snarere er det i Norge tverrpolitisk enighet om å styrke de ulike delene av skole- og utdanningssystemet slik at vi får en god offentlig skole og en best mulig lærerutdanning.


Politisk overstyring av lærernes kompetanse er ikke til barnas beste
- Lærere er voksne mennesker som til enhver tid fint klarer å vurdere hva slags kompetanse de trenger for å kunne utøve yrket sitt, og denne kompetansen er mye mer enn å samle fagkunnskap, skriver Sonia Muñoz Llort og Camilla Lindebakk.

Å forme verdensborgere
- Kants pedagogikk kan virke gammelmodig med sine idealer om å overvinne råskap gjennom kultivering – men i en verden av vold og overgrep ser vi raskt hva som står på spill. "Om pedagogikk" minner oss om at menneskets sivilisering av seg selv ikke kan tas for gitt, men er et pågående, møysommelig arbeid, skriver Anders Dunker.

Tøvete om fraværsgrense
- Kronikken i Aftenposten av Herner Sæverot og Glenn-Egil Torgersen er noe av det mest tøvete jeg har lest av to professorer. Saken dreier seg altså om fraværsgrense i videregående skole, som disse to advarer sterkt mot. Vi har hatt grenser før, og i fjor ble det innført 10%-grense. Har du mer udokumentert fravær enn det i et fag, risikerer du å ikke få karakter. Loven åpner opp for skjønn inntil 15% udokumentert fravær, skriver Tony Burner.

Eg er stolt av å vere lærar
- Jobbsøknadene mine blir lagt nedst i bunken, for eg er ikkje kvalifisert. Kommunane må, viss dei tilset slike som meg, koste på oss etterutdanning innan 2025 for at dei skal ha lov til å la oss undervise i sentrale fag som engelsk og matematikk. Det vil dei helst unngå. Difor er det vanskeleg for meg å få ny jobb. No skulle eg ha vore på høgda av mi karriere. Eg har søkt på mange lærarjobbar, men eg når ikkje opp. Fordi eg er avskilta, skriver Ingvald Straume.

Høyres store skolebløff
- Er det sant som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier, at elevene lærer mer nå enn tidligere? spør Svein Sjøberg i denne kronikken.

- For all del, utdannelse er ingen tvang, men slik samfunnet fungerer nå, er det frivillig tvang, og da bør vi hjelpe de som trenger det, gjennom skolen – for livet som ufaglært er tøft, og der må man virkelig hjelpe seg sjøl, slik jeg, broren min og alle de andre vikarene jeg jobba sammen med måtte. Vi var fritt vilt. Kanskje det er slik de som styrer vil ha det? skriver Jan Kristoffer Dale.

Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
- Å reflektere innebærer å tenke grundig gjennom opplevelser som du erfarer. Det er en prosess som består av læring fra egen erfaring der du reflekterer over noe og gjør dette på en bevisst måte. For å bli god på refleksjon, må vi øve og stille kritiske spørsmål til oss selv om det som skjer i klasserommet, mellom oss og elevene og mellom oss og andre lærere vi samarbeider med, skriver Barbara Anna Zielonka

Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
For å nå bærekraftsmålene må vi først styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dem. Jo tidligere vi begynner å snakke med elevene og andre lærere om de 17 målene, jo lettere vil det være for dem å tilegne seg disse kunnskapene. Det letteste vil være å undervise om målene i fellesskap, skriver Barbara Anna Zielonka.

Lesespillet Poio tar barnas digitale verden på alvor!
- Drømmen er å få med alle. Så ingen barn i fremtiden skal slite med å knekke lesekoden, skriver Daniel Senn som er mannen bak lesespillet Poio. Spillet krever ingen forkunnskaper og har mange tydelige delmål. Hovedmålet er å lese en lengre tekst, og det er orkestrert som en læringsreise for å hjelpe barna å knekke lesekoden.

Norsk skole svikter elevene
- I dag svikter norsk skole mange unge, talentfulle mennesker. Vi stempler dem som urokråker, umotiverte, skoletrøtte og dropout-er. Spar oss for flere ekspertutvalg, men gi oss heller den mangfoldige, praktiske og varierte skolen ungene fortjener, skriver Anne Ragnhild Kjær Sti.


Klassisk feilslutning
- Å påstå at den klassiske litteraturen ikke kan tilføre oss noe i dag er som å påstå at filosofihistorien er uaktuell. En felles referanseramme går dypere enn å huske navnet på forfattere eller å vite at når noen sier "det var bøygen" så kommer det fra Peer Gynt, skriver Thom Jambak.- Det er ingen tvil at alle lærere bør delta i utviklingen av digitale borgere og ledere på sine skoler. Er du lærer har du sikkert spurt deg selv om hvordan du kan bidra til at gode ​​digitale borgere bruker teknologi på hensiktsmessige og respektfulle måter, og bygger fellesskap i alle kriker og kroker av internett? Denne teksten skal gi deg svar på dette spørsmålet, skriver Barbara Anna Zielonka.


- Min bønn for en ny retning i skolepolitikken er enkel og innstendig: Stak ut en retning som gjør skolen i stand til å omfavne alle former for læring, for å se skolen i en større sammenheng enn læring i hvert enkelt fag for seg. Se Ludvigsenutvalgets ideer om fagoverskridende kompetanse som et uttrykk for at læring ikke er begrenset til fagspesifikke læreplaner, men til summen av fagene i symbiose. Kom opp av skyttergravene med et felles, tillitsbasert prosjekt: En skole der summen av det vi får til sammen alltid representerer idealet for læring, skriver Halvor Thengs.

Løser ny mobbelov den mystiske mobbegåten?
- Vi har aldri hatt så mye kunnskap om mobbing som i dag. Alle prater om det og alle har en plan for å stoppe det. Likevel blir tusenvis av barn jevnlig krenket på skolen, skriver Ingrid Grimsmo Jørgensen.

Tanker om mobbeloven fra en mobbeoverlevende lærer
- Jeg tror lærere ville forstått mer av mekanismene i mobbing om de fikk kurs i hvordan man kan observere samspillet, og fikk tid til å jobbe med dette. Kan det være slik at det store, faglige presset mange skoler legger på sine ansatte gjør sitt til at det sosiale miljøet ikke får den oppmerksomheten den fortjener? Slik jeg ser det er det mange rammefaktorer som spiller inn, og bagatellisering fra lærerens side er sjelden en av dem, skriver Sandra Holmenes.

Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
- Etter å ha jobbet med globale prosjekter i flere år, vil jeg gjerne dele mine erfaringer om denne arbeidsformen og alle fordelene det har gitt meg som lærer, skriver Barbara Anna Zielonka.

Har barnet ditt det trygt på skolen?
- Med tanke på at det fortsatt er om lag 50.000 barn og unge som gruer seg for å gå på skolen, kan det likevel være slik at skolenes innsats bør være mer systematisk, spesifikk og målrettet. Det starter med at de voksne følger bedre med, skriver Ingrid Grimsmo Jørgensen.

Innvandrerungdom og psykopaten i systemet
- Om skolesystemet bli kvitt psykopatdiagnosen, må vi tenke nytt om denne gruppen. Vi må gi nyankomne en grundig og god norskopplæring. Vi må ha ressurser og arbeidet må bli gitt status gjennom virkemidler som trekker til seg flere lærere. De lærerne som hver dag slåss for disse elevene i et system som ikke gir tilstrekkelige rammer og handlingsrom, må få flere kollegaer, bedre redskaper og styrkede arbeidsbetingelser, skriver Roar Ulvestad.


Politiet ut av skolen!
- Vold blant unge er alltid et opprør mot det samfunnet som har forkastet dem. De vet at skolen ikke vil ha dem, derfor slåss de. Opprøret er et forsøk på å berge selvbildet, de later som at de ikke bryr seg, men egentlig er de dypt fortvilet, skriver Eirik Husby Sæther.


Leksehelvetet
- Vi er på randen av sammenbrudd, men lekser må han visst ha. Han har mistet troen på å kunne få plass på videregående skole, ihvertfall der vennene skal gå. Resignasjonen er altoppslukende. Troen på egne evner fraværende. Vi foreldre føler oss totalt hjelpeløse. Det finnes ikke hjelp. Det er bare å ta seg sammen. Problemet er at ingen av oss klarer det mer.

Innlegget er skrevet av en lærer og mor på Østlandet. Hun ønsker å være anonym av hensyn til sønnen og familien.


Lektor Spurklands to favorittapp'er
- Simen Spurkland har klare meninger om hva god undervisning er. Han legger opp undervisningen sin rundt nettbrettene, men reiser land og strand rundt og forteller at de to desidert viktigste “app’ene" han bruker er two eyes og two feet. Han mener de digitale verktøyene og læremidlene han bruker først og fremst gjør det lettere for ham å være tilstede for elevene, både i timene og til faglig kommunikasjon utenom, skriver Anders Baumberger.

Klarer språkvitere å ha to tanker i hodet samtidig?
- Språket er det særtrekket som klarest skiller oss mennesker fra de andre medlemmene i dyreriket. Til forskjell fra alle andre arter kan vi bruke språket til å tenke, til å argumentere, til å gjøre narr, til å uttrykke hatefulle ytringer og til bevisst eller ubevisst å posisjonere oss sosialt. Språket er med oss fra fødselen og er på samme tid en essensiell del av vår psykososiale utvikling. På grunn av kompleksiteten i denne menneskelige særegenskapen har studiet av språk de siste to hundre årene vært preget av sterke faglige motsetninger, skriver Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum.

Hvorfor svurpet Gimp?
- De nye læreplanene i naturfag må legge vekt på hva elevene skal lære, ikke bare hva de skal gjennom, skriver Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret.

10 tiltak for en bedre skole
- I valgkampen lovet alle partier å satse på skole, men løftene var diffuse. Her kommer 10 konkrete bedringsforslag, skriver Arne Øgaard.


Mange klasser har minst én fargesvak elev - det kan skape utfordringer for undervisningen
- Nesten alle skoleklasser har minst én elev som sliter med å oppfatte farger. Manglende kunnskap om problemet kan føre til negativ oppmerksomhet og latterliggjøring fra medelever og lærere, skriver Rigmor C. Baraas og Tony Burner.


Taust om kritikk av nasjonale prøver
- Jeg opplever det som svært alvorlig at politikere med begrenset innsikt får utøve sin makt, mens de som blir rammet ikke tør uttale seg offentlig, skriver Arne Øgaard.- For å skape klasserom der graden av nysgjerrighet, optimisme og lidenskap er høy, bør vi bruke varierte og engasjerende undervisningsmetoder og strategier. Håper du vil prøve noen av disse metodene med dine egne elever. Elevene viser ofte stort engasjement når vi setter i gang aktiv læring sammen med dynamiske og morsomme oppgaver, skriver Barbara Anna Zielonka.

Praksiserfaring for å unngå lærerflukt
- Om lærerstudentene får følge undervisningen, elevsamtaler, halvårsvurderinger, foreldremøter, møter med barnevern gjennom et helt skoleår, vil overgangen til yrkeshverdagen bli bedre og frafallet fra yrket blant nyutdannede lærere mindre, skriver Anne Helga Jarnholt, rektor ved Skøyen skole, og fire av lærerne ved skolen.

Klassen: Historier om "de andre" elevene
- "Klassen" er en bok jeg har tenkt på lenge. Først var den en vag idé, oppstått gjennom kaffemøter med lærervenn ”Anette”. Historiene hun fortalte fra sin skolehverdag var så annerledes enn de historiene jeg selv som journalist har vært med å fortelle. For mens media de siste årene har laget en masse saker om ressurssterke generasjon prestasjon-tenåringer og curlingbarn, har elevene i Anettes klasserom fått lite eller ingen oppmerksomhet, skriver Marte Spurkland.

Jeg er en lærerstemme og jeg vil også bli hørt
- Det er ikke mangel på gode intensjoner på elevenes vegne, men det er på tide at vi som opplever hverdagen i klasserommet også får en tydelig stemme. Vi må få mer plass i debatten rundt norsk skole. En nasjonal minstenorm har vi ønsket oss lenge, og vi står fjellstøtt sammen med både elever og foreldre i denne saken, skriver Heidi Granberg.

Barbara Anna Zielonka nominert til Global Teacher Prize
- For noen timer siden fikk jeg vite om at jeg har blitt nominert til Global Teacher Prize som en av 50 finalister. Det var en fantastisk nyhet og en store ære. Mine 13 år som engelsklærer har vært både spennende og lærerike, men også ganske krevende. I løpet av denne tiden har jeg opparbeidet meg egne måter å øke elevens læringsutbytte, gjort undervisningen mer effektiv og relevant, blitt kjent med engasjerte og kunnskapsrike lærere fra hele verden og oppdatert mine kunnskaper, skriver Barbara Anna Zielonka.

Uten kart og kompass i det digitale læremiddellandskapet?
- På samme måte som alle elevene i videregående skole fikk hver sin bærbare datamaskin for 10 år siden, vil trolig godt over halvparten av elevene i hele grunnopplæringen ha sin hver sin skjerm i 2020. Trolig er læremiddel- og teknologikulturen i norsk skole om fem år mer sammensatt og kompleks enn hva den er i dag, skriver Øystein Gilje.


Kreativitet i skolen
- Utfordringen når det gjelder å jobbe med kreativitet i undervisningen er at kreativitet er noe det nok sjelden jobbes systematisk med, skriver Cecilie Pedersen Dalland og Haakon Thaule-Hatt.

- Hensikten med boka "Kreativitet i skolen" er derfor å beskrive en kreativ metode steg for steg, samt å gi tips og eksempler på ulike kreative innganger. Målet er å hjelpe lærere og lærerstudenter til å bli mer kreative i undervisningen.


Men ville vesten var ikke som før
- Westworld sesong to har premiere våren 2018. I serien kan hvem som helst reise til et fiktivt westernunivers og leve ut sin drøm om et enklere liv, med færre regler og en hver mann for seg-mentalitet. Standhaftig, uanfektet. Men så må man tilbake. Til virkeligheten. Til bærekraftig utvikling, til demokrati og medborgerskap, til folkehelse og livsmestring. Til en skole der elevene møter til pistolduellen bevæpnet med et arsenal av grundig skytetrening over tid, i stedet for den ene langøkta med blikkboksene, skriver Halvor Thengs.


Bør lærere få lov til å improvisere?
- Det vi trenger i skolen, er det samme som i et jazzorkester: Minimale, men tilstrekkelige strukturer som kan gi rom for at den enkelte lærer og det enkelte team i tilstrekkelig grad kan gjøre ting på sin egen måte, skriver Eirik J. Irgens.

- Da kan vi få en skole der elever og lærere både opplever forutsigbarhet og gode rutiner, og variasjon og kreativitet.


En seier for elevenes læring?
- Det handler om å bruke teknologi på en smart måte, slik at elevene utvikler den kunnskapen de trenger for at de skal bli engasjerte og aktive samfunnsborgere. Dette handler ikke om teknologi i form av duppeditter og plattformer, men pedagogisk bruk for å fremme læring, skriver Ann Michaelsen.

Bør lærere få slippe å planlegge?
- Forholdet mellom planlegging og improvisasjon i skolen, er kanskje et av de viktigste områdene å sette fokus på. Jeg tror for eksempel det er et nøkkelpunkt for å dempe det berømte "praksissjokket" for nyutdannede lærere, skriver Jørgen Moltubak. - Improvisasjon i klasseledelsen handler om å omstille seg og endre planene for timen i løpet av en brøkdel av et sekund.


6 måter for å skape bedre skoler
- Hvis noen undervisningsmetoder ikke fungerer i klasserommet, må vi prøve nye ting, skriver Barbara Anna Zielonka. Hun er en av femti finalister til Global Teacher Prize 2018. Her er hennes tips om 6 måter for å skape bedre skoler.Skolefravær - å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring
- Siden grunnene til fravær er komplekse og sammensatte, kan ingen bok gi oppskrift på hvordan løse konkrete saker. Men en bok kan skaper et felles kunnskapsgrunnlag og være et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med fravær i skolene, i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier. Særlig viktig er å forebygge, tidlig oppdage, tidlig iverksette gode tiltak, forstå kompleksiteten, og å samarbeide godt, skriver Trude Havik.


Lærere som fremtidens innovatører
- Fremtiden handler om elevsentrert undervisning, dybdelæring, refleksjon, og ikke minst skaping av undervisnings- og læringsmåter ved bruk av ny teknologi, skriver Barbara Anna Zielonka. Her beskriver hun 7 kjennetegn på lærere som setter innovasjon høyt.

- Eratosthenes klarte beregne jordas omkrets ved hjelp av en pinne for ca 2500 år siden. En pinne, sannsynligvis utrolig god tid og ikke minst en slave som orket å gå de 800 kilometrene fra Syene til Alexandria - tur/retur - og som ikke minst gjorde en utrolig god jobb! Tenk deg å gå 800 kilometer og faktisk klare å holde tellinga, slik at den godeste Eratosthenes kunne sitte der med pinnen og skyggen, og selvsagt høste all æren etterpå. Det er jo denne stakkars slaven som fortjener ros! skriver Simen Spurkland.

Restart: Å være digital i skole og utdanning
- Læring vil skje dypere og med større utbytte når elever og lærere samarbeider og hjelper hverandre, og når man lærer med og ikke av teknologien, skriver Lisbeth Bergum Johanson og Silje Solheim Karlsen.

De er redaktører av boka "Restart – å være digital i skole og utdanning" (Universitetsforlaget, 2018). Den presenterer både undervisningsopplegg og læringsaktiviteter, og viser hvordan læring vil ha større utbytte når elever og lærere samarbeider og hjelper hverandre.


Arbeidslivet krever toøyd klokskap (podcast)
Eirik J. Irgens snakker om faren ved at det utvikles "enøyde" ledere, og hvorfor en "toøyd" klokskap er viktig når det skal utvikles gode arbeidsmiljøer.

En form for enøydhet utvikler seg hvis en teknisk rasjonalitet får dominere. Da kan vi ende opp med ledere som bli ensidig opptatt av det som kan telles, klassifiseres og kategoriseres, og av systemer, målbare mål, målinger, formelle beslutninger, organisasjonskart og retningslinjer.


Kan omvendt undervisning øke elevers motivasjon i kroppsøving?
- Studien viser at det er mulig å endre elevenes synkende motivasjon i kroppsøving og at omvendt undervisning ser ut til å være en metode som kan fungere godt i så måte. I tillegg ser det ut til at metoden kan være et verktøy for å utligne de observerte kjønnsforskjellene i faget, skriver Ove Østerlie ved NTNU.


Skolen som kooperativ arena for sosial endring
- Etter min mening blir lite faktisk gjort for å endre kjernen i problemet, nemlig det faktum at skolen ikke kan fortsette å være en fabrikk med lydige arbeidere, men et fristed for barn å utfolde seg i og vokse i. Skolen bør være et møtested for barn og ungdommer hvor de utforsker ut fra egen nysgjerrighet og hvor de utvikler seg selv som mennesker i samspill med andre, samtidig som det oppfordres til kritisk tenkning, samarbeid og bevissthet rundt deres samfunnsansvar, skriver Sonia Muñoz Llort.


Nettverksbasert læring - den riktige veien å gå
- Ved å bruke nettverksbasert læring i klasserommet tilbyr man interessante og spennende timer der elevene får utvikle sine muntlige kunnskaper og får muligheten til å se nettverksbygging i praksis. Læring i 2018 er ikke lenger begrenset til de fire veggene i klasserommet. Digitale verktøy og gjester fra hele verden øker elevens engasjement og variasjon i undervisningen, skriver Barbara Anna Zielonka.


Drit i digitalisering
- Så la oss derfor slutte å snakke om digitalisering av skolen som en separat prosess fra alt annet utviklingsarbeid vi driver med. La oss anerkjenne at det er, og må være, en naturlig del av alt vi gjør og alltid har gjort. Nye verktøy fører til nye metoder, men gjør ikke automatisk alle gamle metoder overflødige, skriver Erlend Kobro.

Fremtidens skoler må skapes nå
Barbara Anna Zielonka er en av ti finalister til Global Teacher Prize 2018. I dette innlegget skriver hun om hvordan skoler bør se ut i 2018 for å møte fremtidens krav.

- Prosjektbasert læring, fokus på de myke ferdighetene og eksperimentell læring fører til mestring i fremtiden.


De siste dagene har jeg delvis grått meg gjennom "Klassen", en utrolig vár, vakker og smertefull dokumentar om en gjennomsnittlig norsk avgangsklasse på videregående og læreren deres, Anette. Anette er et helt fantastisk menneske og en like fantastisk lærer. Hun har for lengst skjønt det altfor mange skolepolitikere og skoleledere ikke har tenkt nok over: at vi ikke sender elever på skolen, men mennesker, skriver Inga Marte Thorkildsen.

Hva gjør vi med kjønnsforskjellene i skolen?
- Det har den siste tiden blitt fokusert mer på kjønnsforskjeller i den norske skolen, der guttene kommer dårligst ut. For å hjelpe disse guttene som sliter på skolen, trenger vi mer fokus på tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial (begavede). Dette høres kanskje litt pussig ut, men forklaringen er som følger, skriver Ellen Egeland Flø.


Jeg tror ikke på det!
- Hvert barn har rett på å få være seg selv. Med hele seg. Mange flotte lærere der ute evner å tilrettelegge for nettopp det. Slik kan det faktisk bli større aksept for å like teater og dans også, selv om alle de andre liker fotball: Bieffekten kan rett og slett være mindre mobbing. Da har man truffet V-stilen, som i dette tilfellet handler om å se, normalisere og anerkjenne spredning. Den handler om ikke å undervise etter læreboka, for ikke å miste målet av syne: Å gjøre hvert enkelt barn best mulig utrustet til samfunnet, i samsvar med sitt eget individuelle utviklingspotensial, 
skriver Kristin Keiserås Bakkane.

Hvordan kan vi bruke chatbot og AI i undervisningen?
- Mange skoler over hele kloden bruker Artificial Intelligence-apper og chatbot og kanskje det er på tide å bli kjent med denne teknologien i Norge også. Utnyttelse av AI, chatbot-teknologi og machine learning vil føre til at lærere kan fokusere på det som er det viktigste i undervisningen, nemlig relasjonsbygging, skriver Barbara Anna Zielonka.

Rasistisk hets på timeplanen
- Etter hetsen mot samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali i begynnelsen av mars 2018, bestemte jeg meg for at dette er noe elevene trenger å vite mer om og satt meg ned og lagde en temauke om henne. I dette blogginnlegget skal jeg forsøke å forklare hva jeg gjorde, slik at flere kan gjøre det samme, skriver Adrian Talleraas.

De amerikanske elevene har våknet, og nederlag er ikke et alternativ
- Det største kultursjokket på min første USA-reise har ikke vært høylytte trafikanter eller mangelen på jantelov. Det har vært fraværet av ungdomsmakt. Det er en lang vei fra måten norske elever har organisert seg siden 60-tallet, og i dag har en profesjonell organisasjon som representerer deres interesser overfor regjering og Storting, til elevene i USA, som strengt tatt ikke har noe de skulle ha sagt i sin egen skolehverdag, skriver Rahman Chaudhry.


Mobilforbud og pornofilter
- Vi kan bestemme oss her og nå for å stoppe mediepanikken. Vi har kunnskapen som trengs, og kan gå foran med et godt eksempel. Vi kan avvise de samme gamle argumentene som ble brukt når boken angivelig forvirret ungdommen, da tegneserier var ødeleggende når de som lyttet til hard rock eller spilte rollespill ble satanister, skriver Elza Dunkels i dette innlegget.

Er det ikke på tide å sette Skolebiblioteket på dagsorden?
- På tide å sette Skolebiblioteket på dagsorden, skriver Merete Haagensen Doksæter i dette innlegget. På Vestbyen skole i Namsos har de økt utlånet med 82% med leseprosjektet #spreleseglede. Prosjektet ble tildelt "Leseprisen 2018". Her kan du lese hvordan prosjeketet ble gjennomført og hvilke tiltak som må til for å spre leseglede som varer. 
Gratulerer!

Hva er dypere læring i praksis?
- Det siste året har vi studert over 60 klasserom og drøftet med lærere hva som ligger i begrepet og ikke minst hvordan dette kan se ut i praksis. Ulike definisjoner på dypere læring tar ofte utgangspunkt i en forståelse av dypere læring som kunnskap som lagres over tid og begreper som kan anvendes på tvers av kontekster. Kanskje det viktigste er kunnskap og begreper som eleven kan benytte til å løse komplekse problemer på en kreativ måte, 
skriver Yngve Lindvig og Jarl Inge Wærness i LearnLab.

Derfor bør vi satse på entreprenørskap i skolen
- Hovedmålet med alle utdanningssystemer bør være å forberede unge mennesker til å skape et vellykket liv. De unge bør være klare over de store mulighetene som finnes foran dem, blant annet hvordan de kan starte sine egne bedrifter, hvordan de kan komme opp med nye ideer, og hvordan de kan bidra positivt til lokalsamfunnet. Alle disse alternativene krever ferdigheter som kreativ problemløsning, akseptere at feil er en del av vekstprosessen, ledelsesevner, risikotaking, motstand, erfaring med å jobbe med andre og tilpasningsevner i et miljø som er i stadig endring, skriver Barbara Anna Zielonka.


Mobilen som digitalt verktøy i undervisningen forebygger mobbing og krenkelser
- Ord som homo, hore, jøde og muslim brukes stadig oftere som skjellsord i norske skolegårder, og mange elever opplever at de stigmatiseres på bakgrunn av etnisitet, religion, livssyn, kjønnsidentitet eller seksuell orientering. Det store spørsmålet er hvordan skolen kan bidra til å nyansere, problematisere og dekonstruere fastlåste stereotypier og etablerte fiendebilder, og bidrar til å utvikle elevenes demokratiforståelsem, skriver Lillian Gran og Ingrid Grimsmo Jørgensen.


Design-tenkning i undervisningen
- Design-tenkningprosessen har fem hovedtrinn. Det er gjennom disse trinnene problemene innrammes, de rette spørsmålene stilles, ideene opprettes, og de beste løsningene velges. Hvert enkelt trinn hjelper elevene med å løse problemer ved å bruke grunnleggende ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon, kreativitet og kritisk tenkning, skriver Barbara Anna Zielonka. Les om de 5 trinnene her.- Undervisning med et sterkt fokus på global kompetanse er et must for å forberede elevene våre på dagens raskt endrende arbeidsmarked, skriver Barbara Anna Zielonka.

- Å lære å kommunisere og samarbeide med jevnaldrende fra ulike kulturer er en viktig ferdighet i det moderne klasserommet. Det vil bidra til å forberede elevene våre til å komme inn i det globale arbeidsmarkedet med tillit og kunnskap.


Betydningen av effektiv kommunikasjon i skoleleders jobb
- Evnen til å kommunisere ser jeg som en av de viktigste kompetansene en skoleledere bør ha. En god skoleleder legger til rette for å skape en velfungerende arbeidsplass og en god læringskultur med fokus på elevenes og utvikling ved hjelp av effektiv kommunikasjon og forskjellige verktøy, skriver Barbara Anna Zielonka.


Betydningen av fødselsmåned for skoleresultater, idrett, selvfølelse og selvmordstilbøyelighet
Denne kronikken tar utgangspunkt i sammenhenger mellom når på året elevene er født og videre skoleresultater. Spørsmålene som drøftes er hvilke forskjeller vi kan observere ved å analysere data på fødselsmåned.

- Forskjellene i modning kan komme til uttrykk for eksempel på kartleggingsprøver. Her kan vi se at det er rundt dobbelt så mange elever født i desember sammenlignet med januar som identifiseres på eller under bekymringsgrensen på delprøvene i lesing, skriver Nina Smeby i Conexus.


Spillbasert læring?!...ehhh...(NEI!) Læringsbasert spilling
- Felles for oss alle, bortsett fra at vi er med i podcasten, er at vi har oppdaget at vi kan bruke dataspill i undervisningen vår. Og da snakker vi ikke opp opplæringsspill. Vi snakker om helt vanlige spill du får kjøpt i butikken eller på Steam - eller der du pleier å kjøpe spill. Det begynte heller ikke i klasserommet, men foran skjermen hjemme under en interessant spilløkt. Interessant må den ha vært, fordi ett eller annet sted på veien tenkte vi at… det hadde vært spennende å la elevene spille dette spillet når vi nå skal ha om [neste emne] i undervisningen. Også gjorde vi det. Og det ble bra. Det er ikke så ulikt den gangen du så et tilfeldig program på TV eller en film på kino (eller Netflix) og tenkte at dette kan jeg bruke på skolen, skriver Spillpedagogene.

Lærer i utvikling fra skoleslutt til skolestart
- Å være lærer en noe jeg er, og noe jeg gjør. Jeg må være det i stadig bevegelse, skriver Marie Lund Alveberg. - Læreryrket er komplekst. Det fordrer høy grad av intuitivitet, fleksibilitet og kapasitet. Og det krever vilje til å holde seg faglig og pedagogisk oppdatert.

Les Marie Lund Alvebergs oversikt over egne fokuspunkter i hennes lærerpraksis dette skoleåret, og utviklingen hun ønsker å fokusere på i kommende skoleår.


Hva innebærer de nye læreplanene i praksis for lærere og elever?
- Dybdelæring fremheves som ett av de mest sentrale begrepene i det pågående læreplanarbeidet, skriver Jarl Inge Wærness og Yngve Lindvig i LearnLab.

- Det siste året har vi studert over 100 klasserom og drøftet med lærere og skoleledere om hvilken undervisning vi trenger for å kunne realisere intensjonene som kjerneelementene uttrykker og hvordan dybdelæring kan foregå i klasserommet.


Barn og unge i midten

- Vi tror at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid blir mer og mer viktig i tiden framover. Det er tidsknapphet overalt og flere barn og unge vil trenge oppfølging. Dermed er det behov for tett samarbeid. Vår forhåpning er at skolens interne og eksterne samarbeidsaktører blir en naturlig del av barn og unges oppvekst og at dialogen starter så tidlig som mulig, skriver Baard Johannessen og Torhild Skotheim. De er redaktører av boka "Barn og unge i midten" (Gyldendal Akademisk, 2018).

Clemets alternative skolehistorie
- Et hovedpoeng i Clemets "alternative historie" er å hevde at alt nå går så mye bedre i skolen. Som kjent er ikke alle enige i det. Faktisk er Pisa-resultatene akkurat slik de var i skandaleåret 2000, og selv Pisa-forskerne skriver at det som kjennetegner de norske resultatene er at de er svært stabile over tid. Resultater som ble presentert som sjokk og skandale i 2000 blir nå framstilt som en suksess og en seier, skriver Svein Sjøberg.

La pedagogene overta!
- Det læringsfiendtlige styringssystemet i dagens skole skyldes at ekspertene har blitt skjøvet til side, skriver professorer i pedagogikk Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot.

- Læreren skal være en forsker som hele tiden forsøker å finne de beste løsninger for ledelse, læring og utvikling blant sine elever, studenter og skolen som organisasjon og i samfunnet for øvrig. Det betyr at læring ikke kan beordres, men må utvikles i samhandling mellom lærere som forskere, elever og samfunnet.


Telemakos-generasjonen og undervisningens erotikk
En samtale med psykoanalytikeren Massimo Recalcati
- I Recalcatis bøker er oppdragelsen – eller humani­seringen, som han liker å kalle den – et konstant tema. Mest uttalt behandler han dette i boken L’ora di lezione (Skoletimen, 2014), som handler om elever og lærere – og om skolen – i en tid der forholdet mellom autoritet og frihet er blitt problematisk på nye måter: Der problemet i Recalcatis egen oppvekst var en kvelende og forstemmende strenghet, finner han – som mange har kommentert – at problemet i dag ligger i en desorienterende mangel på grenser, skriver Anders Dunker.

Gjør livet ditt enklere md Microsoft Teams
- Skolelivet blir lettere med Microsoft Teams, skriver Barbara Anna Zieolonka. - Det er et perfekt verktøy for samarbeid. Etter å brukt det i ett år har jeg også lagt merke til at det er mye lettere å ha kontroll over klassemiljøet, skriver hun. I dette innlegget kan du lese om 12 fordeler ved å bruke Microsoft Teams.


Psykiske helseplager blant unge øker – vil psykisk helse på timeplanen hjelpe?
- Forskning viser at det viktigste tiltaket for å motvirke stress og uro blant elever er et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette vet vi har en beskyttende effekt i forhold til de unges psykisk helse. Vi får håper at psykisk helse ikke blir nok en ting elever skal mestre, skriver Ingrid Grimsmo Jørgensen.


Avkolonisering av grunnskolesystemet, en vei til forsoning og fred
- Vanligvis er ikke minoritetsstemmer inkludert i tekstbøkene våre, og når de er, er det alltid med nedlatende barnslig tone for å vise dem som eksotiske vesener som lever gledelig blant oss, skriver Sonia Muñoz Llort.

- Denne eksotisme kan selvsagt variere fra positive til svært negative ladede historier. I Norge har assimilering og ekskludering av Samefolket og taterne blitt usynliggjort i skolebøkene, mens i andre kolonimakter har større historiske kapitler blitt utelatt med vilje for å ikke skitne bildet vårt som de moderne siviliserte helter som reddet urbefolkning fra underutvikling.


Deling av kompetanse – bare en leders ansvar?
- Alle, både ledelsen og lærerne, ønsker deling av kompetanse og kunnskap. Allikevel – etter 10 år som lærer i tre store norske byer, har jeg ennå ikke opplevd en godt fungerende delingskultur, skriver Carl Erik Melhus. - Så da er det betimelig å spørre: når skoleledelsen har lagt alt til rette, hvorfor fungerer det ikke?


Våre håpefulle: Ny dokumentar om en skole fra første til tiende klasse
- Etter å ha gått grunnskolen igjen, som voksen, ser jeg et klart forbedringspotensiale. Idag ville jeg gitt skolen mangellapp. Kanskje hadde den til og med blitt avskilta, skriver Guro S. Bjerk.

- Etter å ha fulgt klassen fra første til siste skoledag, sitter jeg igjen med tydelig bilde av hvordan det er å vokse opp på skolen, i Norge. Sånn ser det ut i denne klassen, på denne skolen, i denne bygda. Men jeg tror ikke at situasjonen er unik. Jeg tror svært mange skoler har liknende eller tilsvarende problemer og utfordringer.


10 års oppbevaring
Guro Saniola Bjerk har fulgt en klasse med kamera gjennom grunnskolen. Det har blitt til dokumentarseren "Våre håpefulle", som slippes på TV2 i 2019.

- Men han har allerede skjønt mer enn vi kan forstå. Morten har funnet ut at skolen er kjedelig, for han lærer jo ingenting nytt. Han får ikke svare lenger, for han har jo hånden oppe hele tiden, og de andre må jo også slippe til. Han har oppdaget at han ikke blir sett, og da må han finne på noe, for å bli sett, skriver Guro Saniola Bjerk.


Jeg var konstant redd og følte at jeg ble spist opp fra innsiden
- Hvis du aldri har kjent mobbing på kroppen så er det vanskelig å sette seg inn i. Å føle seg utestengt er en helt forferdelig følelse. Følelsen er så intens. Plutselig strømmer hundre negative tanker igjennom hodet ditt mens du sitter i klasserommet. Hva tenker andre om deg, hvor skal du gå, hvor skal du se, hvem kan se deg?

June er 17 år. I denne kronikken beskriver hun hvordan mobbing oppleves for henne.


Hva sier lærebøker om vitenskapshistorien?
Stemmer det at mannskapet til Columbus ble livredde for å seile utfor kanten av jorda? Stemmer det at Galileos motstandere nektet å se i kikkerten? Kan vi stole på det vi leser i lærebøkene?

I dette innlegget lister Bjørn Are Davidsen opp flere hårreisende feil som fortsatt står på trykk. Han jobber med et prosjekt om formidling av vitenskapshistorie og vil gjerne ha tips om lærebøker som formidler små og store feil.


Bærekraft på imeplanen: mer enn statistikker og triste isbjørner?
Hvordan gjør vi klimaendringer og bærekraftig utvikling konkret og menneskelig for elevene?

- I den prisbelønte filmen "Thank You For The Rain" ser vi hvordan klimaendringer og ekstrem tørke truer familien Musya i Kenya. Pappa Kisilu kjemper utrettelig for familiens overlevelse, men jo nærmere han kommer maktens sentrum, desto vanskeligere blir kampen, skriver Johanne Kristensen Sandvik.

Les mer om historien bak filmen, hvordan den kan brukes i undervisning og muligheten for å se filmen og møte Kisilu på DKS Oslo.


Montessoripedagogikk - en utdanning for fremtiden
Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning og et menneskesyn som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv, skriver Nina Johansen, daglig leder i Norsk Montessoriforbund.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.